Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky

Přehledový text k hormonálním antikoncepčním metodám doc. MUDr. Petera Koliby, CSc. přichází v době, kdy zejména díky médiím jsou hormonální antikoncepční metody démonizovány a zatracovány. Na druhé straně není objektivně diskutován medicínský i nemedicínský přínos jejich užívání, zejména pak velice spolehlivá ochrana před nechtěným početím. Dostáváme se do situace, kdy po desetiletích poklesu počtu interrupcí v ČR tento trend nejenom ustal, ale bohužel nyní i mírně vzrůstá. Proto velice vítám vznik podobného materiálu, jež komplexně, přehledně a přitom v stručných základech tuto problematiku uvádí ve světle recentních medicínských poznatků.

MUDr. Petr Kovář

Autor kurzu: Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Gynekologická ambulance – Gynartis, s. r. o, Ostrava - Poruba

Absolvoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Poté na téměř 12 let nastoupil na Porodnicko-gynekologické oddělení v Nitře. Po roce 1989 působil ve Fakultní nemocnici v Bratislavě. V letech 1994–2007 byl přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky UK FNsP v Ostravě. Během tohoto období získal titul CSc. a akademickou hodnost docent. Od roku 2000, resp. 2003 je vedoucím lékařem ve vlastní ordinaci Gynartis, s.r.o.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Petr Kovář

Gynekologické ambulance Gynprenatal a Gynenatal

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články