Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Spojitost mezi sérovými hladinami bilirubinu a Crohnovou nemocí

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 14.5.2014

Spojitost mezi sérovými hladinami bilirubinu a Crohnovou nemocí

Předpokládá se, že oxidativní stres hraje důležitou roli v rozvoji Crohnovy nemoci (CD). Za hlavní endogenní antioxidant je považován bilirubin v séru. Nakolik jsou sérové hladiny bilirubinu a geny ovlivňující jeho systémové koncentrace spojeny s CD, se pokusila odpovědět studie publikovaná v březnovém vydání Inflammatory Bowel Diseases.

Zmiňované studie případů a kontrol se účastnili jak dětští (n = 119), tak dospělí pacienti (n = 504) s CD a 370 odpovídajících zdravých kontrol, u kterých byly variace promotorů genů pro hemoxygenázu-1 (HMOX1) a bilirubin UDP-glukuronosyltransferázu (UGT1A1) určeny na základě analýzy fragmentů. Sérové hladiny bilirubinu pak byly srovnávány v podskupině 90 případů a 229 kontrol, u kterých byly k dispozici biochemické údaje.

U pacientů s Crohnovou nemocí byly zjištěny podstatně nižší hladiny bilirubinu v séru než u jedinců z kontrolní skupiny (7,4 vs. 12,1 µmol/l). Sérové hladiny bilirubinu pak byly signifikantně nižší u pacientů s CD v rámci všech genotypů UGT1A1*28 (P < 0,05). U homozygotů UGT1A1*28 s wild-typem NOD2 genu bylo zaznamenáno signifikantní opoždění manifestace CD (P = 0,004), zatímco tento protektivní vliv již nebyl přítomen u jedinců s mutací NOD2 genu. Mezi rizikem CD a individuálními genovými variantami HMOX1 nebyla nalezena žádná spojitost.

Na základě výše uvedených zjištění lze říci, že Crohnova nemoc je spojena se signifikantně nižšími hladinami bilirubinu v séru s největší pravděpodobností v důsledku zvýšeného oxidativního stresu doprovázejícího toto zánětlivé střevní onemocnění. Homozygotní stav pro alelu UGT1A1*28, která je odpovědná za vyšší hladiny bilirubinu, se zdá být důležitým faktorem modifikujícím manifestaci Crohnovy nemoci.

(mik)

Zdroj: Lenicek M., Duricova D., Hradsky O., et al. The relationship between serum bilirubin and Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis.2014 Mar; 20 (3): 481–7; doi: 10.1097/01.MIB.0000440817.84251.98.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příjem vápníku ve stravě u pacientů s IBD

S osteopenií a zvýšeným rizikem vzniku fraktur se u pacientů s IBD setkáváme relativně často. Příčin jejich vzniku může být hned několik. K těm nejčastějším pak nepochybně patří i nedostatečný příjem kalcia ve stravě.

Klinické, sérologické a genetické faktory spojené s výskytem pyoderma gangrenosum a erythema nodosum u pacientů s IBD

Pyoderma gangrenosum (PG) a erythema nodosum (EN) patří k nejčastějším kožním projevům zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Nicméně jejich etiopatogeneze nebyla dosud zcela objasněna.

Malignity a mortalita dětských pacientů s IBD

Kombinace závažného fenotypu Crohnovy nemoci diagnostikovaného v dětském věku a potřeby intenzivní medikamentózní terapie může vést ke zvýšení rizika vzniku malignit i celkové mortality. Pracovní skupina pro IBD u dětí při ESPGHAN provedla nadnárodní studii hodnotící výskyt malignit a mortalitu u dětských pacientů s IBD.Všechny novinky