Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Izolovaná aktivní ileitida

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 2.9.2013

Izolovaná aktivní ileitida

Zavedení ileální intubace jako běžné součásti kolonoskopického vyšetření vedlo v klinické praxi k častější diagnostice specifické podskupiny pacientů s mírným zánětem v oblasti terminálního ilea, který bývá označován jako izolovaná aktivní ileitida (IAI). Srpnové vydání Inflammatory Bowel Diseases přináší výsledky studie irských autorů, kteří se snažili popsat přirozený průběh IAI a určit, zda pacienti s IAI sdílí podobný genetický a sérologický profil jako pacienti s Crohnovou nemocí (CD).

Diagnóza IAI byla stanovena na základě histopatologických a endoskopických nálezů. Pacientům, u kterých bylo opakovaně provedeno kolonoskopické vyšetření a krevní odběry, byly vyšetřeny ANCA protilátky, antiOmpC, ASCA IgA a IgG protilátky, antiCBir protilátky a NOD2 genotypizace. Studie se účastnili také věkem a pohlavím odpovídající zdravé kontroly i pacienti s CD a ulcerózní kolitidou (UC).

Do studie bylo zařazeno celkem šedesát tři pacientů s IAI. Mezi pacienty s IAI a zdravými kontrolami nebyl nalezen signifikantní rozdíl v prevalenci pozitivity ANCA, antiOmpC, ASCA IgA nebo IgG protilátek. Přítomnost všech pěti typů protilátek byla signifikantně vyšší ve skupině pacientů s CD než IAI (p < 0,05). Zároveň byla u 28,6 % případů s CD zachycena jedna nebo více variant NOD2, přičemž ve skupině s IAI tomu tak bylo u 26,2 % případů a u zdravých kontrol v 6,1 %. Čtyřicet tři případů podstoupilo kontrolní ileokolonoskopii. U šesti ze 43 případů (14 %) pak byla definitivně potvrzena diagnóza CD. U většiny případů IAI příznaky přetrvávaly a došlo k rozvoji abnormalit terminálního ilea. Avšak pouze u 14 % se rozvinuly klasické, histologické nebo radiologické známky CD.

Závěrem lze říci, že přestože byla u pacientů s IAI (podobně jako u zdravých kontrol) zaznamenána nízká prevalence séropozitivity, vykazují tito pacienti nadměrný počet NOD2 mutací, jako je tomu u jedinců s CD.

(mik)

Zdroj: O’Donnell S., et al. Isolated active ileitis: is it a mild subtype of Crohn's disease? Inflamm Bowel Dis. 2013 Aug; 19 (9): 1815–22; doi: 10.1097/MIB.0b013e31828dc68b.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nespecifické střevní záněty a jejich vztah k fertilitě u žen a mužů

Skupina onemocnění označovaná jako nespecifické střevní záněty (IBD) postihuje pacienty obou pohlaví. Zpravidla svým průběhem zasahují i do reprodukčního období.

Systematické srovnání účinnosti a bezpečnosti různých forem mesalazinu v terapii ulcerózní kolitidy

Mesalazin (kyselina 5-aminosalicylová) je lékem první volby u mírné až středně těžké ulcerózní kolitidy (UC).

Nový protokol podávání enterální výživy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí

Enterální výživa (EV) je považována za efektivní terapeutickou modalitu navození remise u dětí s Crohnovou nemocí (CD). Standardní protokol podávání EV vyžaduje k navození remise hrazení 100 % kalorické potřeby.Všechny novinky