Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Trombózy v gynekologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron acetátu na endotelovou dysfunkci u žen se syndromem polycystických ovarií

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Trombózy v gynekologii

Vydáno: 26.11.2015

Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron acetátu na endotelovou dysfunkci u žen se syndromem polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je u žen ve fertilním věku relativně často se vyskytující endokrinopatie, charakterizovaná především hyperandrogenismem a inzulinorezistencí. PCOS je provázen endotelovou dysfunkcí, která se vyskytuje již u mladých žen a dle výzkumů nesouvisí s lipidy, byla však nalezena její korelace s hyperandrogenemií. Endotelová dysfunkce je první funkční stadium aterosklerózy, jež je zjistitelné dlouho před přítomností morfologických změn. Pro terapii hyperandrogenismu se při PCOS používají kombinovaná hormonální kontraceptiva (CHC) obsahující ethinylestradiol a cyproteron acetát. Byla provedena pilotní studie s cílem zjistit, zda může podávání této kombinace ovlivnit také zhoršenou funkci endotelu.

Studie byla provedena na vzorku neobézních mladých žen s PCOS (n = 13; věk 20,9 ± 3,7; BMI 23,0 ± 4,0 kg/m2). Kritériem pro zařazení do studie byla přítomnost aspoň dvou z následujících symptomů: oligo- či anovulace, klinické (akné, hirsutismus, alopecie mužského typu) nebo laboratorní známky hyperandrogenismu a polycystická ovaria. Jako kontrolní skupina byly vybrány zdravé ženy stejného věku, BMI a s pravidelným menstruačním cyklem. Do studie nebyly zařazeny ženy, které v přecházejících 6 měsících užívaly jakoukoli léčbu, jež by mohla mít vliv na funkci endotelu.

Ženy s PCOS začaly po vstupním vyšetření užívat CHC obsahující 35 μg ethinylestradiolu a 2 mg cyproteron acetátu. Na začátku studie a po 6 měsících bylo u obou skupin provedeno vyšetření známek hyperandrogenismu, inzulinové rezistence a funkce endotelu pomocí metody FMD (flow mediated dilatation), při které je ultrasonograficky měřena dilatace brachiální arterie zprostředkovaná průtokem.

Funkce endotelu byla na začátku studie u žen s PCOS oproti zdravým ženám významně snížená (4,67 ± 2,38 % vs. 10,12 ± 3,19 %; p < 0,001). Po 6měsíční léčbě došlo k její úpravě na hodnoty kontrolní skupiny (9,99 ± 2,11 %; p < 0,001 oproti původním hodnotám). Index volných androgenů (free androgen index, FAI), který byl u žen s PCOS oproti kontrolní skupině významně zvýšen, se po terapii snížil na kontrolní hodnoty. Dále u léčených žen došlo ke snížení klinických projevů hyperandrogenismu.

Nebyla ovlivněna inzulinová rezistence a nebyl zaznamenán vliv léčby na tělesnou hmotnost. Dále bylo zjištěno zvýšení celkového i HDL-cholesterolu a triglyceridů oproti hodnotám měřeným před léčbou. Snížení FAI bylo jediným prediktorem zlepšení hodnot FMD u žen s PCOS léčených kombinací ethinylestradiolu s cyproteron acetátem. Terapie byla dobře snášena, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Podávání kombinace ethinylestradiolu s cyproteron acetátem u žen s PCOS vedlo po 6 měsících léčby ke zlepšení endotelové dysfunkce, které souvisí především s úpravou hyperandrogenismu. Další výzkum by mohl potvrdit, zda tento efekt bude mít vliv i na snížení kardiovaskulárního rizika u žen s PCOS.

(blu)

Zdroj: Naka K. K., Kalantaridou S. N., Bechlioulis A. et al. Effect of ethinylestradiol/cyproterone acetate on endothelial function in young non-obese women with polycystic ovary syndrome: a pilot study. Gynecol Endocrinol 2011 Sep; 27 (9): 615–621.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Akné je možné řešit hormonální antikoncepcí s antiandrogenním účinkem

Akné (acne vulgaris) je onemocnění, které může zanechat dlouhodobé kosmetické vady pokožky. Jeho léčba se opírá o celou řadu postupů, včetně ovlivnění vnitřního prostředí. Možnostem použití kombinované hormonální antikoncepce (COC) v léčbě akné se věnovala práce uveřejněná v časopise Dermatológia pre prax.

Úloha kombinované perorální antikoncepce v léčbě akné

Autoři se zabývají účinkem kombinované hormonální antikoncepce v rámci terapeutického ovlivnění androgenně podmíněných dermatologických onemocnění.

V hormonální léčbě akné záleží na gestagenu

Akné je onemocnění, které může významně snižovat kvalitu života postižených a znevýhodňovat je především v sociální interakci. Vzhledem k tomu, že se na jeho patogenezi podílí hormonální vlivy, je jednou z metod léčby jejich ovlivnění pomocí kombinované hormonální antikoncepce (COC) s antiandrogenním působením. Za tento efekt je zodpovědná především gestagenní složka. Příkladem účinné látky, která se v této indikaci používá, je cyproteron acetát (CPA).Všechny novinky