Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u pacientů s deficitem růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 5.10.2015

Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u pacientů s deficitem růstového hormonu

Deficit růstového hormonu (RH) je spojen se sníženou kostní minerální denzitou (bone mineral density – BMD). Cílem předkládané studie bylo zjistit, jestli má suplementace RH nějaký vliv na BMD, kostní obrat a změny v mikroarchitektonice kosti. Zároveň se autoři snažili identifikovat faktory, které vliv RH na kosti ovlivňují.

V rámci studie byli prospektivně sledováni pacienti s deficitem RH vzniklým v dospělosti (adult onset growth hormone deficiency – AO-GHD) a v dětství (childhood onset growth hormone deficiency – CO-GHD), kteří byli léčeni RH v režimu kontrolovaném normalizací IGF-I. Na začátku studie a v měsících 3, 6, 12 a 24 byly stanoveny parametry BMD v oblasti lumbální páteře (L1–L4) a femuru a u některých pacientů i markery kostního obratu, osteokalcin a C-terminální peptid kolagenu I (CTx). Trabekulární kostní skóre (TBS) bylo u vybrané skupiny sledovaných pacientů stanoveno z klasické kostní denzitometrie lumbální páteře pomocí softwaru iNsight® na začátku studie a v měsících 12 a 24.

Celkem bylo do studie zařazeno 147 pacientů s deficitem růstového hormonu (průměrný věk 35,1 roku, 84 mužů / 63 žen, 43 pacientů s CO-GHD / 104 s AO-GHD). Během léčby došlo k signifikantnímu nárůstu BMD v oblasti lumbální páteře i femuru (nárůst o 14 % a 7 % po 2 letech, p < 0,0001). Markery kostního obratu vzrostly během prvních 12 měsíců léčby, posléze došlo k opětovnému poklesu CTx. Po 2 letech léčby byl pozorován i signifikantní nárůst TBS (4 %, p = 0,02). Nárůst BMD byl signifikantně vyšší u mužů (nárůst o 15 % u mužů vs. 10 % u žen, p = 0,037) a u jedinců s CO-GHD (13 %, p = 0,004).

Suplementace RH vede k nárůstu BMD s odpovídajícími změnami v kostním metabolismu a mikroarchitektonice kosti. Pozitivní vliv RH na stav kostí je výraznější u mužů a jedinců, u kterých deficit RH vznikl již v dětství.

(epa)

Zdroj: Kužma M., Kužmová Z., Zelinková Z., et al. Impact of the growth hormone replacement on bone status in growth hormone deficient adults. Growth Horm IGF Res. 2014 Feb; 24 (1): 22–8; doi: 10.1016/j.ghir.2013.12.001. Epub 2013 Dec 7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 28x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

U dětí s deficiencí růstového hormonu (GHD) byla zjištěna vysoká prevalence hypovitaminózy D. Hladina vitaminu D se významně zvýšila po jednom roce substituční léčby růstovým hormonem (GH). Korelace mezi hladinou vitaminu D a osou růstový hormon (GH) – inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF1) již byla popsána.

Genetické faktory ovlivňující dlouhodobý efekt terapie růstovým hormonem u dětí s deficitem růstového hormonu a Turnerovým syndromem – vliv polymorfismu SOCS2

V odpovědi na léčbu růstovým hormonem (RH) existují velké interindividuální rozdíly, které jsou způsobeny genetickými faktory.

Na léčbu růstovým hormonem lépe reagují děti s iniciálně větším množstvím tukové tkáně

Studie u dětí s izolovanou deficiencí růstového hormonu (GHD) ukázala lepší odpověď na léčbu rekombinantním lidským růstovým hormonem (rhGH) u pacientů s nižším vstupním procentem netukové tělesné hmoty a celkové tělesné vody (tedy s větším podílem tukové tkáně).Všechny novinky