Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky

Přehledový text k hormonálním antikoncepčním metodám doc. MUDr. Petera Koliby, CSc. přichází v době, kdy zejména díky médiím jsou hormonální antikoncepční metody démonizovány a zatracovány. Na druhé straně není objektivně diskutován medicínský i nemedicínský přínos jejich užívání, zejména pak velice spolehlivá ochrana před nechtěným početím. Dostáváme se do situace, kdy po desetiletích poklesu počtu interrupcí v ČR tento trend nejenom ustal, ale bohužel nyní i mírně vzrůstá. Proto velice vítám vznik podobného materiálu, jež komplexně, přehledně a přitom v stručných základech tuto problematiku uvádí ve světle recentních medicínských poznatků.

MUDr. Petr Kovář

Autor kurzu: Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Gynekologická ambulance – Gynartis, s. r. o, Ostrava - Poruba

Absolvoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Poté na téměř 12 let nastoupil na Porodnicko-gynekologické oddělení v Nitře. Po roce 1989 působil ve Fakultní nemocnici v Bratislavě. V letech 1994–2007 byl přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky UK FNsP v Ostravě. Během tohoto období získal titul CSc. a akademickou hodnost docent. Od roku 2000, resp. 2003 je vedoucím lékařem ve vlastní ordinaci Gynartis, s.r.o.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Petr Kovář

Gynekologické ambulance Gynprenatal a Gynenatal

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

diskuze