Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PŘEKVAPIVÝ NÁLEZ PŘI REVIZI HRUDNÍKU PRO STŘELNÉ PORANĚNÍ – KAZUISTIKA

Autoři: B. Kútna1, J. Schützner1, J. Šimonek1, M. Švorcová1, I. Miler2, D. Myšíková1, R. Lischke1

Autoři - působiště: 1III. chirurgická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD, 2Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha, přednosta: doc. MUDr. V. Rohn, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 12, s. 510-513.
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 31x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Surprising findings during thoracic revision due to gunshot injury – a case report

Introduction:
Gunshot thoracic injuries are not very common in our geographical location, occurring most frequently in the context of criminal activity or as a result of suicidal behavior.

Case report:
The authors report the case of a patient who, in a suicidal attempt, caused himself a combined penetrating gunshot injury of the chest with laceration of the lung and a heart gunshot hole, which was diagnosed peroperatively.

Conclusion:
Therapy of gunshot injuries in the era of modern medicine should be comprehensive in multidisciplinary cooperation.

Key words:
thoracic trauma − gunshot injury − lung injury − heart injury − thoracotomy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Střelná poranění hrudníku nejsou v dnešní době v naší geografické poloze tak četná a vyskytují se nejčastěji v souvislosti s kriminální činností nebo jsou následkem suicidálního chování.

Kazuistika:
Autoři uvádějí případ pacienta, který si v sebevražedném pokusu způsobil kombinované penetrující střelné poranění hrudníku s lacerací plíce a průstřelem srdce, který byl diagnostikován až peroperačně.

Závěr:
Terapie střelných poranění v éře moderní medicíny by měla být komplexní v multioborové spolupráci.

Klíčová slova:
hrudní trauma − střelné poranění − poranění plic − poranění srdce − torakotomie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články