Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rizikové faktory a prevence vzniku dekubitů

Specializace:
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 30.11.2016

Rizikové faktory a prevence vzniku dekubitů

Proleženina je rána, která se vyvíjí od horních vrstev kůže jako výsledek trvalé, extrémní tlakové zátěže, dále se rozšiřuje radiálně i směrem do hlubších vrstev. Prevence a včasná léčba jsou zásadní v potlačení rozvoje komplikací spojených s dekubity.

Dekubity postihují zejména pacienty se sníženou mobilitou. Způsobují bolest, zvyšují nemocnost a vedou k dalším komplikacím. Objevit se mohou během několika hodin až dnů, jejich léčba může v závislosti na jejich závažnosti a dalších okolnostech trvat týdny i měsíce.

Pacienti v riziku

V případě, že se pacient nemůže delší dobu pohybovat, při imobilizujících zdravotních stavech, ochrnutí či celkové anestezii, může tlak působící na povrch těla překonat hodnotu kapilárního tlaku uvnitř tkáně s následným přerušením oběhu − vzniká hypoxické poškození tkáně až nekróza. Kritické je trvání ischemie a citlivost tkáně na hypoxii.

Jak již bylo zmíněno, hlavním rizikovým faktorem vzniku dekubitů je nepohyblivost, respektive omezená pohyblivost. Osoby se sníženou schopností pohybu mohou jen omezeně předejít působení tlaku na citlivé oblasti, například změnou polohy. Jiným rizikovým faktorem rozvoje proleženin je okluze periferních arterií, která vede k ischemizaci tkáně.

Možnosti prevence

Správná péče vyžaduje provádění preventivních opatření, posuzování a minimalizování rizikových faktorů i včasné zahájení léčby. Prevence dekubitů začíná už při prvním setkání s pacientem, kdy se lékař dotazuje na předchozí dekubity (riziko recidiv), při fyzikálním vyšetření si všímá poškození kůže (erytém) a stupně mobility. Hlavními postupy používanými v prevenci vzniku proleženin jsou podpora pohybu, vyhýbání se tlaku nebo vhodné rozložení tlaku. Tato opatření by měla být koordinována v souladu s individuálními potřebami pacienta. Zvláštní pozornost by měla být věnována zapojení rodinných příslušníků.

Predilekčními místy vzniku dekubitů jsou oblast kostrče, trnové výběžky obratlů, kotníky, kolena a u ležících pacientů lopaty kosti kyčelní. Pomoci mohou různé polohovací pomůcky, jako superměkké pěnové matrace (např. Repose), které jsou výhodnější než tradiční pěnové matrace, protože významně snižují výskyt tlakových vředů. Přesto samy o sobě často nestačí v prevenci proleženin a je třeba zapojit další technické systémy, jako jsou vzduchové matrace, podložky a polštářky, jež mohou usnadnit polohování pacientů a tím podpořit hojení rány.

Závěr

Rizikové faktory vzniku dekubitů by měly být posouzeny už při prvním kontaktu s pacientem. To je předpokladem pro včasnou prevenci a případné zahájení terapeutických opatření, která by měla být indikována na základě individuálních potřeb pacienta.

(ave)

Zdroj: Anders J. et al. Decubitus ulcers: pathophysiology and primary prevention. Dtsch Arztebl Int 2010; 107 (21): 371–382, doi: 10.3238/arztebl.2010.0371.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika: Použití Revamilu v chronické péči o bércový vřed

Následující kazuistika popisuje velmi dobrou zkušenost s použitím Revamilu v terapii chronického vředového onemocnění.

Repose – revoluční antidekubitární systém

Repose představuje statický systém vzduchových komor, který je využitelný k prevenci vzniku dekubitů, léčbě dekubitů stadia 1–4 a zmírnění bolesti. Použitý materiál je značně roztažitelný, elastický, prodyšný a nepromokavý. Dostupné jsou matrace, sedací polštářek, patní klín a chrániče pat.

Přehled doporučení v prevenci a léčbě bércových vředů

Mnohé studie naznačují, že chronická žilní nedostatečnost a bércové vředy postihují častěji ženy než muže, tento rozdíl ovšem klesá s věkem. Mezi společné rizikové faktory patří pozitivní rodinná anamnéza, obezita, hluboká žilní trombóza nebo tromboflebitida. Následující článek shrnuje aktuální postupy v prevenci a léčbě bércových vředů.Všechny novinky