Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

THORAKOSKOPICKÁ EPIKARDIÁLNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ SYSTÉMEM COBRA FUSION JAKO PRVNÍ ČÁST HYBRIDNÍHO VÝKONU

Autoři: P. Budera1, P. Osmančík2, D. Talavera1, R. Fojt1, A. Kraupnerová1, J. Žďárská2, T. Vaněk1, Z. Straka1

Autoři - působiště: 1Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta: prof. MUDr. Z. Straka, CSc., 2Kardiocentrum, III. interní-kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta: prof. MUDr. P. Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Článek: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 5, s. 203-208.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 17x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Thoracoscopic, epicardial ablation of atrial fibrillation using the COBRA Fusion system as the first part of hybrid ablation

Introduction:
Treatment of persistent and long-standing persistent atrial fibrillation is not successfully managed by methods of catheter ablation or pharmacotherapy. Hybrid ablation (i.e. combination of minimally invasive surgical ablation, followed by electrophysiological assessment and subsequent endocardial catheter ablation to complete the entire intended procedure) presents an ever more used and very promising treatment method.

Method:
Patients underwent thoracoscopic ablation of pulmonary veins and posterior wall of the left atrium (the box-lesion) with use of the COBRA Fusion catheter; thoracoscopic occlusion of the left atrial appendage using the AtriClip system was also done in later patients. After 2−3 months, electrophysiological assessment and catheter ablation followed. In this article we summarize a strategy of the surgical part of the hybrid procedure performed in our centre. We describe the surgery itself (including possible periprocedural complications) and we also present our short-term results, especially with respect to subsequent electrophysiological findings.

Results:
Data of the first 51 patients were analyzed. The first 25 patients underwent unilateral ablation; the mean time of surgery was 102 min. Subsequent 26 patients underwent the bilateral procedure with the mean surgery time of 160 min. Serious complications included 1 stroke, 1 phrenic nerve palsy and 2 surgical re-explorations for bleeding. After 1 month, 65% of patients showed sinus rhythm. The box-lesion was found complete during electrophysiological assessment in 38% of patients and after catheter ablation, 96% of patients were discharged in sinus rhythm.

Conclusion:
The surgical part of the hybrid procedure with use of the minimally invasive approach and the COBRA Fusion catheter is a well-feasible method with a low number of periprocedural complications. For electrophysiologists, it provides a very good basis for successful completion of the hybrid ablation.

Key words:
atrial fibrillation − hybrid ablation – thoracoscopy − catheter ablation − electrophysiology assessment


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Léčba perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace síní není uspokojivě vyřešena pomocí katetrizační ablace či farmakoterapie. Nadějnou a stále častěji používanou metodou jsou tzv. hybridní ablace, tedy kombinace miniinvazivní kardiochirurgické ablace s následným elektrofyziologickým vyšetřením a endokardiální katetrizační ablací, která celou ablaci dokončí.

Metoda:
Prováděna byla thorakoskopická ablace plicních žil a zadní stěny levé síně (tzv. box-léze) systémem COBRA Fusion, u pozdějších pacientů doplněná o uzávěr ouška levé síně systémem AtriClip. Po 2−3 měsících pacienti podstoupili elektrofyziologické vyšetření a katetrizační ablaci. V článku shrnujeme strategii chirurgické části hybridní ablace prováděné na našem pracovišti a popisujeme vlastní operaci a krátkodobé výsledky, zejména ve vztahu k následným nálezům elektrofyziologů.

Výsledky:
Analyzována byla data prvních 51 pacientů. Prvních 25 pacientů podstoupilo jen unilaterální ablaci, průměrný čas výkonu byl 102 minut, u následujících 26 pacientů (bilaterální výkon) to bylo 160 minut. Závažnými komplikacemi byl 1 iktus, 1 paréza n. phrenicus a 2 operační revize pro krvácení. Po měsíci mělo 65 % pacientů sinusový rytmus. Box-léze byla při elektrofyziologickém vyšetření kompletní u 38 % pacientů a po katetrizační ablaci odcházelo 96 % pacientů se sinusovým rytmem.

Závěr:
Chirurgická část hybridní ablace pomocí miniinvazivního přístupu s využitím katétru COBRA Fusion je dobře proveditelnou metodou s nízkým počtem perioperačních komplikací a poskytuje elektrofyziologům velmi dobrý základ pro úspěšné dokončení hybridní ablace.

Klíčová slova:
fibrilace síní, hybridní ablace – torakoskopie − katetrizační ablace − elektrofyziologické vyšetření

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Pohled chirurga na interdisciplinární spolupráci u karcinomu prsu

Autor kurzu: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze