Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Transfuze a hematologie dnes

Cytomorfologie zralých CD5- pozitivních B-lymfoidních neoplazií

Cytomorfologie zralých CD5- pozitivních B-lymfoidních neoplazií

Diagnostika zralých CD5-pozitivních B-lymfoidních neoplazií je multidisciplinární a její nedílnou součástí je pečlivé cytomorfologické vyšetření. Cílem práce bylo zhodnocení...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Dlouhodobé výsledky léčby chronické myelomonocytární leukemie ve vybraných hematologických centrech

Dlouhodobé výsledky léčby chronické myelomonocytární leukemie ve vybraných hematologických centrech

Úvod: Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je relativně vzácné nádorové onemocnění, které nese zároveň znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob. Cílem...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Nádor z blastických plazmocytoidních dendritických buněk: kazuistika a přehled literatury

Nádor z blastických plazmocytoidních dendritických buněk: kazuistika a přehled literatury

Nádory z blastických plazmocytoidních dendritických buněk představují raritní hematologickou malignitu s agresivním průběhem a nepříznivou prognózou. Pro onemocnění jsou...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Získaný angioedém s deficitem C1 inhibitoru u pacientky s B-lymfomem nízké malignity a efekt léčby základního onemocnění na projevy angioedému

Získaný angioedém s deficitem C1 inhibitoru u pacientky s B-lymfomem nízké malignity a efekt léčby základního onemocnění na projevy angioedému

Získaný angioedém s deficitem C1 inhibitoru je vzácné onemocnění, které se projevuje otoky kůže a sliznic v různých lokalitách. Nejčastěji bývá asociován s hematologickými...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Idarucizumab: skúsenosti jedného centra

Idarucizumab: skúsenosti jedného centra

Nové priame perorálne antikoagulanciá (DOACs) sú dnes veľmi používané liečivá v primárnej a sekundárnej prevencii ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s atriálnou...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII – farmakokinetický prístup k liečbe

Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII – farmakokinetický prístup k liečbe

Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou predstavuje jednu z najzávažnejších oblastí substitučnej liečby hemofílie. Cieľom našej prospektívnej nerandomizovanej...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie

Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie

Úvod: Interferón alfa (IFN-α) sa používa viac ako 30 rokov na liečbu myeloproliferatívnej neoplázie. Rekombinantný IFN-α (rIFN-α) a pegylovaný IFN-α (Peg-IFN-α) vo...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Moderní léčba akutní myeloidní leukemie

Moderní léčba akutní myeloidní leukemie

Akutní myeloidní leukemie je klonální maligní onemocnění krvetvorby postihující převážně starší nemocné. Dříve téměř vždy fatální onemocnění je dnes vyléčitelné u 35–40...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientů s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích

Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientů s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích

Úvod: Ruxolitinib, inhibitor Janusových kináz 1 a 2, prokázal účinnost u pacientů s myelofibrózou a pravou polycytemií v mezinárodních randomizovaných studiích COMFORT-I...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Autoimunitní hemolytická anémie – diagnostika a léčba, včetně transfuze erytrocytů

Autoimunitní hemolytická anémie – diagnostika a léčba, včetně transfuze erytrocytů

Diagnostika autoimunitní hemolytické anémie nečiní obvykle potíže. Je založena na klinickém a laboratorním obrazu hemolytické anemie a sérologické detekci antierytrocytárních...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie

Kreditovaný kurz

 

Mechanizmy vzniku lékové rezistence u karcinomu prsu a možnosti jejich ovlivnění

Autor kurzu: MUDr. Zuzana Bielčiková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články