Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Suplementace vápníkem a vitD: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Různé formy suplementace vápníku − příznivý účinek, nebo narušení homeostázy?

Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Suplementace Ca + vit.D

Vydáno: 18.12.2017

Různé formy suplementace vápníku − příznivý účinek, nebo narušení homeostázy?

Přípravků určených k suplementaci vápníku je na našem trhu nepřeberné množství. Nabízejí ale všechny totéž?

Skelet je neobyčejně metabolicky aktivní tkáň, která prochází neustálou remodelací. Během stárnutí a menopauzy se rovnováha mezi resorpcí a novotvorbou kostní hmoty posouvá směrem k resorpci, dochází ke snížení denzity kostní hmoty (BMD) a narušení kostní mikroarchitektury. Tyto změny však můžeme do značné míry ovlivnit životním stylem.

Deficit vitaminu D u většiny postmenopauzálních žen 

Vápník je klíčovou složkou kostní hmoty, a jeho deficience je proto silně asociovaná s osteoporózou. Denní doporučenou dávku vápníku (800–1 000 mg/den) velká část populace nepřijímá kvůli nesprávné výživě, malabsorpci nebo potravinovým intolerancím. Vitamin D3, jehož aktivní forma 1,25(OH)2D3 je kofaktorem potřebným pro absorpci vápníku v gastrointestinálním traktu, je také významně propojen s kostní denzitou. Snížené hladiny sérového vitaminu D jsou běžné – opět kvůli špatné výživě, ale i nedostatku slunečního svitu nebo genetickým mutacím. Výzkum ukázal, že většina postmenopauzálních žen v různých částech světa trpí nedostatkem vitaminu D.

Účinné a neúčinné formy suplementace

Klasická kalciová suplementace se v prevenci i zastavení progrese osteoporózy ukázala jako neúčinná. Požití bolusu citrátu vápenatého má za následek jeho rychlé vstřebání a náhlý vzestup sérové koncentrace vápníku, který je razantním zásahem do homeostázy. Vede ke zvýšení rizika urolitiázy a kardiovaskulárních chorob, ale podle dostupných údajů nemá pozitivní vliv na kostní hmotu. Proto se již tento typ suplementace nedoporučuje dospělým ani dětem.

Zvýšení příjmu vápníku ve stravě a jeho doplňování způsobem, který přirozené cestě odpovídá, zůstává spolu se suplementací vitaminem D klíčovou strategií pro redukci osteoporózy. Absorpce vápníku přijímaného ve stravě má odlišný průběh než v případě vápníku v suplementech, kde se obvykle nachází v podobě různých solí v ionizované formě. Při příjmu vápníku potravou je vrcholu sérových hladin vápníku dosahováno později a jsou o něco nižší a také pokles křivky sérových koncentrací vápníku není tak strmý jako při příjmu bolusové dávky. Tím pádem i silně fortifikované potraviny zůstávají bezpečným a efektivním způsobem, jak doplnit jeho hladinu a zároveň předcházet nežádoucím výkyvům homeostázy.

(pez)

Zdroj: Kruger M. C., Wolber F. M. Osteoporosis: modern paradigms for last century’s bones. Nutrients 2016 Jun; 8 (6): pii: E376, doi: 10.3390/nu8060376.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role vápníku v muskuloskeletálním stárnutí

Vápník v kombinaci s vitaminem D je doporučován osobám ohroženým osteoporózou a jeho účinnost v prevenci úbytku kostní hmoty je považována za prokázanou, na rozdíl od podávání samotného vápníku. Článek uveřejněný letos v časopisu Osteoporosis Inernational přináší aktuální závěry odborného konsenzu členů European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) a International Foundation for Osteoporosis (IOF) týkající se vědeckých důkazů k problematice zdravého muskuloskeletálního stárnutí a snížení rizika fraktur.

Vitamin K2 v léčbě osteoporózy

Nejnovější studie ukazují, že osteoporóza a cévní kalcifikace mají podobné etiopatogenetické mechanismy. Nedostatek vitaminu K2 může být zodpovědný za tzv. „vápníkový paradox“, tj. deficit vápníku v kostech a naopak jeho ukládání do cévních stěn. Nedostatek vitaminu K2 souvisí se sníženým příjmem vitaminu K ve stravě, s poruchou intestinální resorpce nebo se změnou střevní mikroflóry.

Suplementace vápníku a vitaminu D v prevenci zlomenin − aktualizovaná metaanalýza

Prezentovaná práce shromáždila randomizované kontrolované studie na téma suplementace vápníkem a vitaminem D v prevenci zlomenin. Následná metaanalýza potvrdila signifikantní snížení výskytu fraktur u takto suplementovaných pacientů.Všechny novinky