Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Bezjehlová aplikace růstového hormonu – alternativa pro pediatrické pacienty

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 30.4.2008

 Bezjehlová aplikace růstového hormonu – alternativa pro pediatrické pacienty

Bezjehlová zařízení slouží modernímu způsobu nahrazujícímu klasické podání léků injekční cestou. Mezi jejich hlavní výhody patří bezbolestnost, minimální invazivnost, snížení rizika sekundární infekce a vyšší adherence pacientů k tomuto způsobu aplikace. Bezjehlový způsob administrace léčiv je velmi slibný například pro podávání proteinových léčiv či vakcín, výhodné je jeho užití u dětských pacientů.

V popisované klinické studii byla hodnocena bezpečnost, užívání a farmakokinetika rekombinantního růstového hormonu podávaného právě bezjehlovým zařízením. Jako komparativní skupina sloužil soubor pacientů užívajících konvenční systém jemné jehly.

V nezaslepené, randomizované a zkřížené studii bylo zahrnuto 18 dospělých pacientů. Nemocní si aplikovali růstový hormon buď pomocí Ziptip systému, nebo konvenčními injekcemi. U této skupiny byla hodnocena bioekvivalence. Dále se studie účastnilo 128 pediatrických pacientů užívajících Ziptip a 133 dětí, které si aplikovaly růstový hormon pomocí jemného jehlového systému (více než 95 % z nich využívalo genotropinová pera). Dětská část studie byla nezaslepená, randomizovaná, multicentrická a zkřížená.

Genotropinový Ziptip aplikační systém byl všeobecně dobře tolerován a u více než 50 % pacientů nebyl pozorován signifikantní rozdíl ve sledovaných parametrech bioekvivalence a bezpečnosti. Po ukončení studie více než 20 % všech pacientů preferovalo Ziptip systém. Podrobná statistická analýza ale demonstrovala, že užití genotropinového pera je vhodnější díky sníženému výskytu krvácivosti a lokálních otoků.

Pravidelnost aplikace je u chorob, kde se růstový hormon využívá, zcela zásadní. Nepohodlnost aplikační cesty pak může, obzvláště u dětských pacientů, tuto adherenci k léčbě snižovat. Studie potvrdila, že bezjehlový Ziptip systém je bezpečnou a bioekvivalentní alternativou klasického jehlového podání. Zároveň ale ukázala, že kvalitní systém jemné jehly je schopen tomuto systému konkurovat. Samotná možnost výběru aplikačního zařízení pacientem je totiž také jedním z faktorů zvyšujících compliance.

(dre)

Zdroj: Dorr HG. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2003;16(3):383–392.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání somatotropinu u HIV-1 pozitivních navrací thymus do hry

Lékařský tým univerzitní nemocnice v holandském Utrechtu zveřejnil výsledky své studie, v níž se zkoumaly účinky podávání somatotropinu osobám infikovaným HIV-1.

GHRH jako prediktor relapsu u depresivních pacientů?

Skutečnost, že produkce růstového hormonu je asociována s různými chorobami, je dobře známa. V poslední době se ukazuje, že s releasing hormonem růstového hormonu (GHRH) by mohla souviset také deprese.

Odborné aspekty léčby růstovým hormonem

V současné době se do spektra diagnóz, u kterých je indikována terapie somatotropinem, dostávají i ty bez primárního deficitu růstového hormonu.Všechny novinky