Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Přínos stanovení hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu v hodnocení subklinického zánětu u ulcerózní kolitidy – výsledky studie ACERTIVE

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 8.6.2017

Přínos stanovení hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu v hodnocení subklinického zánětu u ulcerózní kolitidy – výsledky studie ACERTIVE

Slizniční hojení a histologická remise jsou dva různé cíle v léčbě pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), k hodnocení dosažení obou těchto cílů je však nutné invazivní endoskopické vyšetření. Studie portugalských autorů se věnovala roli fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu jako biomarkerů aktivity onemocnění u asymptomatické UC.

Průběh studie

Jednalo se o multicentrickou průřezovou studii zahrnující 371 pacientů, kteří byli rozděleni do skupin podle endoskopického a histologického hodnocení. Následně byly tyto nálezy korelovány s hladinami obou biomarkerů ve stolici.

Výsledná zjištění

Makroskopické léze (tj. endoskopické Mayo score ≥ 1) byly nalezeny u 28 % pacientů zařazených do studie a 9 % pacientů ve studii mělo aktivní onemocnění podle Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity. Histologické známky zánětu podle Geboesova indexu mělo 21 % zařazených pacientů, u 15 % pacientů byla zaznamenána fokální bazální plazmocytóza, difuzní bazální plazmocytóza byla nalezena u 5 % účastníků.

Hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu byly statisticky signifikantně vyšší u pacientů s endoskopickými lézemi a histologicky potvrzenou aktivitou onemocnění. Následná analýza odhalila, že oba biomarkery byly schopny vypovídat o slizničním hojení a histologické remisi s uspokojivou pravděpodobností při cut-off hodnotách 150−250 μg/g u fekálního kalprotektinu a 12 μg/g pro neutrofilní s gelatinázou B asociovaný lipokalin.

Závěr

Hladiny kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu ve stolici jsou při hodnocení aktivity onemocnění u asymptomatických pacientů s UC přínosné. Hladiny analyzovaných biomarkerů pod navrhovanou hranicí vylučují přítomnost makroskopických a mikroskopických lézí s pravděpodobností 75−93 %. Při interpretaci pozitivních výsledků je však třeba opatrnosti, protože pozitivní prediktivní hodnotu mají oba biomarkery jen nízkou.

(epa)

Zdroj: Magro F., Lopes S., Coelho R. et al; Portuguese IBD Study Group [GEDII]. Accuracy of faecal calprotectin and neutrophil gelatinase B-associated lipocalin in evaluating subclinical inflammation in ulcerative colitis − the ACERTIVE study. J Crohns Colitis 2017 Apr 1; 11 (4): 435−444, doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw170.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání aminosalicylátů u nemocných s ulcerózní kolitidou

Aminosalicyláty se v léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD) a především ulcerózní kolitidy (UC) používají od přelomu 40. a 50. let 20. století. V současné době je mesalazin základním léčivem u nemocných s lehkou a středně těžkou formou UC. Následující text vychází z „Doporučených postupů pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty“, vytvořených Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Mesalazin v navozování remise ulcerózní kolitidy: rychlost a další parametry

Přehledový článek porovnal různé lékové formy a dávky mesalazinu s ohledem na to, jak rychle a úspěšně navozují klinickou odpověď či remisi ulcerózní kolitidy (UC).

Jak vylepšit adherenci k léčbě nespecifických střevních zánětů − tipy pro praxi

Zhruba polovina pacientů léčených dlouhodobě pro nespecifické střevní záněty (IBD) je neadherentní k léčbě. Výsledky následujících studií naznačují, jak tyto pacienty identifikovat a jak k nim přistupovat.Všechny novinky