Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Parciální enterální výživa spolu se specifickou dietou u pacientů s Crohnovou nemocí

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 22.9.2014

Parciální enterální výživa spolu se specifickou dietou u pacientů s Crohnovou nemocí

Je obecně dobře známo, že u dětských pacientů s Crohnovou nemocí je exkluzivní enterální výživa efektivní při navození remise. Parciální enterální výživa (PEN) s ponecháním běžné stravy je však v navození remise neefektivní, což by nasvědčovalo tomu, že mechanismus účinku je závislý právě na exkluzivitě diety.

Srpnové vydání Inflammatory Bowel Diseases přineslo závěry práce izraelských autorů, kteří vyvinuli a ověřili alternativní dietu založenou na PEN s vyloučením dietních komponent, o kterých se předpokládá, že ovlivňují mikrobiom nebo střevní permeabilitu.

Děti a mladí dospělí s aktivní Crohnovou nemocí (definováno jako hodnota PCDAI indexu > 7,5 nebo Harveyova–Bradshawova indexu ≥ 4) dostávali po dobu 6 týdnů exkluzivní dietu, která povolovala příjem určitých specifických potravin, přičemž dalších 50 % kalorií bylo zajištěno podáním polymerické enterální výživy. Po 6 týdnech bylo u těchto pacientů hodnoceno dosažení remise, hodnota CRP a sedimentace erytrocytů. Primárním cílem studie bylo dosažení remise, která byla definována jako hodnota Harveyova–Bradshawova indexu ≤ 3 (pro všechny pacienty) a hodnota PCDAI indexu < 7,5 (u dětských pacientů).

Tímto způsobem bylo léčeno celkem 47 pacientů (průměrný věk 16,1 ± 5,6 roku, z toho 34 dětí). Odpověď na terapii byla zaznamenána u 37 (78,7 %) pacientů, remise bylo dosaženo u 33 (70,2 %) jedinců. Průměrná hodnota PCDAI indexu poklesla z 27,7 ± 9,4 na 5,4 ± 8 (p < 0,001) a hodnota Harveyova–Bradshawova indexu z 6,4 ± 2,7 na 1,8 ± 2,9 (p < 0,001). Remise bylo dosaženo u 70 % dětí a 69 % dospělých.

Na základě uvedených zjištění lze předpokládat, že dietní terapie zahrnující parciální enterální výživu spolu s exkluzivní dietou vede k vyšší míře dosažení remise u časné středně těžké luminální formy Crohnovy nemoci u dětí a mladých dospělých.

(mik)

Zdroj: Sigall-Boneh R., Pfeffer-Gik T., Segal I., et al. Partial enteral nutrition with a Crohn’s disease exclusion diet is effective for induction of remission in children and young adults with Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis. 14 Aug;.20 (8): 1353–60.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kouření na průběh nespecifických střevních zánětů

Kouření je považováno za významný rizikový faktor rozvoje Crohnovy choroby (CD), který zároveň zhoršuje průběh tohoto onemocnění. Naopak u ulcerózní kolitidy (UC) by podle dostupných údajů mělo mít kouření protektivní vliv.

Časné prediktory nepříznivého průběhu ulcerózní kolitidy u dětí

Údajů, ze kterých by bylo možné vyvodit konkrétní algoritmy léčby dětských pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) v ambulantní péči, je dosud málo. Nedávno publikovaná studie se pokusila popsat aktivitu a průběh onemocnění u kohorty dětských pacientů s UC po roce od stanovení diagnózy.

Thiopuriny a riziko kolorektální neoplazie u pacientů s IBD

Pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD) mají obecně zvýšené riziko rozvoje kolorektální neoplazie. V současné době je neustále předmětem diskusí, nakolik může terapie thiopuriny toto riziko snížit. Nedávno byly publikovány výsledky metaanalýzy zabývající se expozicí thiopurinům a rizikem rozvoje kolorektální dysplazie nebo karcinomu u pacientů s IBD.Všechny novinky