Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Percentilové grafy v praxi

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 27.2.2008

 Percentilové grafy v praxi

Růstové grafy jsou hlavním výstupem celostátních antropologických výzkumů. Základními parametry, které se sledují, jsou tělesná výška, hmotnost, obvod hlavy, paže, břicha a boků, v minulosti to byl i obvod hrudníku a délka chodidla. Výsledky pak slouží jako růstové standardy pro porovnání naměřených hodnot a pro včasnou diagnostiku případných odchylek růstu.

Percentilové grafy pro hodnocení výšky a proporcionality mají vyhotovení zvlášť pro chlapce a pro dívky. Dále pro každé pohlaví existuje graf ve dvou verzích, pro mladší (0–2 roky) a starší věkové skupiny (2–18 let). U mladší věkové skupiny zahrnuje graf také hodnocení obvodu hlavy.

Percentilové grafy jsou zpracovány na základě vyšetření v rámci reprezentativních referenčních studií, které se v ČR provádí každých deset let. V současnosti se používají percentilové grafy antropometrických hodnot z roku 2001. Pásmo širší normy je vymezeno 3. a 97. percentilem. Mezi těmito hodnotami se nalézá 94 % empiricky zjištěných hodnot daného parametru pro věk a pohlaví. Pásmo mezi 25. a 75. percentilem, v němž leží 50 % všech hodnot, posuzujeme jako pásmo středních hodnot. Nad 75. percentilem jsou jedinci s vyšší až vysokou hodnotou posuzovaného parametru, nad 90. s velmi vysokou. Pod 25. percentilem jsou hodnoty nižší až nízké, pod 10. percentilem velmi nízké. Po zakreslení zjištěné hodnoty do percentilového grafu je možné okamžitě porovnat hodnotu sledovaného parametru s daty vrstevníků a zhodnotit tak míru odlišnosti od normy.

Tělesná délka se měří u dětí do dvou let vleže pomocí bodymetru (dříve označovaný jako korýtko). Orientačními body jsou paty a vertex, nejvyšší místo temene hlavy. Tělesná výška je měřena v poloze vestoje, kdy se posuzuje vzdálenost bodu vertex od podložky. K měření se používá antropometr nebo elektronický stadiometr. Vyšetřovaný musí být bos, v postavení s nohami u sebe a extendovanými dolními končetinami. Hýždě a lopatky se dotýkají svislé stěny, horní končetiny visí podél trupu.

Růst je mimořádně citlivým indikátorem zdraví jedince. Předpokladem pro kvalitní interpretaci hodnot tělesné výšky je správnost a přesnost měření a průběžné hodnocení zjištěných hodnot pomocí percentilových grafů.

(nes)

Zdroj: Krásničanová H. Kompendium pediatrické auxologie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Děti a výživa

Výživě v dětském věku je nutné věnovat velkou pozornost, neboť má obrovský vliv na vývoj dítěte. V každé fázi života dítěte existují specifické výživové požadavky.

Léčba růstovým hormonem u dětí s celiakií

Na podzim minulého roku byla zveřejněna studie italských autorů na téma celiakie a  růstového hormonu. Studie měla za úkol ozřejmit, zda také děti s celiakií a současným deficitem růstového hormonu mohou mít prospěch ze substituční léčby.

Růstový hormon v terapii novorozenců

Hlavním cílem terapie růstovým hormonem (RH) u dětí je zvýšení rychlosti růstu a normalizace výšky dítěte v časném dětství. U nezralých novorozenců s porodní váhou pod 2500 gramů  je RH klíčový především v regulaci výšky v dospělosti.Všechny novinky