Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Transfuze a hematologie dnes

Hereditární amyloidózy – etiologie, klinický obraz a léčba

Hereditární amyloidózy – etiologie, klinický obraz a léčba

Amyloidózy tvoří různorodou skupinu onemocnění charakterizovanou tvorbou patologického bílkovinného materiálu s následným ukládáním v tkáních a orgánech. Příčinou hereditární...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Metabolismus železa u dárců krve

Metabolismus železa u dárců krve

Úvod: Metabolismu železa je velmi úzce spjat s erytropoetickou aktivitou kostní dřeně. Dárcovství krve zasahuje do homeostázy železa a může vést k vyčerpání zásob železa dárce...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
 
 
Racionální algoritmus zobrazovacích vyšetření u mnohočetného myelomu v podmínkách České republiky

Racionální algoritmus zobrazovacích vyšetření u mnohočetného myelomu v podmínkách České republiky

Zobrazovací techniky patří u mnohočetného myelomu k základním vyšetřovacím postupům a opírá se o ně jak diagnostika onemocnění, tak i některé stážovací systémy a v neposlední...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Udržovací léčba s rituximabem u starších pacientů s Mantle cell lymfomem v první remisi – 
zkušenost centra

Udržovací léčba s rituximabem u starších pacientů s Mantle cell lymfomem v první remisi – 
zkušenost centra

Úvod: Mantle cell lymfom (MCL) je vzácná a prognosticky nepříznivá malignita. Exprese antigenu CD20 na povrchu lymfomové buňky poskytuje potenciál pro doplnění imunoterapie anti...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Cytomorfologie a imunofenotyp lymfomu z plášťových buněk

Cytomorfologie a imunofenotyp lymfomu z plášťových buněk

Úvod: Lymfom z plášťových buněk (MCL) je vzácná zralá B-lymfoidní neoplazie charakteristická nadměrnou expresí cyklinu D1 a většinou spojená s translokací t(11;14). MCL vykazuje...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Protinádorové účinky klinicky používaných chelátorů železa – přehled literatury a vlastní zkušenosti

Protinádorové účinky klinicky používaných chelátorů železa – přehled literatury a vlastní zkušenosti

Myelodysplastický syndrom je heterogenní skupina onemocnění, jejichž typickým projevem je neefektivní krvetvorba a závislost na krevních transfuzích. Chelátory železa v současné...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Kazuistika (ne)chelatovaného polytransfundovaného pacienta 
s 5q minus syndromem

Kazuistika (ne)chelatovaného polytransfundovaného pacienta 
s 5q minus syndromem

Autoři předkládají případ 60letého pacienta s náhodně zjištěnou výraznou makrocytovou anémií a trombocytózou. Za pomoci paraklinických vyšetření je diagnostikován...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2015

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Nové testy pro screening syfilis 
u dárců krve

Nové testy pro screening syfilis 
u dárců krve

Syfilis, jejímž původcem je spirocheta Treponema pallidum, je chronické onemocnění přenášené prakticky výhradně sexuálním kontaktem, výjimečně též i transplacentárně nebo krevní...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Získaná uniparentální disomie v buňkách kostní dřeně nemocných s myelodysplastickými syndromy 
a komplexním karyotypem

Získaná uniparentální disomie v buňkách kostní dřeně nemocných s myelodysplastickými syndromy 
a komplexním karyotypem

U 10–20 % nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS) je nalézán komplexní karyotyp, který je spojen s vysokým rizikem transformace do akutní myeloidní leukemie (AML) a...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Pokroky v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Pokroky v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je onemocněním převážně dětského věku, u dospělých patří mezi vzácné choroby. Prognóza a léčebné výsledky dospělých pacientů jsou sice zatím...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
 
 
 
 
 
 

diskuze