Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Priming pohlavními hormony předcházející klonidinovému testu je vhodný při hodnocení sekrece růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 20.9.2008

Priming pohlavními hormony předcházející klonidinovému testu je vhodný při hodnocení sekrece růstového hormonu

Účelem studie zveřejněné v časopise Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism bylo zjistit vhodnost primingu testosteronem či estrogenem předcházející klonidinové stimulaci sekrece růstového hormonu. Studie byla prováděna u dětí s malým vzrůstem v peripubertálním věku.

Do studie bylo zařazeno celkem 39 dětí, z toho 31 chlapců a 8 děvčat. Průměrný kalendářní věk byl 12,37 roku (rozmezí 8 až 15 let), průměrný kostní věk 9,58 roku, ve stadiu 1 až 2 podle Tannera, s průměrnou výškou 134,12 cm a průměrnou růstovou rychlostí 4,2 cm za rok. Všechny děti měly nedostatečnou odpověď sekrece růstového hormonu na vstupní klonidinový test (pík koncentrace růstového hormonu byl nižší než 10 μg/l).

Druhý stimulační test s klonidinem byl proveden až po předcházejícím primingu pohlavními hormony. U chlapců bylo použito 100 mg i.m. testosteron enanthátu 5–8 dní před klonidinovou stimulací a u dívek 1 mg estradiol valerátu denně po dobu tří dnů. Před primingem a po primingu byly měřeny hladiny růstového hormonu, IGF-I a hladiny testosteronu nebo estradiolu.

Výsledky

Celkem 21 dětí (53,8 %) zvýšilo po primingu pohlavními hormony stimulovanou sekreci růstového hormonu na hladiny vyšší než 10 μg/l. Průměrný pík koncentrace růstového hormonu po předchozím primingu byl 12,32 μg/l, zatímco průměrný pík růstového hormonu předcházející primingu byl pouze 4,87 μg/l.

Ačkoliv po primingu pohlavními hormony zaznamenali autoři studie signifikantní zvýšení koncentrací růstového hormonu a IGF-I, nenašli korelaci mezi koncentracemi IGF-I a píkem koncentrace růstového hormonu. Hladiny IGF-I se nelišily mezi dětmi reagujícími a nereagujícími na klonidinový test bez primingu pohlavními hormony. Nebyla nalezena žádná korelace mezi pubertálním stadiem, koncentracemi testosteronu či estradiolu a píkem koncentrace růstového hormonu, který následoval po primingu.

Závěr

Priming pohlavními hormony signifikantně zvyšuje sekreci růstového hormonu stimulovanou klonidinem, a tím snižuje riziko chybné diagnózy deficitu růstového hormonu. Priming pohlavními hormony by proto měl být zvážen při hodnocení sekrece růstového hormonu u dětí s malým vzrůstem v časných stadiích puberty.

(vek)

Zdroj: Molina S, et al. Is testosterone and estrogen priming prior to clonidine useful in the evaluation of the growth hormone status of short peripubertal children? J Pediatr Endocrinol Metabol 2008;21:257–266.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Růstový hormon ve stomatologii může výrazně zkrátit dobu potřebnou pro implantaci zubů

Bylo prokázáno, že systémová aplikace růstového hormonu napomáhá regeneraci kostí a usnadňuje vznik pevného srůstu mezi zubním implantátem a kostí.

Je léčba růstovým hormonem stále častější u chlapců než u dívek?

V červnovém čísle Journal of Endocrinology and Metabolism (JCEM) byla publikována studie amerických autorů sledující pohlavní rozdíly v podávání růstového hormonu v jednotlivých zemích.

Sledování růstu pediatrem

K hodnocení růstu jsou v pediatrii využívány takzvané percentilové grafy. Tato metoda je ze statistického hlediska vhodná k hodnocení veličin s gaussovským i negaussovským rozdělením v populaci.Všechny novinky