Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Transfuze a hematologie dnes

Manažment veľkých operácií 
u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII – farmakokinetický prístup k liečbe

Manažment veľkých operácií 
u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII – farmakokinetický prístup k liečbe

Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou predstavuje jednu z najzávažnejších oblastí substitučnej liečby hemofílie. Cieľom našej prospektívnej nerandomizovanej...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie

Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie

Úvod: Interferón alfa (IFN-α) sa používa viac ako 30 rokov na liečbu myeloproliferatívnej neoplázie. Rekombinantný IFN-α (rIFN-α) a pegylovaný IFN-α (Peg-IFN-α) vo...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
 
 
Prevence a léčba venózního tromboembolismu u nemocných s nádorovým onemocněním

Prevence a léčba venózního tromboembolismu u nemocných s nádorovým onemocněním

Symptomatický venózní tromboembolismus se vyskytuje u nemocných s nádorem 4–7krát častěji. Je to dáno množstvím rizikových faktorů, které souvisí s nádorem, pacientem nebo...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Moderní léčba akutní myeloidní leukemie

Moderní léčba akutní myeloidní leukemie

Akutní myeloidní leukemie je klonální maligní onemocnění krvetvorby postihující převážně starší nemocné. Dříve téměř vždy fatální onemocnění je dnes vyléčitelné u 35–40...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientů s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích

Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientů s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích

Úvod: Ruxolitinib, inhibitor Janusových kináz 1 a 2, prokázal účinnost u pacientů s myelofibrózou a pravou polycytemií v mezinárodních randomizovaných studiích COMFORT-I...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Autoimunitní hemolytická anémie – diagnostika a léčba, včetně transfuze erytrocytů

Autoimunitní hemolytická anémie – diagnostika a léčba, včetně transfuze erytrocytů

Diagnostika autoimunitní hemolytické anémie nečiní obvykle potíže. Je založena na klinickém a laboratorním obrazu hemolytické anemie a sérologické detekci antierytrocytárních...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Stabilita parametrů krevního obrazu a mikroskopicky stanoveného diferenciálního počtu leukocytů

Stabilita parametrů krevního obrazu a mikroskopicky stanoveného diferenciálního počtu leukocytů

Úvod: Vyšetření krevního obrazu (KO) a diferenciálního počtu leukocytů patří mezi základní laboratorní vyšetření. Faktorem, který může negativně ovlivnit validitu výsledků, je...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Nízkodávková výpočetní tomografie skeletu v hodnocení stadia mnohočetného myelomu

Nízkodávková výpočetní tomografie skeletu v hodnocení stadia mnohočetného myelomu

Cílem zobrazovacích metod v hodnocení stadia (staging) monoklonálních gamapatií je průkaz osteolytických lézí a solidních nádorových útvarů. V roce 2012 byla na našem pracovišti...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Trombocyty z aferézy a z plné krve – srovnání kvality a bezpečnosti

Trombocyty z aferézy a z plné krve – srovnání kvality a bezpečnosti

Léčba trombocyty zaujímá v oblasti hemoterapie významné místo, a to díky pokroku v léčbě onkologických onemocnění i v intenzivní medicíně. V České republice jsou dostupné jak...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Využití monoklonální protilátky daratumumab v léčbě mnohočetného myelomu

Využití monoklonální protilátky daratumumab v léčbě mnohočetného myelomu

Zavedení monoklonální protilátky daratumumabu je zásadním přínosem pro léčbu mnohočetného myelomu. Analýzy výsledků klinických studií ukazují vysokou efektivitu léčby jak v...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie

Kreditovaný kurz

 

Myelodysplastický syndrom (MDS)

Autor kurzu: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze