Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Transfuze a hematologie dnes

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických 
a invazivních výkonů u pacientů 
s hemofilií

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických 
a invazivních výkonů u pacientů 
s hemofilií

Hemofilie A a B jsou vzácná vrozená krvácivá onemocnění. Díky dostupnosti koagulačních faktorů VIII a IX mohou být u pacientů s hemofilií bez inhibitoru bezpečně prováděny...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií 
a s inhibitorem FVIII/FIX

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií 
a s inhibitorem FVIII/FIX

Cílem standardu je stanovit základní diagnostické a především terapeutické postupy v péči o pacienty s vrozenou hemofilií a s inhibitorem koagulačního faktoru VIII, respektive...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
 
 
Prognostické faktory u chronické myeloidní leukemie: můžeme kombinací získat více?

Prognostické faktory u chronické myeloidní leukemie: můžeme kombinací získat více?

Pro určení prognózy pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) léčených inhibitory tyrozinové kinázy (TKI) je v současnosti používáno několik skórovacích systémů (index...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Chronická myeloidní leukemie – standardizace molekulárního monitorování hladiny transkriptů 
<i>BCR-ABL1</i> v České republice

Chronická myeloidní leukemie – standardizace molekulárního monitorování hladiny transkriptů 
BCR-ABL1 v České republice

Molekulární monitorování pacientů s chronickou myeloidní leukemií je v době používání inhibitorů tyrozinkináz klíčovou součástí léčebného protokolu. Zavedení postupů pro...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Analýza vztahu poměru volných lehkých řetězců (<em>FLC-r, Freelite<sup>TM</sup></em>), párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (<em>HLC-r, Hevylite<sup>TM</sup></em>) v séru a výsledků multiparametrické průtokové cytometrie plazmocytů k „progression free survival“
u mnohočetného myelomu

Analýza vztahu poměru volných lehkých řetězců (FLC-r, FreeliteTM), párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC-r, HevyliteTM) v séru a výsledků multiparametrické průtokové cytometrie plazmocytů k „progression free survival“
u mnohočetného myelomu

Úvod: Vyšetření hladin volných lehkých řetězců (FLC), nověji i párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC) a analýza plazmocytů s pomocí multiparametrické průtokové...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Autologní transplantace kmenových buněk u Waldenströmovy makroglobulinemie

Autologní transplantace kmenových buněk u Waldenströmovy makroglobulinemie

Waldenströmova makroglobulinemie je vzácnou nevyléčitelnou klonální B lymfoproliferací s infiltrací kostní dřeně a IgM paraproteinemií. Klinickým průběhem se řadí k indolentním...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2016

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Hereditární amyloidózy – etiologie, klinický obraz a léčba

Hereditární amyloidózy – etiologie, klinický obraz a léčba

Amyloidózy tvoří různorodou skupinu onemocnění charakterizovanou tvorbou patologického bílkovinného materiálu s následným ukládáním v tkáních a orgánech. Příčinou hereditární...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Metabolismus železa u dárců krve

Metabolismus železa u dárců krve

Úvod: Metabolismu železa je velmi úzce spjat s erytropoetickou aktivitou kostní dřeně. Dárcovství krve zasahuje do homeostázy železa a může vést k vyčerpání zásob železa dárce...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Racionální algoritmus zobrazovacích vyšetření u mnohočetného myelomu v podmínkách České republiky

Racionální algoritmus zobrazovacích vyšetření u mnohočetného myelomu v podmínkách České republiky

Zobrazovací techniky patří u mnohočetného myelomu k základním vyšetřovacím postupům a opírá se o ně jak diagnostika onemocnění, tak i některé stážovací systémy a v neposlední...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Udržovací léčba s rituximabem u starších pacientů s Mantle cell lymfomem v první remisi – 
zkušenost centra

Udržovací léčba s rituximabem u starších pacientů s Mantle cell lymfomem v první remisi – 
zkušenost centra

Úvod: Mantle cell lymfom (MCL) je vzácná a prognosticky nepříznivá malignita. Exprese antigenu CD20 na povrchu lymfomové buňky poskytuje potenciál pro doplnění imunoterapie anti...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2015

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
 
 
 
 
 
 

diskuze