Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Transfuze a hematologie dnes

Analýza vztahu výsledků cytogenetického vyšetření k poměru volných lehkých řetězců κ/λ (FLC-r,  Freelite<sup>TM</sup>), páru těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC-r,  Hevylite<sup>TM</sup> ) a vybraných prognostických faktorů vyšetřených při diagnóze mnohočetného myelomu

Analýza vztahu výsledků cytogenetického vyšetření k poměru volných lehkých řetězců κ/λ (FLC-r, FreeliteTM), páru těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC-r, HevyliteTM ) a vybraných prognostických faktorů vyšetřených při diagnóze mnohočetného myelomu

Úvod: Vyšetření hladin volných lehkých řetězců κ/λ(FLC-κ/λ) a nověji i páru těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC) rozšířilo tradiční algoritmus laboratorních testů u...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Využití interfázní fluorescenční <i>in situ</i> hybridizace pro analýzu CD34+ buněk v periferní krvi u nemocných s myelodysplastickými syndromy

Využití interfázní fluorescenční in situ hybridizace pro analýzu CD34+ buněk v periferní krvi u nemocných s myelodysplastickými syndromy

Klasická cytogenetická analýza buněk kostní dřeně je základním standardem pro vyšetření pacientů s myelodysplastickými syndromy (MDS). Pro detekci chromozomových aberací v...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
 
 
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je onemocnění s mimořádně různorodým klinickým průběhem. Diagnostiku a léčbu je nutno individualizovat s přihlédnutím k věku, celkovému...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk v ČR v roce 2016: doporučení Transplantační sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP

Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk v ČR v roce 2016: doporučení Transplantační sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP

Transplantace krvetvorných buněk zůstávají i v současné době (rok 2016) důležitou a nenahraditelnou terapeutickou modalitou především u některých hematologických malignit (90...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Profylaxe versus léčba „on demand“  u dospělých pacientů s těžkou hemofilií A – zkušenosti z FN Brno

Profylaxe versus léčba „on demand“ u dospělých pacientů s těžkou hemofilií A – zkušenosti z FN Brno

Profylaktická léčba u většiny dětských pacientů s těžkou hemofilií je v současné době již léčebným standardem a ponechání této léčby v dospělosti je rovněž doporučováno. Situace...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndrómom, nevhodných na intenzívnu terapiu a jej finančné dôsledky – skúsenosti jedného centra

Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndrómom, nevhodných na intenzívnu terapiu a jej finančné dôsledky – skúsenosti jedného centra

Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénna skupina myeloidných neoplázií, charakterizovaná cytopéniou periférnej krvi a zvýšeným rizikom prechodu do akútnej leukémie...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Prognostické faktory u chronické myeloidní leukemie: můžeme kombinací získat více?

Prognostické faktory u chronické myeloidní leukemie: můžeme kombinací získat více?

Pro určení prognózy pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) léčených inhibitory tyrozinové kinázy (TKI) je v současnosti používáno několik skórovacích systémů (index...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Chronická myeloidní leukemie – standardizace molekulárního monitorování hladiny transkriptů 
<i>BCR-ABL1</i> v České republice

Chronická myeloidní leukemie – standardizace molekulárního monitorování hladiny transkriptů 
BCR-ABL1 v České republice

Molekulární monitorování pacientů s chronickou myeloidní leukemií je v době používání inhibitorů tyrozinkináz klíčovou součástí léčebného protokolu. Zavedení postupů pro...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Analýza vztahu poměru volných lehkých řetězců (<em>FLC-r, Freelite<sup>TM</sup></em>), párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (<em>HLC-r, Hevylite<sup>TM</sup></em>) v séru a výsledků multiparametrické průtokové cytometrie plazmocytů k „progression free survival“
u mnohočetného myelomu

Analýza vztahu poměru volných lehkých řetězců (FLC-r, FreeliteTM), párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC-r, HevyliteTM) v séru a výsledků multiparametrické průtokové cytometrie plazmocytů k „progression free survival“
u mnohočetného myelomu

Úvod: Vyšetření hladin volných lehkých řetězců (FLC), nověji i párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC) a analýza plazmocytů s pomocí multiparametrické průtokové...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Autologní transplantace kmenových buněk u Waldenströmovy makroglobulinemie

Autologní transplantace kmenových buněk u Waldenströmovy makroglobulinemie

Waldenströmova makroglobulinemie je vzácnou nevyléčitelnou klonální B lymfoproliferací s infiltrací kostní dřeně a IgM paraproteinemií. Klinickým průběhem se řadí k indolentním...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
 
 
 
 
 
 

diskuze