Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Sociální důsledky prodělaného herpesu zoster a postherpetické neuralgie

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 11.2.2015

Sociální důsledky prodělaného herpesu zoster a postherpetické neuralgie

Recentně publikovaný článek hodnotil důsledky prodělání pásového oparu a s ním spojených komplikací u dospělých pacientů z hlediska nejenom samotného pacienta, ale také pečovatelů – zejména jeho nejbližších osob.

Herpes zoster (HZ) neboli pásový opar je klinickou manifestací reaktivace latentní infekce virem Varicella zoster (VZV). Tato reaktivace se může objevit i několik desítek let od původní infekce v podobě planých neštovic. Jelikož většina dospělých nemocných plané neštovice prodělala již v dětství, je pak většina z nás v dospělém věku v potenciálním riziku rozvoje HZ. Riziko VZV reaktivace, tedy i rozvoje HZ stoupá s věkem. I přesto, že nejsou dosud jasně známé důvody, dochází v průběhu života k poklesu VZV specifické imunity.

Klinický průběh HZ může zahrnovat významné komplikace, zejména postherpetickou neuralgii (PHN), která je často velmi omezující. Mezi nejčastěji používané definice PNH patří bolest přetrvávající 3 a více měsíců po začátku kožního výsevu HZ. Nelze jednoznačně předpovědět, u koho se PNH vyvine a jak závažný bude mít průběh.

Němečtí autoři se zaměřili na společenský dopad prodělaného HZ a PHN s ohledem na denní aktivity pacientů a členů jejich rodin, kteří se o ně starají. Výzkum byl proveden jednak cestou přímého rozhovoru s pacientem a členy jeho rodiny či při skupinovém setkání, jednak cestou telefonického rozhovoru.

Všichni zúčastnění vyjádřili pocity nemohoucnosti, frustrace spojené s depresí, smutku či hněvu. Mnoho z pacientů v souvislosti s nemocí uvedlo, že jejich vlastní životy se zastavily, zatímco jejich pečovatelé z nejbližší rodiny uvedli, že jejich životy se staly uspěchanými a plnými stresu. Ještě větší míra stresu byla uváděna členy rodin těch pacientů, u nichž se vyvinula PHN. A i přesto, že pacienti velmi oceňovali psychickou a emoční podporu od členů rodiny, nějak podcenili, jak významný dopad mělo jejich onemocnění právě na nejbližší rodinu. Samotní pacienti, ale také jejich rodiny nikdy nezapomněli na samotné onemocnění a na to, co přineslo jejich životům.

Autoři tohoto průzkumu považují za nezbytné upozornit obecnou populaci na to, že dopad HZ a zejména PHN na reálný každodenní život nejen postižených, ale také jejich rodin může být velmi významný, často závažný. Je proto velmi užitečné informovat i o možnostech předcházení těmto komplikacím dostupnou vakcínou.

(eza)

Zdroj: Weinke T. et al. The Societal Impact of Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia on Patients, Life Partners, and Children of Patients in Germany. Scientific World Journal 2014; 2014: 749698; doi: 10.1155/2014/749698

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

U pětiny pacientů starších 50 let přetrvává bolest související s herpes zoster nejméně 3 měsíce

Italská studie provedená u 108 praktických lékařů ukázala, že onemocnění herpes zoster je u 90 % pacientů starších 50 let provázeno bolestí, která ve 20 % přetrvává 3 měsíce a v 9 % 6 měsíců i při užívání doporučené antivirové léčby. Onemocnění je provázeno snížením kvality života, které bylo výraznější u pacientů s bolestí.

Postherpetická neuralgie je častou příčinou chronické bolesti zejména u pacientů nad 70 let

Téměř 11 % pacientů starších 70 let, kteří navštívili centra pro léčbu chronické bolesti ve Francii, mělo postherpetickou neuralgii. Postherpetická neuralgie (PHN) byla spojena s vysokým skóre bolesti, omezením funkceschopnosti a s depresí či úzkostí. Byla důvodem podávání analgetik, antiepileptik a antidepresiv, která je nutno u starších pacientů předepisovat s opatrností.

Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster

Větší riziko infekce herpes zoster hrozí podle španělské populační studie u osob vyššího věku, s nižším socioekonomickým stavem, imunodeficiencí a průvodními chorobami zahrnujícími astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční, další kardiovaskulární onemocnění a zhoubné nádory. Tyto údaje jsou zásadní pro posouzení epidemiologie herpes zoster, vytvoření cílených programů očkování dospělých a monitorování jejich účinnosti.Všechny novinky