Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PRIAMO UHRÁDZANÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV S OCHORENIAMI DÝCHACÍCH CIEST

Autoři: Kačalová K.1,2, Havelková B.2

Autoři - působiště: 1Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií, Bratislava, Slovenská republika, dekan dr. h. c. prof. Dana Farkašová, CSc., 2Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Bratislava, Slovenská republika, riaditeľka odboru MUDr. Beata Havelková

Článek: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 1, s. 19-22
Kategorie: Původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky
Počet zobrazení článku: 44x

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Directly reimbursed care of patients with diseases of respiratory pathways

The currentness of the problems in providing health care of chronically ill patients is on the increase not only in Slovakia, but in other European Union countries as well. Some patients with diseases of respiratory pathways, after managing the acute stage, arrive at the care of nurses in outpatient medical institutions – agencies of home nursing care, mobile hospices as well as institutional health care institutions – Homes of nursing care and also the care provided by social services institutions, where the nursing care is directly reimbursed from the resources of public medical insurance, based on the contract with a medical insurance company. Analyses of General Medical Insurance Company refer to rather stable or mildly increasing number and cost of the intervention in the nursing care of respiratory tract in policyholders of the Company in Slovakia, where the nursing care is provided by ADOS and mobile hospices. The care of nurses within these interventions is clearly defined and new possibilities are emerging in Slovakia to make contracts between medical insurance companies and social care institutions.

Keywords:
respiratory tract diseases – tracheostomy – aspiration – revision – home care


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Aktuálnosť problému zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých v súčasnosti narastá nielen na Slovensku, ale i v ďalších krajinách Európskej únie. Niektorí pacienti s ochoreniami dýchacích ciest sa často, po zvládnutí akútneho štádia, dostávajú do starostlivosti sestier v ambulantných zdravotníckych zariadeniach – agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilných hospicov, ale i ústavných zdravotníckych zariadení – Domov ošetrovateľskej starostlivosti i do starostlivosti zariadení sociálnych služieb, kde je im poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť priamo hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Analýzy VšZP poukazujú na pomerne stabilný až mierne stúpajúci počet a náklady na výkony ošetrovateľskej starostlivosti o dýchacie cesty u poistencov VšZP na Slovensku, u ktorých je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS a mobilných hospicov. Činnosť sestier v rámci týchto výkonov je jasne definovaná a na Slovensku sa otvárajú i nové možnosti uzatvárania zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou a zariadeniami sociálnych služieb.

Kľúčové slová:
ochorenie dýchacích ciest – tracheostómia – odsávanie – revízia – domáca starostlivosť

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články