Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdeční selhání: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ivabradin snižuje riziko opakovaných hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání

Specializace: angiologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdeční selhání

Vydáno: 24.8.2017

Ivabradin snižuje riziko opakovaných hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání

Vlivu ivabradinu, látky způsobující čistě snížení srdeční frekvence, na množství hospitalizací pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním se věnovala studie SHIFT.

Ivabradin v kostce

Bradykardizující efekt ivabradinu je způsoben blokádou draslíkových kanálů If v buňkách sinusového uzlu. Tento unikátní mechanismus účinku zajišťuje, že zpomalení srdeční frekvence není doprovázeno dalšími jevy, jako je snížení krevního tlaku, prodloužení trvání akčního potenciálu nebo negativně inotropní účinek na myokard. To odlišuje bradiny od jiných tříd látek zpomalujících srdeční frekvenci.

První indikací ivabradinu po jeho uvedení na trh byla léčba stabilní anginy pectoris. Čisté zpomalení srdeční frekvence bez vedlejších efektů je však prospěšným terapeutickým zásahem i u jiných diagnóz.

Indikace: srdeční selhání

Druhou registrovanou indikací ivabradinu je v dnešní době léčba stabilizovaného chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Ivabradin může být použit jako alternativa k beta-blokátoru při jeho kontraindikaci či intoleranci nebo v kombinaci s beta-blokátorem při srdeční frekvenci ≥ 75/min.

Studie ukázaly, že použití ivabradinu v této indikaci vede k redukci kardiovaskulární i celkové mortality pacientů a ke snížení rizika hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání. Uznávanou prací dokumentující posledně zmíněný fakt je studie SHIFT z roku 2012.

Metodika studie SHIFT a sledovaný soubor pacientů

SHIFT byla dvojitě zaslepená klinická studie, jejíž soubor čítal 6505 pacientů s chronickým srdečním selháním na podkladě systolické dysfunkce levé komory (s ejekční frakcí ≤ 35 %). Všichni nemocní prodělali v roce předcházejícím zařazení do studie alespoň jednu hospitalizaci pro srdeční selhání. Podmínkou zařazení do studie byla přítomnost sinusového rytmu s klidovou tepovou frekvencí ≥ 70 tepů za minutu.

K zavedené terapii byl pacientům na základě náhodného výběru přidán ivabradin (v počáteční dávce 5 mg 2× denně, která mohla být dále titrována na základě snášenlivosti či srdeční frekvence) nebo placebo.

Výsledky a závěr

Ivabradin byl spojen s nižším celkovým počtem hospitalizací pro srdeční selhání (902 s ivabradinem oproti 1211 s placebem; incidence rate ratio [IRR] 0,75; p = 0,0002) v průběhu průměrně 22,9 měsíce trvajícího sledování. U pacientů léčených ivabradinem bylo dále zaznamenáno nižší riziko další (druhé a třetí) hospitalizace pro srdeční selhání. Podobně tomu bylo i s hospitalizacemi z jiných příčin.

Uvedené benefity plynoucí z přidávání ivabradinu k zavedené léčbě srdečního selhání mají potenciál zvýšit kvalitu života pacientů a snížit náklady na zdravotní péči.

(luko)

Zdroj:
1. Borer J. S., Böhm M., Ford I. et al. Effect of ivabradine on recurrent hospitalization for worsening heart failure in patients with chronic systolic heart failure: the SHIFT Study. Eur Heart J 2012; 33 (22): 2813–2820, doi: 10.1093/eurheartj/ehs259.
2. Hradec J. Je nám jasné postavení ivabradinu? Interní medicína 2013; 15 (8–9): 273–276.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Řada klinických studií potvrzuje, že ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, mj. zlepšuje klinické výsledky u srdečního selhání, průběh nemoci, vykazuje kardioprotektivní účinky a snižuje počet opakovaných hospitalizací. 

Pozitivní efekt ivabradinu v terapii srdečního selhávání

Vysoká tepová frekvence představuje pro pacienty se srdečním selháním významný rizikový faktor, který zvyšuje morbiditu i mortalitu. V terapii je indikované použití beta-blokátorů, které snižují tepovou frekvenci. Jejich nežádoucím efektem je však negativně inotropní vliv na srdeční svalovinu a snížení krevního tlaku. Následující článek shrnuje informace o ivabradinu, který je v terapii srdečního selhání výhodný hlavně z důvodu absence zmíněného negativně inotropního vlivu na srdeční svalovinu.

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Ivabradin je indikovaný k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris dospělých, u nichž nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány beta-blokátory, eventuálně v kombinaci s beta-blokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni, a dále k léčbě chronického srdečního selhání třídy NYHA II−IV se systolickou dysfunkcí u pacientů se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/minutu, a to v kombinaci se standardní terapií včetně léčby beta-blokátory nebo tehdy, pokud je léčba beta-blokátory kontraindikovaná či netolerovaná. Výsledky preklinických a klinických studií ukazují, že podávání ivabradinu by mohlo být přínosem rovněž pro pacienty s akutními koronárními syndromy (AKS).Všechny novinky