Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u dospělých pacientů s jeho deficitem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 1.5.2014

Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u dospělých pacientů s jeho deficitem

Deficit růstového hormonu (GH) je asociován s poklesem kostní minerální denzity (BMD). Studie popisuje signifikantní nárůst kostní minerální denzity ve druhém roce léčby růstovým hormonem u pacientů s jeho deficitem.

Deficit růstového hormonu (GH) je asociován s poklesem kostní minerální denzity (BMD). Jeho exogenní aplikace má pozitivní vliv na stav kostí, nicméně mechanismus a rozsah, v jakém k tomu dochází, jsou stále předmětem debat. Primárním cílem předkládané práce bylo zhodnotit vliv podávání GH na BMD. Práce českých autorů dále hodnotila jeho vliv na kostní obrat a mikroarchitekturu kosti a sledovala faktory ovlivňující efekt terapie GH na BMD.

Studie prospektivně dva roky sledovala dospělé pacienty s deficitem GH získaným v dětství nebo v dospělosti léčené GH v režimu normalizace inzulinu podobného růstového faktoru. U pacientů byla na začátku studie, po 3, 6, 12 a 24 měsících měřena BMD (denzitometr Hologic) v oblasti lumbální páteře (L1-L4) a femuru. U podskupiny pacientů byly ve stejných intervalech hodnoceny markery kostního obratu (osteokalcin a C-terminální telopeptid kolagenu I – CTx) a na začátku a konci studie také skóre trabekulární kosti odvozené od DXA lumbální páteře pomocí iNsight® softwaru.

Studie zahrnovala celkem 147 pacientů s deficitem GH (věk 35,1 roku; 84 mužů; 43 pacientů s deficitem GH získaným v dětství). Během léčby došlo k významnému nárůstu BMD lumbální páteře a femuru (o 14 %, respektive 7 % po dvou letech; p < 0,0001). Markery kostního obratu během prvních 12 měsíců léčby vzrostly, následně však došlo k jejich poklesu. Po dvou letech byl pozorován signifikantní nárůst ve skóre trabekulární kosti (4 %; p = 0,004). Nárůst BMD byl výraznější u mužů než u žen (15 % vs. 10 %; p = 0,037) a u pacientů s deficitem GH získaným v dětství (13 %; p = 0,004).

Suplementace GH vede u pacientů s jeho deficitem k nárůstu BMD s odpovídajícími změnami v hodnotách markerů kostního obratu i mikroarchitektuře kosti hodnocené pomocí skóre trabekulární kosti. Pozitivní efekt GH na stav kostí je výraznější u mužů a pacientů s deficitem GH získaným v dětství.

(the)

Zdroj: Kužma M., Kužmová Z., Zelinková Z., et al. Impact of growth hormone replacement on bone status in growth hormone deficient adults. Growth Hor IGF Res 2013; doi: 10.1016/j.ghir.2013.12.001.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání růstového hormonu zlepšuje tělesné složení u dospělých s Praderovým-Williho syndromem

Dlouhodobé podávání růstového hormonu (RH) u dospělých pacientů s Praderovým-Williho syndromem (PWS) zlepšuje tělesné složení, zvyšuje objem a kvalitu svalů, svalovou sílu a toleranci zátěže, a to nezávisle na sekreci růstového hormonu.

Substituční léčba dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu zvyšuje kostní denzitu

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že léčba rekombinantním lidským růstovým hormonem (rhGH) u dospělých s deficiencí růstového hormonu (GHD) zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) bederní páteře a krčku femuru. Účinek je ovlivněn pohlavím, věkem a délkou léčby.

Efekt terapie růstovým hormonem na normalizaci obličejových rysů typických pro Praderův–Williho syndrom

Praderův–Williho syndrom je vzácné chromozomálně podmíněné onemocnění, jehož příčinou je nejčastěji delece dlouhého raménka 15. chromozomu zděděného od otce. Vedle běžně zmiňovaných typických znaků, jakými jsou malý vzrůst, psychomotorická retardace, hypogonadismus a obezita, charakterizují toto onemocnění rovněž nápadně změněné obličejové rysy. Možnostmi jejich ovlivnění terapií růstovým hormonem se zabývala nedávno provedená americká studie.Všechny novinky