Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Růst v prvním roce léčby růstovým hormonem predikuje prepubertální růstovou odpověď

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 8.5.2009

Růst v prvním roce léčby růstovým hormonem predikuje prepubertální růstovou odpověď

Prediktivními faktory odpovědi na léčbu růstovým hormonem jsou auxologické proměnné, jako jsou porodní délka a výška rodičů. U řady dětí tyto údaje chybí. Skupina švédských autorů se pokusila vytvořit predikční model, který by dokázal nahradit tato data a byl použitelný univerzálně. Vědci pozorovali růst dětí v prvním roce léčby růstovým hormonem. Křivka odpovědi na léčbu růstovým hormonem byla stejná u všech dětí, ale měla individuální amplitudu. Model založený na pozorování prvního roku léčby je všeobecně použitelný pro predikci léčby v prepubertálním období.

Jako modelová skupina byla analyzována růstová data během léčby růstovým hormonem od 162 prepubertálních dětí, u kterých byly k dispozici údaje z alespoň dvouletého sledování v prepubertálním období a jejichž věk byl 2,5 roku a více. Jednalo se o děti narozené v termínu, z nichž 19 % byly dívky, 80 % mělo deficit růstového hormonu a 23 % bylo hypotrofických (SGA – small for gestational age). Dávka růstového hormonu byla 33 ug/kg/den. Žádné dítě nemělo kombinovaný hypofyzární deficit nebo chronické onemocnění ovlivňující růstovou rychlost. Pro validaci modelu byla použita data z kontrolní skupiny 205 dětí, které měly stejná kritéria pro zařazení do studie a zahájení léčby jako modelová skupina.

Ze studie vyplývá, že predikce odpovědi na léčbu má čtyři proměnné – věk, pohlaví, výšku v době začátku léčby a výšku po roce léčby. Predikční interval těchto údajů (± 2 směrodatné odchylky – standard deviation – SD) byl ± 0,34 SDS (standard deviation score) pro druhý rok léčby, což odpovídá ± 1,2 cm pro dítě ve věku 3 roky a ± 1,8 cm ve věku 7 let. Pro predikci od 1 do 4 let léčby byla SD 0,13 SDS/rok a pro 1–7 let léčby to bylo méně než 0,1 SDS.

Model představený skupinou švédských autorů může být použitelný pro predikci odpovědi na léčbu u prepubertálních dětí, kde chybí vstupní údaje jako porodní délka a výška rodičů. Tato predikce by mohla být užitečnou pomůckou k optimalizaci léčby právě pro svou nenáročnost na získání údajů.

(mid)

Zdroj: Kristrom B., Dahlgren J., Niklasson A., Nierop A. F. M., Albertson-Wikland K.: The first-year growth response to growth hormone treatment predicts the long-term prepubertal growth response in children. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2009, 9: 1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Humánní růstový hormon produkovaný v rostlinách vykazuje biologickou aktivitu u krysího modelu

V březnovém vydání časopisu Biotechnology Progress je popsán vůbec první případ prokázané účinnost humánního růstového hormonu získaného z transgenních rostlin tabáku.

Růstová porucha u chlapce s hypotalamickým poškozením po automobilové nehodě

Růstová porucha může vzniknout na genetickém podkladu, ale může také být zapříčiněna například úrazem nebo intrakraniálním krvácením.

Stanovení potřeby substituce u adolescentních pacientů s deficity růstového hormonu pomocí inzulinového tolerančního testu

Opětovné testování sekrece GH u adolescentů s diagnózou jeho deficitu v dětském věku je běžnou praxí.Všechny novinky