Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Zánět je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik nádorů tlustého střeva u pacientů s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 18.11.2013

Zánět je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik nádorů tlustého střeva u pacientů s ulcerózní kolitidou

Souvislost mezi zánětlivou aktivitou a vznikem kolorektálního karcinomu (CRN) u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) je dobře popsána, nicméně v dostupných studiích není zohledněn vliv délky zánětu a případné protizánětlivé medikace na riziko vzniku CRN. Studie publikovaná v červnu tohoto roku se proto věnovala vlivu délky trvání zánětu, užívané terapie a dalších charakteristik pacientů na vznik CRN.

Shromážděna byla data od 141 pacientů s UC bez CRN (kontroly) a 59 pacientů s UC a CRN (studované případy). Uvedené dvě skupiny byly následně srovnány, co se týče rozsahu onemocnění, jeho trvání a věku pacientů. Ke zhodnocení celkem 4 449 histologických vzorků od pacientů byl použit nový šestibodový skórovací systém zánětlivé aktivity (HIA). Od pacientů byly následně zjištěny i informace o medikaci, kouření, primární sklerozující cholangitidě a rodinné anamnéze CRN.

Skupiny případů i kontrol byly podobné, co se týče počtu endoskopií, odebraných bioptických vzorků, vystavení steroidům či mesalazinu, počtu kuřáků i rodinné anamnézy CRN. Rozdíly byly v zastoupení žen a mužů, expozici imunomodulátorům a prevalenci primární sklerozující cholangitidy. V univariantní analýze bylo skóre HIA pozitivně asociováno s CRN (OR nárůst o 2,56 na jednu jednotku; P = 0,001), zatímco imunomodulátory včetně protizánětlivě působících léků (azatioprin, 6-merkaptopurin, metotrexát) riziko CRN snižovaly (OR 0,35; P < 0,01). Hodnota skóre HIA byla s nárůstem rizika vzniku CRN asociována rovněž v multivariantní analýze (OR 3,68; P = 0,001).

Ve studii případů a kontrol bylo zvýšené riziko vzniku CRN zjištěno u pacientů s UC s vyšší aktivitou zánětu. Užívání imunomodulačních a protizánětlivě působících léků riziko CRN snižovalo. Na základě těchto dat je vhodné pacienty s UC rozdělit do skupin podle míry rizika a zvolit odpovídající preventivní léčebnou strategii.

(epa)

Zdroj: Rubin D. T., Huo D., Kinnucan J. A., et al. Inflammation Is an Independent Risk Factor for Colonic Neoplasia in Patients With Ulcerative Colitis: A Case-Control Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Jul 17; pii: S1542-3565(13)01035-5; doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.023. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Transplantace stolice v léčbě nespecifických střevních zánětů

Střevní mikroflóra je pravděpodobně součástí patogeneze nespecifických střevních zánětů (IBD). V léčbě IBD jsou proto prováděny i pokusy s transplantací stolice (faecal microbiota transplantation, FMT), která je mimo jiné využívána i v léčbě průjmovitých onemocnění.

Vhodná strategie k prevenci pooperační rekurence Crohnovy nemoci

V časopise Colorectal Diseases byla v červnu 2013 publikována studie japonských autorů, kteří se pokusili stanovit optimální léčebnou strategii k prevenci rekurence Crohnovy choroby (CD) po operačním řešení.

Zánětlivé střevní onemocnění po jaterní transplantaci pro primární sklerozující cholangitidu

Na průběhu zánětlivého střevního onemocnění (IBD) po transplantaci jater (JT) z indikace primární sklerozující cholangitidy (PSC) se podílí hned několik navzájem se ovlivňujících faktorů.Všechny novinky