Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VLIV POMALÝCH, REPETITIVNÍCH POHYBŮ NA VÝSKYT MOZKOVÉ ALFA AKTIVITY

Autoři: Pánek D.1, Pavlů D.1, Brunovský M.2, Krajča L.2,3, Pospíšilová E.1

Autoři - působiště: 1
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha, vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., 2Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické, Kladno

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 4, pp. 218-224.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 109x

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
uzamčeno uzamčeno

Influence of Slow, Repetitive Movements on the Occurrence of Cerebral Alpha Activity

The study examines the occurrence of alpha activity and their intracerebral sources in sLORETA imaging during Chinese health exercise. The experiment was conducted with five participants (three male and two females aged 27-52) who carried out simple, repetitive, symmetrical movements with their upper limbs. The duration of the exercise was 10 minutes with open eyes and 10 minutes with closed eyes. The 19-channel EEG was recorded from the scalp using the telemetric Nicolet Wireless Amplifier (Natus Neurology Inc.) by 19 electrodes before, during the exercise with open and close eyes, and after the exercise. Obtained signal was later on processed by sLORETA program and statistically important difference in intracerebral brain activity for alfa-1 and alfa-2 zone was registered. The data were then evaluated in the sLORETA software including statistical processing with the t-test. The results show that alpha activity is present not only in relaxed states with closed eyes but as well during slow motions in standing positions. Alpha activity has occurred in four out of five subjects during the exercise with closed eyes, and in three out of five subjects during the exercise with open eyes. During the exercise with closed eyes, alpha activity has been registered in primary and secondary visual centers, similar to initial and final resting EEG recording. Conclusions of this pilot study signify that during concentric exercise with closed eyes can slow, repetitive movements generate Alfa activity and by that evoke state of brain relaxation alpha is important for optimal brain functioning. Simultaneously it brings one of possible methods of evaluating intracerebral brain activity sources during physical action which can be applied for research purposes during nearly all physical activities.

Keywords:
EEG, alpha activity, sLORETA, qi gong


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Tato pilotní studie se zabývá výskytem alfa aktivity a jejích intracerebrálních zdrojů v sLORETA zobrazení v průběhu čínského zdravotního cvičení. Studie se zúčastnilo 5 probandů (3 muži, 2 ženy ve věku 27-52 let), kteří prováděli jednoduché, opakované, symetrické pohyby horními končetinami v trvání 10 minut při otevřených a 10 min. při zavřených očích. EEG bylo registrováno pomocí telemetrického 32kanálového Nicolet EEG Wireless Amplifier (Natus Neurology Inc.) z 19 elektrod, před cvičením, v průběhu cvičení s otevřenýma očima, při cvičení se zavřenýma očima a po ukončení cvičení. Získaný signál byl následně zpracován sLORETA programem a byla vyhodnocena statisticky významná diference intracerebrální mozkové aktivity pro pásmo alfa-1 a alfa-2. Výsledky ukazují, že alfa aktivita se objevuje nejen v relaxovaném stavu při zavřených očích, ale také v průběhu pomalých pohybů ve stoji. Alfa aktivitu jsme nalezli u 4 z 5 probandů v průběhu cvičení se zavřenýma očima a u 3 probandů z 5 při cvičení s otevřenýma očima. V průběhu cvičení se zavřenýma očima se objevuje zdroj alfa-1 aktivity v primárních a sekundárních zrakových centrech, podobně jako v klidovém EEG před a po cvičení. Závěry této pilotní studie naznačují, že v průběhu soustředěného cvičení se zavřenýma očima mohou pomalé, repetitivní pohyby generovat alfa aktivitu, a tím navozovat stav určité mozkové relaxace, která je významná pro optimální mozkovou činnost. Současně představujeme jednu z možných metodik vyhodnocení intracerebrálních zdrojů mozkové aktivity v průběhu pohybové činnosti, která může být aplikována pro výzkumné účely u většiny pohybových aktivit.

Klíčová slova:
EEG, alfa aktivita, sLORETA, čchi kung

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články