Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ANATOMIE ZLOMENIN DOLNÍHO ÚHLU LOPATKY

Autoři: J. Bartoníček1, M. Tuček1, J. Malík2

Autoři - působiště: 1Klinika ortopedie 1. LF Univerzity Karlovy a ÚVN Praha, 2Oddělení radiologie ÚVN Praha

Článek: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 2, s. 77-81.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 39x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Anatomy of fractures of the inferior scapular angle

Introduction:
The aim of this study is to describe the anatomy of fractures of the inferior angle and the adjacent part of the scapular body, based on 3D CT reconstructions.

Method:
In a series of 375 scapular fractures, we identified a total of 20 fractures of the inferior angle of the scapular body (13 men, 7 women), with a mean patient age of 50 years (range 33−73). In all fractures, 3D CT reconstructions were obtained, allowing an objective evaluation of the fracture pattern with a focus on the size and shape of the inferior angle fragment, propagation of the fracture line to the lateral and medial borders of the infraspinous part of the scapular body, fragment displacement and any additional fracture of the ipsilateral scapula and the shoulder girdle.

Results:
We identified a total of 5 types of fracture involving the distal half of the infraspinous part of the scapular body. The first type, recorded in 5 cases, affected only the apex of the inferior angle, with a small part of the adjacent medial border. The second type, occurring in 4 cases, involved fractures separating the entire inferior angle. The third type, represented by 4 cases, was characterized by a fracture line starting medially close above the inferior angle and passing proximolaterally. The separated fragment had a shape of a big drop, carrying also the distal half of the lateral pillar in addition to the inferior angle. In the fourth type identified in 5 fractures, the separated fragment was formed both by the inferior angle and a variable part of the medial border. The fifth type, being by its nature a transition to the fracture of the infraspinous part of the body, was recorded in 2 cases, with the same V-shaped fragment.

Conclusion:
Fractures of the inferior angle and the adjacent part of the scapular body are groups of fractures differing from other infraspinous fractures of the scapular body. Although these fractures are highly variable in terms of shape, they have the same course of fracture line and the manner of displacement.

Key words:
scapula − scapula fractures − scapular body fractures − inferior angle − classification of scapular body fractures


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Cílem tohoto článku je na základě 3D CT rekonstrukcí popsat anatomii zlomenin dolního úhlu a přilehlé části těla lopatky.

Metoda:
V souboru 375 zlomenin lopatky jsme identifikovali celkem 20 zlomenin dolního úhlu těla lopatky (13 mužů, 7 žen), průměrného věku 50 let (33−73 roků). U všech zlomenin byly provedeny 3D CT rekonstrukce umožňující objektivní zhodnocení typu zlomeniny. Sledovali jsme velikost a tvar fragmentu dolního úhlu, propagaci lomné linie do laterálního a mediálního okraje infraspinátní části těla lopatky, dislokaci úlomků případné další zlomeniny stejné lopatky a ramenního pletence.

Výsledky:
Identifikovali jsme celkem 5 typů zlomenin postihujících distální polovinu infraspinální části těla. První typ, který jsme zaznamenali v 5 případech, postihoval pouze apex dolního úhlu s malou částí přilehlého mediálního okraje. Druhý typ představovaly zlomeniny oddělující celý dolní úhel. Identifikovány byly 4 případy. Třetí typ, zastoupený 4 případy, byl charakterizován lomnou linií začínající mediální těsně nad dolním úhlem a směřující proximolaterálně. Odlomený fragment tak získal podobu velké kapky, která kromě dolního úhlu nesla distální polovinu laterálního pilíře. U čtvrtého typu tvořil odlomený fragment nejen dolní úhel, ale i variabilní část mediálního okraje. Zaznamenáno bylo 5 zlomenin. Pátý typ představoval přechod ke zlomenině infraspinátní části těla. Ve 2 zaznamenaných případech byl tvar fragmentu stejný, tj. měl tvar písmena „V“.

Závěr:
Zlomeniny dolního úhlu a přilehlé části těla lopatky představují skupiny zlomenin odlišnou od ostatních infraspinátních zlomenin těla lopatky. Ačkoli zlomeniny dolního úhlu vykazují značnou tvarovou variabilitu, spojuje je průběh lomné linie v laterálním okraji těla a způsob dislokace.

Klíčová slova:
lopatka − zlomeniny lopatky − zlomeniny těla lopatky − zlomeniny dolního úhlu lopatky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články