Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.12.2017

Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

Roztroušená skleróza je polysymptomatické onemocnění. O tom, jak jednotlivé příznaky přispívají k vnímání zdraví samotným pacientem, je doposud známo jen málo. Cílem nové studie, které se účastnilo 1865 ambulantních pacientů s roztroušenou sklerózou, bylo zjistit vztah mezi závažností symptomů v 11 doménách zavedené škály a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu.

Metodika studie

Pacienti ve dvou amerických centrech zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy hodnotili svůj zdravotní stav prostřednictvím validovaného nástroje pro posouzení vlastního zdraví a závažnost symptomů u nich byla hodnocena pomocí škály symptoMScreen (validizovaná sestava využívající metodu Likertovy škály pro 11 domén nejčastěji ovlivněných roztroušenou sklerózou). K vyjádření závislosti mezi dotazníkem symptoMScreen a sebehodnocením zdravotního stavu byly využity statistické metody − Pearsonův korelační koeficient a multivariační lineární regrese.

Výsledky

Mezi 1865 ambulantními pacienty s roztroušenou sklerózou (68 % žen, 78 % s relabující-remitentní formou RS, průměrný věk 46,38 ± 12,47 roku, délka trvání onemocnění 13,43 ± 10,04 roku) bylo průměrné skóre hodnocení vlastního zdravotního stavu 2,30 („střední až dobré“). Závažnost symptomů (sdružené skóre symptoMScreen) vysoce korelovala se sebehodnocením zdravotního stavu (r = 0,68; p < 0,0001), stejně tak jako každá z jednotlivých domén v symptoMScreen. Dle regresní analýzy ovlivňovaly vlastní hodnocení zdravotního stavu (p < 0,0001) nejvíce bolest (t = 7,00), mobilita (t = 6,91) a únava (t = 5,85).

Závěr

Pacienti s roztroušenou sklerózou vnímají jako nejvýraznější faktory, které ovlivňují jejich pocit zdraví, bolest, poruchy chůze a únavu. Tyto poznatky nasvědčují tomu, že „neviditelná disabilita“ může být pro pacientův pocit pohody důležitější než fyzická disabilita, a zpochybňují názor, že fyzická disabilita by měla být hlavním měřítkem hodnocení výsledků u roztroušené sklerózy. 

(hak)

Zdroj: Green R., Cutter G., Friendly M., Kister I. Which symptoms contribute the most to patients’ perception of health in multiple sclerosis? Mult Scler J Exp Transl Clin 2017 Sep 5; 3 (3): 2055217317728301, doi: 10.1177/2055217317728301.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá účinnost alemtuzumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Humanizovaná monoklonální protilátka proti antigenu CD52, alemtuzumab, v klinických studiích signifikantně snižovala počet relapsů během roku u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). V srpnu 2017 byly publikovány výsledky prodloužení studie CARE-MS I, které sledovalo dlouhodobou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu v terapii nepředléčených pacientů s aktivní RRRS za období 5 let.

Léčba šitá na míru potřebám pacienta jako cesta k vyšší adherenci

Adherence pacientů zdaleka není samozřejmostí, a platí to dokonce i u biologické léčby, o kterou tolik pacientů bojuje. Jak ale zlepšit spolupráci pacienta s lékařem?

Teriflunomid zpomaluje ztrátu mozkové tkáně u pacientů s relabující RS

Cílem práce mezinárodního týmu autorů bylo zhodnotit efekt teriflunomidu na ztrátu objemu mozkové tkáně za pomocí techniky SIENA u pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RS) zapojených do fáze III studie TEMSO.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy