Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Trombózy v gynekologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Endotelová dysfunkce u syndromu polycystických ovarií

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví
Téma: Trombózy v gynekologii

Vydáno: 29.3.2016

Endotelová dysfunkce u syndromu polycystických ovarií

Úvod

Prevalence syndromu polycystických ovarií (PCOS) se pohybuje mezi 2,2 a 26 %. Široký rozptyl je podmíněn především kritérii náborového procesu zkoumané populace a definicí samotného onemocnění.

PCOS je charakterizován hyperandrogenemií, inzulinovou rezistencí, porušenou glukózovou tolerancí nebo diabetem 2. typu, dyslipidemií a rozvojem kardiovaskulárních chorob. V patogenezi kardiovaskulárních chorob se přitom neuplatňují pouze endogenní faktory, ale také faktory vnějšího prostředí, mezi něž patří zejména nedostatek pohybu, nezdravé stravování, kouření či nadměrné působení stresu. Vzájemné působení endogenních a exogenních faktorů způsobuje rozvoj endotelové dysfunkce a následně aterosklerózy a jejích komplikací.

Kardiovaskulární choroby přitom patří mezi nejčastější příčiny morbidity a mortality žen ve vyspělých státech světa. PCOS tak vzhledem ke své vysoké prevalenci představuje významný podíl na všech případech kardiovaskulárních chorob u žen způsobených aterosklerózou. Podle výsledků studií se na rozvoji endotelové dysfunkce podílí oxidační stres i pozdní produkty glykace.

Oxidační stres a endotelová dysfunkce

Oxidační stres je jedním z mechanismů vzniku endotelové dysfunkce a následně i aterosklerózy. U žen trpících PCOS nalézáme oproti kontrolnímu vzorku žen vyšší hladiny cirkulujících biomarkerů oxidačního stresu, jejichž zvýšená hladina není spjata s nadváhou a obezitou. Jedná se například o biomarkery ADMA, PAI-1 nebo HCY. Za vznik oxidačního stresu je zodpovědná nejenom hyperglykemie s inzulinovou rezistencí, ale také chronický zánět, který vede ke zvýšení hladiny zánětlivých markerů CRP, IL-6 nebo TNF-α. Zejména zvýšená hladina TNF-α stimuluje tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS − reactive oxygen species). U PCOS je také zvýšená hladina endotelinu-1, jednoho z nejlepších markerů abnormální vaskulární reaktivity. Zvýšení hladiny endotelinu-1 je pozorováno právě u stavů se zvýšenou inzulinovou rezistencí, tedy u diabetu či metabolického syndromu. Endotelin-1 rovněž podporuje formaci oxidačního stresu a rozvoj aterosklerózy.

Produkty pozdní glykace a endotelová dysfunkce

Produkty pozdní glykace (advanced glycation end products, AGEs) vznikají vazbou glukózy na volné aminoskupiny proteinů s následným ireverzibilním přeskupením v důsledku dlouhodobé hyperglykemie. Jejich přítomnost podmiňuje rozvoj mikroangiopatií a makroangiopatií, které jsou charakteristické pro diabetes mellitus. Při nevhodné úpravě jídel, zejména smažením či grilováním, vznikají také exogenní produkty pozdní glykace. Na tvorbě pozdních produktů glykace se však velkou mírou podílí i kouření.

Endogenní i exogenní produkty pozdní glykace působí na takzvané RAGE receptory, umístěné na cytoplazmatické membráně buněk. Jejich aktivací dochází k tvorbě reaktivních forem kyslíku, které zpětnovazebným mechanismem podmiňují tvorbu pozdních produktů glykace, čímž vzniká circulus vitiosus. Reaktivní formy kyslíku přitom způsobují přímo rozvoj endotelové dysfunkce, například lipoperoxidací, ale také nepřímo aktivací nitrobuněčného transkripčního faktoru NF-κB, který je zodpovědný za tvorbu prozánětlivých cytokinů a adhezivních endotelových molekul.

Závěr

PCOS je spojen s vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Na vzniku endotelové dysfunkce a aterosklerózy se podílí složitý komplex mechanismů oxidačního stresu akcelerovaný vznikem pozdních produktů glykace a chronického zánětu. Tuto hypotézu podporuje zvýšená hladina biomarkeru oxidačního stresu a vazokonstriktorů v organismu pacientek se syndromem polycystických ovarií v porovnání s kontrolní populací žen.

(holi)

Zdroje:
1. Pertynska-Marczewska M., Diamanti-Kandarakis E., Zhang J., Merhi Z. Advanced glycation end products: a link between metabolic and endothelial dysfunction in polycystic ovary syndrome? Metabolism 2015 Nov; 64 (11): 1564–1573, doi: 10.1016/j.metabol.2015.08.010.
2. Hyderali B. N., Mala K. Oxidative stress and cardiovascular complications in polycystic ovarian syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2015 Aug; 191: 15–22, doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.05.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba PCOS s využitím ethinylestradiolu a cyproteron-acetátu indukuje příznivé změny v lipidovém metabolismu

Ethinylestradiol představuje v kombinaci s antiandrogenně působícím progestinem cyproteron-acetátem jednu z možných strategií léčby syndromu polycystických ovarií (PCOS). Dopadem této terapie na sacharidový a lipidový metabolismus jinak zdravých žen se zabývala studie uveřejněná v roce 2004 v časopisu The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.

Syndrom polycystických ovarií – diagnostika a léčba

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří mezi časté endokrinopatie u žen a může být příčinou neplodnosti. V říjnu roku 2013 vydala Endocrine Society guidelines pro diagnostiku a léčbu toho syndromu.

Vliv kombinace ethinylestradiolu a cyproteron acetátu na endotelovou dysfunkci u žen se syndromem polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je u žen ve fertilním věku relativně často se vyskytující endokrinopatie, charakterizovaná především hyperandrogenismem a inzulinorezistencí. PCOS je provázen endotelovou dysfunkcí, která se vyskytuje již u mladých žen a dle výzkumů nesouvisí s lipidy, byla však nalezena její korelace s hyperandrogenemií. Endotelová dysfunkce je první funkční stadium aterosklerózy, jež je zjistitelné dlouho před přítomností morfologických změn.Všechny novinky