Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZLOMENINY BÁZE 5. METATARZU

Autoři: K. Bušková, D. Kuběnová, M. Tuček

Autoři - působiště: Klinika ortopedie 1. LF Univerzity Karlovy a ÚVN Praha

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 2, s. 60-66.
Kategorie: Souhrnné sdělení
Počet zobrazení článku: 121x

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
uzamčeno uzamčeno

Fractures of the fifth metatarsal base

Fractures of the fifth metatarsal base are among the most common fractures of the foot. They are typically caused by indirect violence during sports activities. This region is also a site where stress fractures occur frequently.

Diagnosis is based on the patient’s medical history, clinical examination and imaging methods. The fundamental imaging method is radiography of the foot in three views. MRI is used primarily for early diagnosis of stress fractures. CT examination is beneficial mainly in complex foot injuries, in order to rule out associated fractures.

Several classifications of fractures of the fifth metatarsal base have been published in the last 50 years, categorizing these fractures in terms of their location, appearance of the fracture line, type of treatment, healing and complications. Currently, the most frequently used one is the classification developed by Lawrence and Botte.

Non-operative treatment is indicated in undisplaced or minimally displaced fractures, fractures in elderly patients and in patients contraindicated for surgery. The method of choice in undisplaced fractures is the Barouk boot with partial weight-bearing as tolerated by the patient, while displaced fractures up to 2 mm are fixed in a low plaster cast (Essex-Lopresti shoe).

Operative treatment is indicated in fractures displaced by more than 2 mm or involving more than 30% of the articular surface of the cuboid-metatarsal joint. Internal fixation is most commonly performed with the use of intramedullary screw, tension wire band, K-wires or plates. Stress fractures are preferably treated by surgery to reduce the risk of non-union, delayed healing and the risk of refractures.

The most common complications associated with treatment of fractures of the fifth metatarsal base include delayed healing, non-union development, refractures and patient discomfort.

Key words:
fractures of the fifth metatarsal base – diagnosis – treatment – complications


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Zlomeniny báze 5 metatarzu patří mezi nejčastější zlomeniny v oblasti nohy. Vznikají typicky nepřímým násilím při sportovních úrazech. Tato oblast je zároveň místem s častým výskytem únavových zlomenin.

Diagnostika je založena na anamnéze, klinickém vyšetření a zobrazovacích metodách. Základní zobrazovací metodou je RTG snímek nohy ve třech projekcích. Magnetická rezonance se používá především pro časnou diagnostiku únavových zlomenin. CT má význam zejména u komplexních poranění nohy k vyloučení přidružených zlomenin.

Klasifikací zlomenin báze 5. metatarzu bylo v posledních 50 letech publikováno několik, a to podle lokalizace, vzhledu lomné linie, typu léčby, hojení a komplikací. V dnešní době je nejčastěji užívaná klasifikace podle Lawrence a Botte.

Ke konzervativní léčbě jsou indikovány zlomeniny nedislokované či minimálně dislokované a také zlomeniny u starších pacientů a pacientů kontraindikovaných k operační léčbě. Metodou volby je u nedislokovaných zlomenin Barouk bota s odlehčováním podle tolerance pacienta, u zlomenin s dislokací do 2 mm nízká sádrová fixace (tzv. Essex-Loprestiho střevíc). K operační léčbě jsou indikovány zlomeniny dislokované o více než 2 mm nebo postihující více než 30 % kloubní plochy kuboidometatarzálního kloubu. K osteosyntéze je nejčastěji používán intramedulárně zavedený šroub, tahová cerkláž, K-dráty nebo dlahy. U únavových zlomenin je preferována operační léčba z důvodu menšího rizika vzniku pakloubu, dlouhé doby hojení a rizika refraktur.

Mezi nejčastější komplikace léčby zlomenin báze 5. metatarzu patří prodloužené hojení, vznik pakloubu a refraktur a dyskomfort.

Klíčová slova:
zlomeniny báze 5. metatarzu – diagnostika - léčba – komplikace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články