Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdeční selhání: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Specializace: angiologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdeční selhání

Vydáno: 22.8.2017

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Řada klinických studií potvrzuje, že ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, mj. zlepšuje klinické výsledky u srdečního selhání, průběh nemoci, vykazuje kardioprotektivní účinky a snižuje počet opakovaných hospitalizací.

Zvýšená TF jako nepříznivý prognostický faktor KVO

Jedním z nepříznivých prognostických faktorů kardiovaskulárních onemocnění (KVO) je zvýšená klidová tepová frekvence (TF), která zvyšuje mortalitu mj. i u pacientů se srdečním selháním. Ivabradin je první lék zavedený do klinické praxe, který výhradně snižuje srdeční frekvenci specifickou inhibicí If proudu (funny current) v sinoatriálním uzlu, aniž by na rozdíl od blokátorů β-adrenergních receptorů ovlivňoval kontraktilitu myokardu, vedení vzruchu v převodním srdečním systému nebo relaxaci a plnění komor.

Zlepšení klinického průběhu onemocnění a redukce hospitalizací

Právě publikovaný přehled důkazů o ivabradinu v léčbě srdečního selhání ukázal jeho příznivý účinek. Největšího efektu bylo dosaženo u pacientů s ejekční frakcí (EF) < 35 % a TF > 70/min. Ivabradin zlepšil klinický průběh onemocnění, zvýšil EF a snížil počet opakovaných hospitalizací. Navíc lék vykazuje i pleiotropní efekt a může hrát výraznou kardioprotektivní roli při remodelaci myokardu. Účinek na kardiovaskulární mortalitu není jednoznačný, avšak ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u řady pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Nežádoucí účinky zahrnují bradykardii, fibrilaci síní a poruchy zraku. Nemá však negativně inotropní účinky beta-blokátorů.

Selektivní snížení srdeční frekvence

Studie ASSOCIATE ukázala, že ivabradin signifikantně zvýšil výkonnostní kapacitu oproti placebu při zátěžovém testu na běžeckém trenažeru u nemocných s chronickou stabilní anginou pectoris, kteří byli léčeni beta-blokátory. Díky selektivnímu snížení srdeční frekvence totiž dochází ke snížení ischemické zátěže. Zpomalení frekvence sníží přímo metabolické nároky myokardu, spotřebu kyslíku a prodloužením diastoly zlepší koronární perfuzi.

Závěr

Ivabradin zlepšuje průběh nemoci u pacientů se srdečním selháním s ejekční frakcí < 35 % a TF > 70 a může být lékem první volby v případech, kdy nejsou tolerovány beta-blokátory.

(ada)

Zdroj: Thorup L., Simonsen U., Grimm D., Hedegaard E. R. Ivabradine: current and future treatment of heart failure. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2017 Apr 2, doi: 10.1111/bcpt.12784 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Ivabradin je indikovaný k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris dospělých, u nichž nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány beta-blokátory, eventuálně v kombinaci s beta-blokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni, a dále k léčbě chronického srdečního selhání třídy NYHA II−IV se systolickou dysfunkcí u pacientů se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/minutu, a to v kombinaci se standardní terapií včetně léčby beta-blokátory nebo tehdy, pokud je léčba beta-blokátory kontraindikovaná či netolerovaná. Výsledky preklinických a klinických studií ukazují, že podávání ivabradinu by mohlo být přínosem rovněž pro pacienty s akutními koronárními syndromy (AKS).Všechny novinky