Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Trombózy v gynekologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Srovnání efektu hormonální a antibiotické terapie (i jejich kombinace) při léčbě akné u žen

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Trombózy v gynekologii

Vydáno: 22.11.2016

Srovnání efektu hormonální a antibiotické terapie (i jejich kombinace) při léčbě akné u žen

Níže prezentovaná práce srovnala účinky léčby tetracyklinem a ethinylestradiolem/cyproteron-acetátem, a to samotnými či v kombinaci, u pacientek se středními nebo středně závažnými projevy akné.

Úvod

Hormonální léčba akné se datuje do doby poznatku senzitivity mazových žláz na podávání androgenů. Tento vztah potvrdili i Neumann a Elger, kteří s úspěchem použili v animálních studiích cyproteron-acetát. V případě léčby akné pouze samotnými estrogeny byly limitací v úspěchu terapie akné jejich nežádoucí účinky. Cyproteron-acetát má nejen antiandrogenní efekt, ale i progestagenní účinek, představuje tedy kombinovaný antikoncepční preparát, který je v Evropě široce používaný. V současné době je na trhu orální kontraceptivum obsahující 2 mg cyproteron-acetátu a 50 μg ethinylestradiolu, který je rovněž velmi často používán v léčbě akné u žen. Další terapeutickou modalitou v terapii akné představují antibiotika, např. tetracyklin.

Metodika studie

Dvojitě zaslepená randomizovaná studie britských autorů si kladla za cíl srovnat použití cyproteron-acetátu/ethinylestradiolu, buď samotného, nebo v kombinaci s tetracyklinem, a účinek tetracyklinu samotného v léčbě mírné a středně těžké formy akné u žen.

Kohorta celkem 62 žen ve věku od 16 do 30 let byla rozdělena do 3 skupin: První skupina pacientek dostávala kombinovanou terapii cyproteron-acetát/ethinylestradiol s tetracyklinem 500 mg 2× denně. Druhé skupině pacientek byl podáván pouze cyproteron-acetát, tetracyklin byl nahrazen placebem. Třetí skupina žen byla léčena tetracyklinem v dávce 2× 500 mg a místo cyproteron-acetátu/ethinylestradiolu bylo podáváno placebo. Celková doba terapie činila 6 měsíců.

Ke sledovaným parametrům hodnoceným před podáním léčby, v jejím průběhu a po jejím skončení patřila tvorba mazu a přítomnost bakteriální kolonizace kůže.

Výsledky

Po 6 měsících terapie se ve skupině žen léčených pouze antibiotikem zlepšilo 68 % pacientek. U žen, kterým byl podáván samotný cyproteron-acetát/ethinylestradiol, bylo pozorováno zlepšení projevů akné v 74 % případů. Skupina žen, která dostávala kombinovanou léčbu oběma preparáty, vykazovala zlepšení v 82 % případů. Při srovnání této skupiny se skupinou léčenou pouze tetracyklinem byl nalezen statisticky významný rozdíl (p < 0025), avšak tato signifikace nebyla patrná mezi skupinou s kombinovanou léčbou a skupinou léčenou pouze hormonálním přípravkem. Exkrece mazu byla potlačena o 25 % pouze ve skupinách žen, které používaly hormonální přípravek (samotný či v kombinaci), nikoli pouze samotné antibiotikum.

Závěr

Autoři práce konstatovali, že cyproteron-acetát/ethinylestradiol je v léčbě akné u žen stejně účinný jako antibiotikum. V této studii bylo přidáním tetracyklinu k cyproteron-acetátu/ethinylestradiolu dosaženo většího účinku v ovlivnění projevů akné u pacientek než při podávání samotného antibiotika.

(moa)

Zdroj: Greenwood R. et al. Acne: double blind clinical and laboratory trial of tetracycline, oestrogen-cyproterone acetate, and combined treatment. Br Med J (Clin Res Ed) 1985; 291 (6504): 1231−1235.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu na syndrom polycystických ovarií

Prezentovaná studie italského týmu publikovaná v časopisu Human Reproduction zkoumala endokrinní, klinický a ultrazvukový profil během léčby pacientek se syndromem polycystických ovarií (PCOS) kombinací ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu a po jejím skončení.

Léčba hirsutismu: kombinovaný přípravek s cyproteron-acetátem vs. monoterapie finasteridem

Hirsutismus je definován jako zvýšený růst pigmentovaných chloupků v androgen-dependentních oblastech u žen. Ochlupení má maskulinní distribuci a je neobvykle silné. Je to však více než kosmetický problém. Může být výsledkem mnoha onemocnění, často je asociováno s výrazně sníženou kvalitou života a s narušením vnímání vlastní ženské identity.

Akné a hirsutismus: úloha hormonů a hormonální léčba

Androgeny ovlivňují mnoho funkcí lidské kůže, jako je růst a diferenciace mazových žláz, růst vlasů a chlupů, homeostáza kožní bariéry a hojení ran. Změny enzymů syntetizujících androgeny nebo změny kvantity receptorů mohou mít významný dopad při rozvoji hyperandrogenismu a s ním asociovaných kožních chorob, jako je akné, seborea, hirsutismus nebo androgenní alopecie.Všechny novinky