Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝZNAM PSYCHOSOCIÁLNÍCH FAKTORŮ PŘI HODNOCENÍ TÍŽE BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU A PRO ÚČELNOU FARMAKOTERAPII

Autoři: Krynská J.

Autoři - působiště: Společnost revizního lékařství ČSL JEP, z. s.

Článek: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 3-4, s. 100-103
Kategorie: Původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 15x

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Importance of psychosocial factors in evaluating the degree of bronchial asthma and for purposeful pharmacotherapy

Bronchial asthma is an inflammatory process, but psychosocial factors play important role as initiators and modifying factors. Their influence may be modified by measurable values of the disease, self-monitoring of the symptoms and adherence for therapy. The patient should be viewed in a complex way and early intervention in risk factors may prevent loss of working potential and economic loss in costly medication.

Keywords:
asthma bronchiale – eosinophilia – stress factors – depression – anxiety – work ability – corticosteroids – mepolizumab


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Astma bronchiale je zánětlivý proces, ale významnou roli spouštěčů i modifikace průběhu mají psychosociální faktory. Jejich působení ovlivňuje i měřitelné hodnoty onemocnění, self-monitoring symptomů a adherenci k léčbě. Pacienta nutno vidět komplexně, včasná intervence rizikových faktorů může zabránit ztrátě pracovního potenciálu i ekonomickým ztrátám při nákladné medikaci.

Klíčová slova:
astma bronchiale – eozinofilie – stresové faktory – deprese – úzkost – pracovní potenciál – kortikosteroidy – mepolizumab

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články