Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Probiotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Probiotika v prevenci respiračních infekcí u dětí − výsledky pilotní studie

Specializace: dětská gastroenterologie dětská urologie gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro děti a dorost urologie
Téma: Probiotika

Vydáno: 17.1.2016

Probiotika v prevenci respiračních infekcí u dětí − výsledky pilotní studie

Akutní respirační infekce patří mezi běžná onemocnění dětského věku. Ve většině případů se na jejich etiopatogenezi podílejí takzvané respirační viry. Primární terapie antibiotiky tak většinou nebývá efektivní. Vzhledem k etiologii onemocnění se klade velký důraz na preventivní opatření. Z pilotní studie slovenských a britských lékařů vyplývá, že důležitou roli v prevenci mohou hrát probiotika a vitamin C.

Úvod

Akutní infekce horních a dolních cest dýchacích u dětí představují nezanedbatelnou zátěž zdravotnického systému. Rozvoj onemocnění je podle výsledků studií ve většině případů asociován s respiračními viry. Mezi nejběžnější patogeny patří virus influenzy A a B, virus parainfluenzy, respirační syncytiální virus (RSV), rinovirus a enterovirus. V terapii primárního onemocnění se často využívají antibiotika, která jsou neefektivní a jejichž nadbytečné užívání může vést k rozvoji antibiotické rezistence.

V případě akutních respiračních infekcí je proto kladen důraz na prevenci onemocnění, ať už v podobě očkování, nebo zásad zdravého životního stylu. Důkazy nasvědčují tomu, že v prevenci může sehrát významnou roli také užívání probiotik a vitaminu C. Za účelem ověření této hypotézy vznikla pilotní studie slovenských a britských lékařů, která se zaměřuje na užívání probiotik a vitaminu C v prevenci akutních respiračních infekcí u dětí předškolního věku.

Metodika studie

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotila účinek probiotik a vitaminu C v prevenci respiračních infekcí u 69 dětí ve věku 3−6 let navštěvujících mateřskou školu na území Slovenska. Dětem byla každý den po dobu 6 měsíců podávána jedna žvýkací tableta obsahující probiotické kmeny Lab4. Jedná se o směs čtyř bakteriálních kmenů: Lactobacillus acidophilus CUL21 (NCIMB 30156), Lactobacillus acidophilus CUL60 (NCIMB 30157), Bifidobacterium bifidum CUL20 (NCIMB 30153) a Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 (NCIMB 30172) v dávce 1,25× 1010 CFU. S probiotiky byl dětem současně podáván vitamin C v denní dávce 50 mg.

Primárním cílem studie bylo zhodnocení incidence a doby trvání akutních infekcí horních a dolních cest dýchacích, absencí v mateřské škole a počtu návštěv v ordinaci pediatra. Sekundárním cílem studie bylo zhodnocení hladiny plazmatických cytokinů, IgA ve slinách a metabolitů v moči.

Výsledky studie

Studii dokončilo celkem 57 dětí, z toho 28 v rameni probiotické léčby. V rámci akutních infekcí horních cest dýchacích došlo při terapii probiotiky k signifikantnímu poklesu incidence symptomů infekce horních cest dýchacích (33 %; p = 0,002) a zkrácení doby trvání symptomů onemocnění oproti placebu (průměrný rozdíl 21,0; 95% CI −35,9 až −6,0; p = 0,006). Incidence absencí v mateřské škole byla o 30 % nižší ve skupině podstupující terapii probiotiky oproti placebu (0,0198 vs. 0,0282; p = 0,007).

Mezi další pozorované trendy patřilo zkrácení doby absence a snížení počtu návštěv pediatra kvůli symptomům infekce horních cest dýchacích. Byl také zaznamenán signifikantní pokles doby užívání léků proti kašli (průměrný rozdíl −6,6; 95% CI −12,9 až −0,3; p = 0,040).

V rámci akutních infekcí dolních cest dýchacích nebyl v pozorovaných parametrech zaznamenán signifikantní rozdíl oproti terapii placebem.

Z hlediska sekundárních cílů studie byl pozorován pokles plazmatické hladiny IFN-γ a IL-2/IL-5, v ostatních laboratorních vyšetřeních nebyly pozorovány žádné signifikantní změny.

Závěr

Studie prokázala příznivý účinek probiotik a vitaminu C v prevenci akutních infekcí horních cest dýchacích. Pravidelné podávání těchto preparátů vedlo k signifikantnímu poklesu incidence infekcí horních cest dýchacích, zkrácení doby trvání symptomů a redukci absencí v předškolním zařízení.

(holi)

Zdroj: Garaiová I., Muchová J., Nagyová Z. et al. Probiotics and vitamin C for the prevention of respiratory tract infections in children attending preschool: a randomised controlled pilot study. Eur J Clin Nutr 2015 Mar; 69 (3): 373−379; doi: 10.1038/ejcn.2014.174.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Probiotika a ekonomické aspekty zkrácení průběhu respiračních chorob

Z hlediska incidence akutních respiračních onemocnění je problematické hlavně chladné období roku. Dospělí prodělají průměrně 2−5 infekcí respiračního traktu ročně, děti 6−12. Výskyt je ještě větší ve vyšších věkových kategoriích. S překlenutím zimního období mohou výrazně pomoci probiotika, a to nejen jednotlivcům, ale podle nedávno publikované studie i v celospolečenském měřítku.

Probiotika v prevenci průjmů u dětí užívajících antibiotika

Antibiotika jsou u dětských pacientů často předepisovaným lékem. Jejich účinkem se ovšem mění mikrobiální rovnováha gastrointestinálního traktu, což nezřídka vyústí v průjem asociovaný s užíváním antibiotik (AAD = antibiotic-associated diarrhea). A právě probiotika mohou být účinná v prevenci AAD díky znovunastolení střevní mikrobiální rovnováhy.

Efektivita současného podání antibiotik a probiotik v prevenci rekurentních infekcí močových cest u dětí

Infekce močových cest se v dětské populaci vyskytují poměrně často. Lékem první volby jsou antibiotika, která se používají také k prevenci při rekurentních infekcích. Cílem íránské studie bylo porovnat efektivitu monoterapie antibiotiky s antibiotickou terapií doplněnou vhodnými probiotiky v prevenci rekurentních infekcí močových cest u dětí.Všechny novinky