Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 29.11.2014

Zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster

Předkládaná práce retrospektivně hodnotila zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster. Podle jejích výsledků se objevuje častěji u starších pacientů a u žen. Tyto skupiny obyvatel se tak stávají vhodnými kandidáty pro očkování proti němu.

Herpes zoster (HZ) je onemocnění způsobené reaktivací viru Varicella zoster (VZV), které se objevuje především u starších osob. Jeho poměrně častými komplikacemi jsou bakteriální superinfekce, neurologická nebo oční manifestace a především postherpetická neuralgie. Výskyt onemocnění i jeho komplikací prokazatelně snižuje očkování, které je v Evropě i USA schváleno k použití v praxi od roku 2006.

V mnoha zemích zatím nebylo hodnoceno zatížení populace onemocněním HZ. Autoři předkládané studie si dali za cíl odhadnout jeho výskyt u švédské populace před dostupností vakcíny proti HZ. Provedli retrospektivní studii s využitím registrů The Swedish National Patient Register, The Swedish National Pharmacy Register a The Cause of Death Register, které obsahují data o všech hospitalizacích, lékařských předpisech a mortalitní údaje podle příčiny. Byly analyzovány rozdíly v předepisování antivirotik (se zaměřením na pohlaví a věk), hospitalizacích a komplikacích souvisejících s onemocněním HZ v letech 2006–2010 a mortalitě v letech 2006–2009.

Každoročně dostalo antivirotika z důvodu infekce HZ 270 z 100 000 osob a četnost jejich předepisování rostla s věkem. Preskripce antivirotik byla ve věkové skupině 50+ zhruba o 50 % vyšší u žen než u mužů (poměr frekvence výskytu 1,39; 95% konfidenční interval 1,22–1,58). Celková frekvence hospitalizací pro HZ byla 6,9/100 000 se zhruba trojnásobným nárůstem u pacientů starších 80 let v porovnání s věkovou skupinou 70–79 let. Frekvence hospitalizací pro HZ v závislosti na pohlaví byla 8,1/100 000 u žen a 5,6/100 000 u mužů. HZ s komplikacemi se vyskytoval u 1/3 hospitalizovaných pacientů. Nejčastěji se jednalo o zasažení centrálního a periferního nervového systému. Úmrtí z důvodu infekce HZ se objevovalo vzácně.

Výsledky předkládané práce ukazují na významné zatížení švédské populace onemocněním HZ před dostupností vakcíny proti HZ. Byla nalezena významná pozitivní korelace četnosti výskytu infekce, nutnosti hospitalizace, přítomnosti komplikací a mortality související s HZ a věkem pacientů. Onemocnění se prokazatelně častěji vyskytovalo u žen. Je pravděpodobné, že vlivem stárnutí populace a častějšího užívání léčiv ovlivňujících imunitní systém bude četnost výskytu HZ stoupat, a je tak třeba přijímat opatření, která by tomu mohla zabránit.

(the)

Zdroj: Studahl M., Petzold M., Cassel T. Disease burden of herpes zoster in Sweden – predominance in the elderly and in women – a register based study. BMC Infect Dis 2010; 13: 586.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vakcína proti viru Varicella zoster jako prevence pásového oparu a postherpetické neuralgie

Je možné předcházet výskytu pásového oparu či komplikacím spojeným s tímto onemocněním?

Očkování proti herpes zoster a postherpetické neuralgii je nákladově efektivní

Systematický přehled publikovaných studií věnovaných nákladové efektivitě očkování proti herpes zoster a postherpetické neuralgii přinesl příznivé výsledky podporující tuto preventivní strategii.

Nejčastější otázky a odpovědi na téma očkování proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii

Rozhovor s doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., Centrum očkování a cestovní medicíny AvenierVšechny novinky