Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Pokyny pro recenzenty

Recenzenti hodnotí rukopisy podle aktuálnosti, významnosti, inovativnosti a konkurenceschopnosti. Posuzují kvalitu diskuze a závěru, kvality popisu a validace příspěvků, kvality referencí a odkazů. Formulář pro recenzi naleznete zde.

Předpokladem zařazení příspěvku do recenzního řízení je skutečnost, že rukopis splňuje formální požadavky uvedené v pokynech pro autory.

Příspěvky do časopisu jsou předloženy dvěma nezávislým recenzentům. Recenzenti jsou voleni podle úzce specializovaných oborů. Na základě jejich doporučení je autorovi předložen článek k doplnění a poté celé redakční radě. Redakční radě je předloženo kompletní číslo a po jejím schválení jsou zaslány jednotlivé příspěvky autorům k autorské korektuře před vydáním. Veškeré příspěvky procházejí korekturou českého jazyka.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Rukopisy jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. Redakce vědomě neposílá rukopisy k posouzení osobám, které jsou s autorem pracovně nebo osobně spojeny. Redakční rada vychází z recenzních posudků, ale výsledek recenzního řízení je rozhodnutím redakční rady. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno zpravidla do dvou měsíců od data přijetí rukopisu. Recenzent může doporučit doplnění či přepracování rukopisu. V tomto případěje autor vyzván k doplnění či přepracování textu nejpozději do třech týdnů od zaslání recenzních posudků.

Cítí-li se recenzent nekvalifikován hodnotit výzkum prezentovaný v rukopisu nebo v případě, že z časových důvodů není schopen recenzi realizovat, oznámí tyto skutečnosti výkonnému redaktorovi a omluví se z recenzního procesu.

Recenzenti hodnotí předložené dílo objektivně, není vhodná jakákoliv osobní kritika autora, svá stanoviska vyjadřují jasně a přesně s argumentací. Chce-li recenzent konzultovat rukopis s dalším odborníkem, musí o tom informovat redakci.

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články