Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Transfuze a hematologie dnes

Angioimunoblastický T-lymfom: přehled problematiky, zkušenosti centra a kazuistika sekvenčního vzniku difuzního velkobuněčného B-lymfomu

Angioimunoblastický T-lymfom: přehled problematiky, zkušenosti centra a kazuistika sekvenčního vzniku difuzního velkobuněčného B-lymfomu

Angioimunoblastický T-lymfom je vzácnou agresivní lymfoproliferací vycházející z T-lymfocytů germinálního centra. Obvykle je diagnostikován v pokročilém stadiu, ale B-symptomy...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
25 let Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně

25 let Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně

Letos uplyne 25 let od založení Nadace pro transplantace kostní dřeně, která vznikla s primárním (úspěšně splněným)cílem, vybudovat nestátní registr dobrovolných dárců...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Sekvenování nové generace u akutní myeloidní leukemie: nový pohled na patogenezi a vývoj leukemických klonů

Sekvenování nové generace u akutní myeloidní leukemie: nový pohled na patogenezi a vývoj leukemických klonů

Patogeneze akutní myeloidní leukemie je několikastupňový heterogenní proces, který v naprosté většině případů vychází z vícečetných genetických aberací. Ukazuje se, že...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
První perorální inhibitor proteazomu v léčbě relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu

První perorální inhibitor proteazomu v léčbě relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu

Ixazomib je první perorální inhibitor proteazomu, jenž je v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem indikován k léčbě pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Epigenetické změny jako nový nástroj pro prognostickou stratifikaci pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Epigenetické změny jako nový nástroj pro prognostickou stratifikaci pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je klonální B lymfocytární malignita s velmi heterogenním průběhem. Někteří pacienti zůstávají asymptomatičtí řadu let a nevyžadují léčbu...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Cytomorfologie zralých CD5- pozitivních B-lymfoidních neoplazií

Cytomorfologie zralých CD5- pozitivních B-lymfoidních neoplazií

Diagnostika zralých CD5-pozitivních B-lymfoidních neoplazií je multidisciplinární a její nedílnou součástí je pečlivé cytomorfologické vyšetření. Cílem práce bylo zhodnocení...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Dlouhodobé výsledky léčby chronické myelomonocytární leukemie ve vybraných hematologických centrech

Dlouhodobé výsledky léčby chronické myelomonocytární leukemie ve vybraných hematologických centrech

Úvod: Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je relativně vzácné nádorové onemocnění, které nese zároveň znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob. Cílem...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Nádor z blastických plazmocytoidních dendritických buněk: kazuistika a přehled literatury

Nádor z blastických plazmocytoidních dendritických buněk: kazuistika a přehled literatury

Nádory z blastických plazmocytoidních dendritických buněk představují raritní hematologickou malignitu s agresivním průběhem a nepříznivou prognózou. Pro onemocnění jsou...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Získaný angioedém s deficitem C1 inhibitoru u pacientky s B-lymfomem nízké malignity a efekt léčby základního onemocnění na projevy angioedému

Získaný angioedém s deficitem C1 inhibitoru u pacientky s B-lymfomem nízké malignity a efekt léčby základního onemocnění na projevy angioedému

Získaný angioedém s deficitem C1 inhibitoru je vzácné onemocnění, které se projevuje otoky kůže a sliznic v různých lokalitách. Nejčastěji bývá asociován s hematologickými...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Idarucizumab: skúsenosti jedného centra

Idarucizumab: skúsenosti jedného centra

Nové priame perorálne antikoagulanciá (DOACs) sú dnes veľmi používané liečivá v primárnej a sekundárnej prevencii ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s atriálnou...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články