Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Virova hepatitida: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Specializace:
Téma: Virova hepatitida

Vydáno: 18.1.2014

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Doplnění klasické léčby (pegylovaný interferon a ribavirin) o boceprevir mělo ve skupině HIV + HCV infikovaných dospělých výrazně pozitivní efekt oproti kontrolní skupině s přidaným placebem (setrvalá virologická odpověď). Tento výsledek vzešel ze 44 týdnů trvající multicentrické studie II. fáze.

Stávající vs. „nová“ léčba

Doplnění stávající léčby (peginterferon + ribavirin) o proteázový inhibitor (boceprevir) se již dříve stalo standardem v terapii samostatné infekce HCV genotypu 1. Použití HCV proteázového inhibitoru u pacientů infikovaných zároveň HIV i HCV nebylo zatím doporučeno kvůli nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti.

Během předkládané studie, která probíhala od 15. ledna do 29. prosince 2010 ve 30 různých výzkumných centrech na akademické i neakademické půdě, bylo 99 dospělých s neléčenou infekcí HCV genotypu 1 a kontrolovanou infekcí HIV rozděleno do dvou skupin. Obě skupiny byly první čtyři týdny léčeny kombinací peginterferonu (1,5 μg/kg/týden) s ribavirinem (600–1 400 mg/den). Následně bylo jedné skupině k této kombinaci přidáno placebo (kontrolní skupina) a druhé boceprevir (800 mg 3×/den) po dobu 44 týdnů. Primárním cílem byla setrvalá virologická odpověď (SVR) 24. týden po ukončení léčby.

Průběh studie

Z celkového počtu 99 pacientů obdrželo alespoň jednu dávku léčby ve studii 98 pacientů, 64 z nich bylo ve skupině léčené boceprevirem a 34 v kontrolní placebo skupině. U pacientů s boceprevirem dosáhlo SVR při kontrole 24 týdnů po ukončení léčby 63 %, zatímco u kontrolní skupiny pouze 29 %. Při srovnání s placebem však bylo u bocepreviru pozorováno více nežádoucích účinků – anémie (41 % vs. 21 %), pyrexie (36 % vs. 21 %), snížená chuť k jídlu (34 % vs. 18 %), dysgeusie (28 % vs. 15 %), zvracení (28 % vs. 15 %) a neutropenie (19 % vs. 6 %). U 4 pacientů z placebo skupiny a u 3 ze skupiny s boceprevirem bylo během studie zaznamenáno zvýšení HIV RNA hodnot na více než 50 kopie/ml.

Naděje pro pacienty koinfikované HIV-HCV

Z výsledků studie vyplynulo, že boceprevir nijak výrazně nezvyšuje rizika léčby při kombinaci s peginterferonem a ribavirinem, a také nebyly pozorovány žádné nové nežádoucí účinky. Kontrola HIV byla zvládnutelná i při kombinaci bocepreviru s HIV proteázovým inhibitorem a nebyly mezi nimi pozorovány žádné klinicky významné interakce s ovlivněním jejich účinnosti. Jednoznačně pozitivní výsledek kontrolního vyšetření 24 týdnů po ukončení léčby (SVR 63 % u bocepreviru vs. 29 % u kontrolní skupiny) naznačuje, že kombinace boceprevir + peginterferon + ribavirin může být významnou terapeutickou volbou u pacientů s koinfekcí HIV-HCV.

(cabi)

Zdroj: Brunk Doug. Boceprevir an option for patients with HIV and HCV. Dostupné z: www.internalmedicinenews.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Stanovení hladiny antigenu von Wilebrandova faktoru (vWF-Ag) a nové skóre VITRO (vWF-Ag/počet trombocytů) umožňuje snadné zhodnocení stadia jaterní fibrózy a diagnózu subklinické cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.



Všechny novinky

Odborné společnosti

 
   
   

  Standardy péče

   
    

   Kongresy

    
    

   Časopisy

    
    

   Zajímavé odkazy