Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

Etický kodex

Časopis Úrazová chirurgie usiluje o dosažení co nejvyšší kvality publikovaných rukopisů z oblasti úrazové chirurgie a spolupracujících oborů prostřednictvím oboustranně anonymního recenzního řízení (peer-review). Pro zajištění takové kvality musí být recenzní řízení a publikování objektivní, pečlivé a poctivé – musí být realizováno na základě etických principů a etického rozhodování autorů, redaktorů, recenzentů a vydavatele.

Publikační etika časopisu Úrazová chirurgie vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Publikační etika časopisu Úrazové chirurgie se dělí na čtyři části věnované povinnostem redaktora, recenzentů, autorů a vydavatelů. Při publikování příspěvků v časopise Úrazová chirurgie jsou všichni, kterí participují na publikování časopisu, povinni dodržovat uvedená pravidla.

Reakce na případná pochybení / nevhodné jednání a řešení stížností

Redaktoři časopisu Úrazová chirurgie mají odpovědnost za sledování případů podezření z pochybení. Je důležité, aby redaktoři jednali za všech okolností zdvořile, spravedlivě, ale rozhodně.

Redakce na případná pochybení či nevhodné jednání či řešení stížností postupuje podle diagramů COPE, které uvádějí příklady doporučeného jednání. (www.publicationethics.org).

Redaktoři časopisu Úrazová chirurgie jsou v případě potřeby připraveni uveřejnit opravu, vysvětlení, stažení nebo omluvu. Stažení silně nevhodného článku není chápáno jako přiznání chyby ze strany časopisu, ale jako odpovědný krok na ochranu akademických záznamů.

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články