Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv různých forem fyzické zátěže na hladinu růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 19.3.2011

Vliv různých forem fyzické zátěže na hladinu růstového hormonu

Růstový hormon (RH) je základní regulátor syntézy inzulinu podobného růstového faktoru I (IGF-1) a IGF vázajícího proteinu 3 (IGFBP-3) v játrech. IGF-1 se účastní regulace sekrece RH a je současně produkován nejen v játrech, ale např. i ve skeletálním svalstvu, kde se uplatňuje jeho autokrinní a parakrinní funkce. Ve svalové tkáni je IGF-1 syntetizován rovněž během cvičení a posléze uvolňován do systémové cirkulace, má rozsáhlý anabolický efekt a ovlivňuje regeneraci skeletálních svalů a glukózovou homeostázu.

Je dobře známo, že cvičení, zejména vytrvalostní, indukuje zvýšení lidského RH, IGF-1 a IGFBP-3 v cirkulaci. Dosud ale není zcela jasné, jaký vliv mají rozdílné stupně fyzické námahy na tyto hladiny (např. krátkodobý vysoce intenzivní trénink – HIT –, či naopak vysoký objem vytrvalostního tréninku – HVT). HIT zvyšuje aciditu krve a skeletálního svalstva.

Danou problematikou se blíže zabývala studie německých autorů. Ti srovnávali akutní hormonální odpověď na HIT a HVT. Dále také vyšetřovali vliv metabolické acidózy na cirkulující hladiny RH, IGF-1, IGFBP-3 a kortizolu.

Studie se zúčastnilo 11 osob, které podstoupily tři zátěžová cvičení v týdenních intervalech. Každý subjekt absolvoval dvakrát zátěžový trénink na bicyklovém ergometru. Před prvním cvičením bylo vyšetřovaným osobám podáno placebo (HIT-P) a při dalším tréninku dávka bikarbonátu (HIT-B). Třetí cvičení zahrnovalo 60minutový trénink (HVT). Ve vzorcích venózní krve (odebíraných za klidových podmínek) za 10, 60 a 240 minut po každém cvičení byly stanovovány hladiny RH, IGF-1, IGFBP-3 a kortizolu. Hodnoty krevních plynů a hladina laktátu byly vyšetřovány v kapilární krvi.

Výsledky ukázaly, že průměrná koncentrace laktátu a průměrné hodnoty pH byly významně vyšší v průběhu cvičení HIT-B ve srovnání s HIT-P. Sérové hladiny kortizolu a RH se signifikantně zvýšily 10 minut po HIT. IGFBP-3 byl podstatně vyšší jen po HIT-P, zatímco hladina IGF-1 nebyla ovlivněna žádným ze cvičení. HVT hladinu kortizolu, RH, IGF-1 a IGFBP-3 významněji neovlivnilo. Dále bylo zjištěno, že snížení acidózy během HIT-B zeslabuje odpověď kortizolu a RH.

Autoři předpokládají, že HIT a acidóza jsou stimulem pro cvičením vyvolanou sekreci kortizolu a růstového hormonu, avšak neovlivňují hladiny IGF-1 a IGFBP-3. Tyto nálezy by mohly být užitečné pro režim intervalového tréninku vzhledem k tomu, že aktivní nebo pasivní úprava během odpočinku ovlivní acidobazickou rovnováhu a tím i hormonální odpověď.

(moa)

Zdroj: Wahl P. et al.: Effect of high- and low-intensity exercise and metabolic acidosis on levels of GH, IGF-I, IGFBP-3 and cortisol. Growth Horm IGF Res. 2010 Oct; 20 (5): 380–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv růstové retardace dětí na adrenální hyperandrogenismus v dospělém věku

Je známo, že intrauterinní růstová retardace, následná nízká porodní hmotnost vztažená ke gestačnímu věku (SGA) a rychlý postnatální růstový catch-up predisponují v dospělosti k výskytu řady chorob.

Nově objevené varianty genu pro IGF-1 receptor u SGA dětí

Děti, které se narodí jako příliš malé na svůj gestační věk, tvoří velice různorodou skupinu. Zatím se u těchto dětí podařilo identifikovat pouze velice málo společných genů.

Abnormality v hypotalamo-hypofyzární oblasti a jejich klinický dopad

Mezi nejčastější příčiny deficitu růstového hormonu u dětí patří idiopatický izolovaný deficit růstového hormonu.Všechny novinky