Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Těhotenství a idiopatické střevní záněty – terapie zlepšuje stav a je bezpečná

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 7.1.2009

Těhotenství a idiopatické střevní záněty – terapie zlepšuje stav a je bezpečná

Ačkoli se k užívání léků během těhotenství obecně přistupuje s maximální obezřetností, v mnoha případech je farmakoterapie prospěšná. Podle výsledků dvacetileté prospektivní studie se mezi tyto případy bude pravděpodobně řadit i udržovací terapie pacientek s idiopatickými střevními záněty (IBD). Výsledky této studie prezentoval Dr. Habal z University of Toronto v Ontariu na 69. výročním setkání odborné společnosti American College of Gastroenterology.

Studie se zúčastnilo celkem sto třicet osm žen, které v průběhu studie porodily dohromady sto sedmdesát čtyři děti. Těhotné ženy s IBD byly srovnávány s osmdesáti třemi ženami s IBD, které nebyly těhotné, a se stovkou zdravých těhotných žen. Během studie byl sledován jak stav pacientek, tak stav narozených dětí.

Během těhotenství přestalo užívat léky padesát žen s IBD. Padesát osm pacientek užívalo 5-aminosalicylovou kyselinu (5-ASA) perorálně, deset užívalo 5-ASA rektálně. Čtyřicet sedm žen užívalo prednison a devět žen bylo léčeno azathioprinem.

Během sledovaných 174 těhotenství došlo ke třiceti dvěma relapsům onemocnění, což činí 18,3 %. Ve skupině netěhotných žen s IBD se relaps dostavil ve 22,9 %. Rozdíl nebyl statisticky významný. Naproti tomu u těhotných s IBD, které nevysadily terapii, došlo k relapsu pouze v 10 % případů, zatímco u vysadivších se relaps objevil v 34 % případů.

Porodní hmotnost dětí narozených ženám s IBD byla velmi podobná hmotnosti dětí zdravých matek. Činila průměrně 3 210 g; průměrná hmotnost dětí zdravých matek byla 3 215 g. Děti matek s IBD, které v těhotenství léčbu přerušily, vážily průměrně 3 020 g, zatímco děti matek, jež léčbu nepřerušily, vážily průměrně 3 328 g. Rozdíl byl statisticky významný (p = 0,005).

Kongenitálních anomálií bylo ve skupině těhotných na udržovací terapii o jeden případ méně než ve skupině zdravých matek. Vrozená vada se vyskytla pouze u tří dětí matek s IBD oproti čtyřem dětem s vrozenou vadou ve skupině zdravých matek.

Zdroj:

  • ACG 69th Annual Scientific Meeting: Abstract 32. Presented Nov. 2, 2004.
(zak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rizikové faktory pro nutnost chirurgické léčby u pediatrických pacientů s Crohnovou chorobou

Zvýšené riziko nutnosti operace bylo pozorováno u pacientů, u kterých byla zjištěna leukocytóza, hypoalbuminemie a pozitivita na protilátky proti Saccharomyces cerevisiae. Jako významný protektivní faktor snižující riziko operace se uplatnila léčba 5'ASA a infliximabem. Také popsaný vztah mezi užíváním aminosalycilátů a mírnějšími symptomy reflektuje účinnost léčby...

Identifikován časný gen pro zánětlivá onemocnění střev

Studie Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy u dětí identifikovala gen, který má vliv na vznik těchto onemocnění v brzkém věku. Tento objev je proto nadějí pro potenciální novou cílenou léčbu.

Někteří pacienti s nespecifickými střevními záněty dostávají výrazně vyšší dávku radiace

Průměrná roční dávka ionizujícího záření, kterou pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) dostávají, je srovnatelná s přirozenou radiací, které je vystavena většina Američanů a Evropanů.Všechny novinky