Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Budesonid v multimatrixové formě u pacientů s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 2.2.2016

Budesonid v multimatrixové formě u pacientů s ulcerózní kolitidou

Ulcerózní kolitida (UC) je chronické idiopatické zánětlivé střevní onemocnění, během kterého se u pacientů cyklicky střídají období aktivity a remise. Budesonid v multimatrixové formě (MMX) je perorální glukokortikoid druhé generace, který je schopen se uvolňovat v celé délce tračníku.

Ve farmakokinetických studiích MMX formy budesonidu činila průměrná míra absorpce v oblasti mezi vzestupným a sestupným tračníkem/sigmoideem 95,9 %. Ve dvou designově identických studiích fáze III (CORE I a II) byl budesonid v dávce 9 mg podávaný 1× denně ve formě MMX účinný a dobře tolerovaný v navození remise mírné až středně těžké UC.

V obou studiích byla míra dosažení klinické a endoskopické remise signifikantně vyšší u pacientů léčených budesonidem MMX 9 mg než u pacientů užívajících placebo. Ve studii CORE I bylo remise v 8. týdnu dosaženo u 17,9 % pacientů užívajících budesonid MMX 9 mg ve srovnání se 7,4 % u pacientů s placebem (p = 0,01) a 12,1 % u pacientů s mesalazinem. Ve studii CORE II dosáhlo v 8. týdnu remise 17,4 % nemocných léčených budesonidem MMX 9 mg, 4,5 % pacientů s placebem (p = 0,005) a 12,6 % pacientů užívajících budesonid s řízeným uvolňováním v oblasti tenkého střeva (p = 0,048).

Hodnocení 12měsíční udržovací léčby ukázalo, že budesonid MMX v dávce 6 mg může oddálit rozvoj klinického relapsu − medián doby do relapsu přesahoval 1 rok u budesonidu MMX 6 mg oproti 181 dnům u pacientů užívajících placebo (p = 0,02).

V obou studiích CORE měl budesonid MMX výborný bezpečnostní profil. Nejzávažnější nežádoucí účinky byly pouze mírné nebo středně závažné intenzity, závažné nežádoucí účinky se vyskytovaly jen velmi zřídka. Míra výskytu nežádoucích účinků, jež se typicky objevují při dlouhodobé terapii glukokortikoidy, byla stejná ve všech léčených skupinách. Dlouhodobý bezpečnostní profil budesonidu (12 měsíců) je srovnatelný s placebem.

Výsledky studií CORE dokládají, že budesonid ve formě MMX je účinným a bezpečným léčivem, které by mělo mít v léčbě UC své místo.

(epa)

Zdroj: Lichtenstein G. R. Budesonide multi-matrix for the treatment of patients with ulcerative colitis. Dig Dis Sci 2016 Feb; 61 (2): 358−370.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role výhradní enterální výživy v navození klinické remise u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

Může výhradní enterální výživa poskytnout benefit dětem s mírnou či středně významnou formou Crohnovy choroby (CD)?

Výskyt dysplazie a adenokarcinomu u pacientů s IBD a strikturami

Přítomnost striktur tlustého střeva či epiteliální dysplazie jsou známé rizikové faktory pro nádor kolorekta u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD). Výsledky nedávno publikované práce hodnotily spojitost mezi strikturami tlustého střeva a rizikem výskytu epiteliální dysplazie, popřípadě adenokarcinomu, v oblasti tlustého střeva.

Dostupnost 5-aminosalicylové kyseliny uvolňované z perorálních lékových forem

Různé registrované perorální léčivé přípravky s obsahem kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) neboli mesalazinu, podávané v léčbě ulcerózní kolitidy, se mohou mezi sebou lišit v uvolňování 5-ASA v tlustém střevě. Tato recentní americká studie zkoumá uvolňování 5-ASA vlivem pH prostředí.Všechny novinky