Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv růstové retardace dětí na adrenální hyperandrogenismus v dospělém věku

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 1.3.2011

Vliv růstové retardace dětí na adrenální hyperandrogenismus v dospělém věku

Je známo, že intrauterinní růstová retardace (IUGR), následná nízká porodní hmotnost vztažená ke gestačnímu věku (SGA) a rychlý postnatální růstový catch-up predisponují v dospělosti k výskytu hypertenze, kardiovaskulárních chorob, diabetu mellitu typu 2 a inzulinové rezistence. Intrauterinní růstová retardace je dále pravděpodobně spjata s dlouhodobými změnami sérových koncentrací adrenálních steroidů: dehydroepiandrosteron sulfátu (DHEAS) a androstendionu u dospělých osob. Některé studie prokázaly, že nízká porodní hmotnost je spojena na základě vyšších hladin DHEAS s časnou adrenarché, adrenálním hyperandrogenním profilem a syndromem polycystických ovarií v dospělém věku.

Dlouhodobý účinek prenatálně matce podaných steroidů v rámci maturace plic plodu není zcela jednoznačný, podle některých autorů dojde k přechodnému utlumení steroidové osy dítěte, jiní popisují dlouhodobé zvýšení kortizolu v adultním věku.

Autoři studie vytvořili hypotézu, podle které je extrauterinní růstová retardace nedonošených dětí podobná IUGR, oba stavy mohou ovlivňovat hladiny adrenálních steroidů na začátku dospělosti. V rámci Project on Preterm and Small for Gestational Age Infants (POPS) tuto teorii ověřovali na skupině devatenáctiletých pacientů narozených před 32. týdnem gestace. Zjišťovali vliv porodní hmotnosti, časného postnatálního růstu, prenatálně a postnatálně podaných kortikosteroidů na hladiny sérového kortizolu, DHEAS a androstendionu. Stanovení hladin bylo provedeno u 393 osob a srovnáno s kontrolním souborem. Hodnoty byly následně zpracovány metodou lineární regrese.

Výsledky ukázaly, že hladiny DHEAS a androstendionu byly u vyšetřovaného souboru mužů a žen vyšší než u kontrolního souboru. Dále byla zjištěna statisticky signifikantní negativní asociace porodní hmotnosti s hladinami DHEAS u obou pohlaví a s hladinou androstendionu u žen. Časný postnatální přírůstek hmotnosti nekoreloval s žádným z vyšetřovaných parametrů. Hladina DHEAS u žen byla spojena s postnatálním podáním dexametazonu.

Ze studie vyplynulo, že původně silně nezralí mladí dospělí jedinci mají zvýšené hladiny adrenálních steroidů, zejména v případě SGA. Postnatální podání steroidů zvyšuje hladinu androstendionu u mladých žen.

(moa)

Zdroj: Meuwese CL, et al. Growth-restricted preterm newborns are predisposed to functional adrenal hyperandrogenism in adult life. Eur J Endocrinol 2010(Oct);163(4):681-689.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nově objevené varianty genu pro IGF-1 receptor u SGA dětí

Děti, které se narodí jako příliš malé na svůj gestační věk, tvoří velice různorodou skupinu. Zatím se u těchto dětí podařilo identifikovat pouze velice málo společných genů.

Abnormality v hypotalamo-hypofyzární oblasti a jejich klinický dopad

Mezi nejčastější příčiny deficitu růstového hormonu u dětí patří idiopatický izolovaný deficit růstového hormonu.

Nedostatek růstového hormonu u obézních dětí může být pouze chybou testování

Index tělesné hmotnosti neboli body mass index (BMI) ovlivňuje hladinu růstového hormonu u dětí s malou postavou.Všechny novinky