Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 2.3.2015

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Podávání růstového hormonu (GH) u dospělých pacientů s GHD (deficiencí růstového hormonu) vede ke snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku, a naopak ke zvýšení množství netukové tkáně. Tyto výsledky přinesla metaanalýza 54 randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Ukázala také souvislost této léčby s vyšším rizikem otoků a ztuhlosti kloubů. Ve většině zahrnutých studií byla léčba GH spojena se zvýšením kvality života.

Cílem této americké metaanalýzy bylo shrnout účinnost a bezpečnost podávání růstového hormonu u dospělých pacientů s GHD z hlediska tělesného složení a kvality života. Dva nezávislí odborníci provedli průzkum literatury publikované do dubna 2011 v databázích MEDLINE, EMBASE, Cochrane CENTRAL, Web of Science a Scopus. Vybrali randomizované kontrolované studie trvající alespoň 3 měsíce, které porovnávaly podávání GH a placeba u dospělých pacientů s GHD.

Kritéria splňovalo 54 studií zahrnujících celkem 3 400 pacientů. Hromadná analýza ukázala, že podávání GH bylo spojeno se statisticky významným snížením tělesné hmotnosti o 2,3 kg a obsahu tělesného tuku o 2,56 kg. Naopak množství netukové hmoty se významně zvýšilo o 1,38 kg. Nebyla zjištěna změna body mass indexu (BMI) ani kostní minerální denzity (BMI). Kvalita života byla hodnocena v 16 studiích. Heterogenita jejich údajů ale neumožňovala metaanalýzu výsledků. V 11 z těchto studií bylo zjištěno zlepšení kvality života při léčbě GH. Přestože byl výskyt nežádoucích příhod velmi nízký, analýza ukázala statisticky významně vyšší riziko edému (poměr rizik [RR] = 6,07) a ztuhlosti kloubů (RR = 4,17) v souvislosti s podáváním GH.

Budoucí výzkum by se měl zaměřit na dlouhodobé studie zahrnující homogenní populaci dospělých pacientů s GHD a zhodnotit vliv substituce GH na mortalitu, kardiovaskulární morbiditu, výskyt zlomenin a kvalitu života.

(zza)

Zdroj: Hazem A., Elamin M. B., Bancos I., et al. Body composition and quality of life in adults treated with GH therapy: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol. 2012 Jan; 166 (1): 13–20; doi: 10.1530/EJE-11-0558. Epub 2011 Aug 24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zátěžová sekrece růstového hormonu v diagnostice deficience růstového hormonu u dospělých

Význam fyzického zátěžového testu při hodnocení GDH u dospělých není dosud zcela jasný. Nedávno byla publikována práce švýcarských autorů, která hodnotila diagnostický význam stanovení hladiny růstového hormonu navozené fyzickou zátěží.

Kvalita života u žen s Turnerovým syndromem po dlouhodobé léčbě růstovým hormonem

Randomizovaných kontrolovaných studií týkajících se dlouhodobé terapie růstovým hormonem (RH) je jen velmi málo a omezené jsou i informace o následné zdravím ovlivněné kvalitě života léčených pacientů (health-related quality of life – HRQOL). Předkládaná studie sledovala mladé pacienty z dlouhodobě probíhající kontrolované studie RH u pacientů s Turnerovým syndromem (TS).

Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

U dětí s deficiencí růstového hormonu (GHD) byla zjištěna vysoká prevalence hypovitaminózy D. Hladina vitaminu D se významně zvýšila po jednom roce substituční léčby růstovým hormonem (GH).Všechny novinky