Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

UMĚLÝ SVĚRAČ ANU PO DESETI LETECH

Autoři: J. Hoch1, R. Škába2, Z. Jech1

Autoři - působiště: 1Chirurgická klinika 2 LF Univerzity Karlovy a FN Motol, 2Klinika dětské chirurgie 2 LF Univerzity Karlovy a FN Motol

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 4, s. 161-166.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 23x

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
uzamčeno uzamčeno

Artificial bowel sphincter ten years later

Introduction:
Congenital anorectal malformation is the most common cause of fecal incontinence in children and young adults. Surgical treatment options are limited. One of the treatment methods is the implantation of an artificial bowel sphincter. The goal of this study was to investigate the efficacy of the artificial bowel sphincter in reaching long-term fecal continence in patients with anorectal malformation.

Methods:
Young adults with fecal incontinence due to anorectal malformation were included in the study. Those who underwent an artificial bowel sphincter implantation were followed each year for a period of 10 years. Outcome measures included the level of continence and the need for reoperation including explantation.

Results:
Out of the 20 patients with congenital anorectal malformation, nine underwent implantation. Three devices were explanted within the first year; two were permanently removed and one was replaced. Thus, after the first year, seven patients (78 %) had a functional artificial bowel sphincter. Four patients (44 %) had a fully functional artificial bowel sphincter at 10 years after implantation. Although the artificial bowel sphincter improved the level of continence in all patients, full continence was not achieved in any of them. In one patient the artificial bowel sphincter was explanted after 10 years upon her request and a colostomy was created.

Conclusion:
Artificial bowel sphincter is a potential treatment modality for fecal incontinence in patients with congenital anorectal malformation. The main reason for failure results from inability to accurately assess the extent of the anorectal malformation before device implantation. Changes in the perineal region consequent to previous operations are the main limiting factors for artificial bowel sphincter implantation.

Key words:
anorectal malformation – incontinence – artificial bowel sphincter – long-term results


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Kongenitální anorektální malformace jsou nejčastější příčinou inkontinence stolice u dětí a mladistvých nemocných. Operační možnosti jsou však zásadně limitovány. Jedním z řešení jejich inkontinence může být implantace umělého svěrače anu. Cílem práce bylo ověřit možnosti dosažení dlouhodobé kontinence u nemocných s anorektální malformací implantací umělého svěrače anu.

Metoda:
Do studie byli zařazeni mladiství s inkontinencí stolice v důsledku vrozené anorektální malformace. Operovaní byli každoročně kontrolováni po dobu 10 let. Prospektivně sledovanými parametry byly dlouhodobé ovlivnění inkontinence a nutnost reoperace včetně explantace umělého svěrače anu.

Výsledky:
Z 20 mladistvých s anorektální malformací byl umělý svěrač implantován u devíti postižených. V průběhu prvního roku byly tři svěrače explantovány (dva trvale, jeden vyměněn za nový). Sedm implantovaných svěračů (78 %) bylo po prvém roce funkčních. Desátý rok od implantace zůstali ve sledováni čtyři nemocní (44 %) s plně funkčním umělým svěračem. Všem implantovaným se zlepšila kvalita kontinence, žádný však nedosáhl kontinence plné. Jedné z operovaných byl po 10 letech umělý svěrač na její žádost explantován a založena stomie.

Závěr:
Implantace umělého svěrače anu je možná alternativa léčby inkontinence stolice u nemocných s kongenitální anorektální malformací. Rozsah postižení však nelze dostatečně identifikovat před výkonem, což je hlavním důvodem jeho následného selhání. Změny v perineální oblasti po předchozích operacích představují nejčastější limit implantace umělého svěrače.

Klíčová slova:
anorektální malformace – inkontinence – umělý svěrač anu – dlouhodobé výsledky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články