Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Podávání růstového hormonu zlepšuje tělesné složení u dospělých s Praderovým-Williho syndromem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 1.4.2014

Podávání růstového hormonu zlepšuje tělesné složení u dospělých s Praderovým-Williho syndromem

Dlouhodobé podávání růstového hormonu (RH) u dospělých pacientů s Praderovým-Williho syndromem (PWS) zlepšuje tělesné složení, zvyšuje objem a kvalitu svalů, svalovou sílu a toleranci zátěže, a to nezávisle na sekreci růstového hormonu.

Cílem italské studie bylo ověřit hypotézu, že snížené množství svalové tkáně u osob s PWS souvisí s poruchou sekrece RH a že by jeho suplementace mohla vést ke zlepšení motorických schopností těchto pacientů.

Do studie bylo zahrnuto 15 obézních pacientů s PWS: 9 mužů a 6 žen ve věku 19–35 let s BMI 37,7–59,9 kg/m2. Pacienti byli vyšetřeni při vstupu do studie a po 12 a 24 měsících podávání RH. Měřena byla plocha řezu svalovinou v bederní oblasti a ve středu stehna pomocí výpočetní tomografie, dále síla stisku ruky a točivý moment izokinetické extenze kolena. Motorická výkonnost a vytrvalost byly hodnoceny pomocí různých testů na chodicím pásu.

U 6 pacientů (40 %) byla zjištěna závažná deficience RH. Výsledky léčby RH publikované v lednu 2014 ukázaly statisticky významné snížení procenta tělesného tuku a zvětšení plochy řezu svalovinou v obou měřených oblastech po 12 i 24 měsících u celého souboru pacientů. Síla stisku se zvýšila o 7 % po 12 měsících a o 13 % po 24 měsících léčby a významně vzrostla také síla při extenzi kolene. Vytrvalost stoupla o 13 % za 12 měsíců a o 17 % za 24 měsíců, motorická výkonnost se ale významně nezměnila. Zásadní je, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi pacienty s deficiencí a bez deficience RH.

Tyto výsledky naznačují příznivé účinky podávání RH u obézních osob s PWS z hlediska poměru netukové a tukové hmoty, množství svalové hmoty, svalové síly a vytrvalosti.

(zza)

Zdroj: Lafortuna C. L., Minocci A., Capodaglio P., et al. Skeletal muscle characteristics and motor performance after 2-year growth hormone treatment in adults with Prader-Willi syndrome. Clin Endocrinol Metab. 2014 Jan 28: jc20133607. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu zvyšuje kostní denzitu

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že léčba rekombinantním lidským růstovým hormonem (rhGH) u dospělých s deficiencí růstového hormonu (GHD) zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) bederní páteře a krčku femuru. Účinek je ovlivněn pohlavím, věkem a délkou léčby.

Efekt terapie růstovým hormonem na normalizaci obličejových rysů typických pro Praderův–Williho syndrom

Praderův–Williho syndrom je vzácné chromozomálně podmíněné onemocnění, jehož příčinou je nejčastěji delece dlouhého raménka 15. chromozomu zděděného od otce. Vedle běžně zmiňovaných typických znaků, jakými jsou malý vzrůst, psychomotorická retardace, hypogonadismus a obezita, charakterizují toto onemocnění rovněž nápadně změněné obličejové rysy. Možnostmi jejich ovlivnění terapií růstovým hormonem se zabývala nedávno provedená americká studie.

Růstový hormon u dětí s Praderovým-Williho syndromem dlouhodobě působí proti obezitě

Asi nejdůležitějším důvodem pro terapii růstovým hormonem (RH) u dětí s Praderovým-Williho syndromem (PWS) je snaha o optimalizaci jejich tělesné konstituce, jelikož je u těchto dětí často přítomna obezita.Všechny novinky