Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Reaktivace herpes zoster u 6 pacientů po transplantaci se smrtelnými následky u 2 z nich  

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 30.3.2015

Reaktivace herpes zoster u 6 pacientů po transplantaci se smrtelnými následky u 2 z nich   

Srbští autoři popisují sérii případů onemocnění herpes zoster při imunosupresivní léčbě po transplantaci ledvin na jediném pracovišti v roce 2012. Z 31 transplantovaných pacientů došlo k reaktivaci herpes zoster v 19,3 % případů (6 pacientů). Třetina případů (2 pacienti) s viscerálním postižením (pneumonie, encefalitida) skončila i přes plné dávky protivirové léčby smrtí.

Podávaná imunosuprese zahrnovala imunoglobulin proti thymocytům u 5 pacientů a basiliximab u 1 pacienta s následným podáváním takrolimu, mykofenolátmofetilu či prednisolonu. Dva pacienti s rejekcí štěpu dostávali pulsní dávky kortikosteroidů. Všichni transplantovaní pacienti dostali valganciclovir jako profylaxi cytomegalovirové infekce.

Průměrná doba do reaktivace herpes zoster byla 6,2 měsíce. U 3 pacientů se jednalo pouze o diseminovanou kožní vyrážku. Dva z nich byli úspěšně léčeni acyclovirem, jeden ganciclovirem. U dalšího pacienta došlo k rozvoji Ramsayova-Huntova syndromu. U zbývajících 2 pacientů vedla reaktivace herpes zoster k pneumonii, resp. encefalitidě, a i při silné protivirové léčbě tito pacienti infekci podlehli.

Autoři upozorňují na to, že specifická imunita proti herpes zoster není u pacientů podstupujících transplantaci ledvin a následnou imunoterapii dostatečná. I když situaci popisují jako první „epidemii“ herpes zoster v jejich transplantačním centru, poukazují na význam profylaxe z důvodu závažných důsledků reaktivace této infekce u imunokompromitovaných pacientů.

(zza)

Zdroj: Milimkovic M., Jovicic-Pavlovic S., lausevis M., et al. Epidemic varicella zoster virus reactivation in renal transplant recipients: a case report. Transplant Proc. 2015 Jan–Feb; 47 (1): 146–150.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

S rostoucím věkem stoupá riziko komplikací onemocnění herpes zoster

Retrospektivní analýza dat 7 milionů pojištěnců v Německu z let 2006–2009 ukázala roční incidenci herpes zoster 5,3–5,5/1000 osob. Rostoucí výskyt komplikací s věkem, zejména postherpetické neuralgie, poukazuje na to, že očkování proti herpes zoster by mělo znamenat přínos zejména u starší populace.

Zvýšené riziko onemocnění herpes zoster můžou mít i pacienti se srdečním selháním

Hypotézu souvislosti mezi srdečním selháním a výskytem infekce herpes zoster testovali odborníci na Tchaj-wanu v populační kohortové studii zahrnující přes 18 000 osob. Výsledky ukázaly, že pacienti se srdečním selháním mají během prvního roku po stanovení diagnózy více než dvojnásobné riziko onemocnění herpes zoster v porovnání s kontrolní kohortou. Toto riziko je navíc vyšší u mužů než u žen.

Onemocnění spojená se zvýšeným rizikem herpes zoster

Britská studie publikovaná v květnu 2014 zahrnující téměř 145 000 osob s herpes zoster ukázala stavy, které zvyšují riziko tohoto onemocnění: revmatoidní artritida, neinfekční záněty střev, CHOPN, astma, chronické onemocnění ledvin a deprese.Všechny novinky