Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Postherpetická neuralgie je častou příčinou chronické bolesti zejména u pacientů nad 70 let

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 8.2.2015

Postherpetická neuralgie je častou příčinou chronické bolesti zejména u pacientů nad 70 let

Téměř 11 % pacientů starších 70 let, kteří navštívili centra pro léčbu chronické bolesti ve Francii, mělo postherpetickou neuralgii. Postherpetická neuralgie (PHN) byla spojena s vysokým skóre bolesti, omezením funkceschopnosti a s depresí či úzkostí. Byla důvodem podávání analgetik, antiepileptik a antidepresiv, která je nutno u starších pacientů předepisovat s opatrností.

Cílem autorů této práce publikované v listopadu 2014 bylo odhadnout podíl pacientů s PHN ve specializovaných centrech pro léčbu bolesti. Provedli prospektivní multicentrickou observační studii, do které byli zahrnuti ambulantní pacienti s chronickou bolestí vyšetření v každém z 24 center v průběhu 3 týdnů. Studie proběhla v první polovině roku 2008.

Z 4518 zařazených pacientů byla PHN zjištěna ve 2,6 %, ovšem u pacientů starších 70 let činil tento podíl 10,9 %. Akutní onemocnění herpes zoster proběhlo u poloviny pacientů před více než 13 měsíci. Hodnocené dotazníky vyplnilo 108 ze 118 pacientů s PHN. U 75 z nich byla PHN již známa, u 33 byla nově diagnostikována. Průměrné skóre bolesti specifické pro herpes zoster (ZBPI – Zoster Brief Pain Inventory na stupnici 0–10) činilo 3,7. Skóre SF12 (12položková krátká forma dotazníku Health Survey pro hodnocení kvality života související se zdravím se stupnicí 0 [nejhorší] až 100 [nejlepší]) dosáhlo 34,4 ve fyzické složce a 55,9 v psychické složce. Úzkost byla přítomna u 38 % a deprese u 42 % pacientů s PHN (dle skóre HADS [Hospital Anxiety and depression Score] > 10). Téměř všichni pacienti s PHN užívali antiepileptika a analgetika. Pacienti, u nichž byla již dříve známa diagnóza PHN, častěji užívali tricyklická antidepresiva a náplasti s lidokainem a dosahovali většího zmírnění bolesti.

Autoři došli k závěru, že PHN je častou příčinou chronické bolesti u pacientů starších 70 let, kteří navštěvují centra pro léčbu chronické bolesti. Často se objevuje s časovým odstupem více než 1 rok po kožních projevech onemocnění. PHN je také důvodem předepisování léků, které je třeba u starší populace podávat s opatrností.

(zza)

Zdroj: Laurent B., Vicaut E., Leplége A., et al. Prevalence and impact on quality of life of post-herpetic neuralgia in French medical centers specialized in chronic pain management: The ZOCAD study. Med mal Infect. 2014 Nov 15; 44 (11–12): 515–524; doi: 10.1016/j.medmal.2014.10.004. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster

Větší riziko infekce herpes zoster hrozí podle španělské populační studie u osob vyššího věku, s nižším socioekonomickým stavem, imunodeficiencí a průvodními chorobami zahrnujícími astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční, další kardiovaskulární onemocnění a zhoubné nádory. Tyto údaje jsou zásadní pro posouzení epidemiologie herpes zoster, vytvoření cílených programů očkování dospělých a monitorování jejich účinnosti.

Zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster

Předkládaná práce retrospektivně hodnotila zatížení švédské populace onemocněním herpes zoster. Podle jejích výsledků se objevuje častěji u starších pacientů a u žen. Tyto skupiny obyvatel se tak stávají vhodnými kandidáty pro očkování proti němu.

Vakcína proti viru Varicella zoster jako prevence pásového oparu a postherpetické neuralgie

Je možné předcházet výskytu pásového oparu či komplikacím spojeným s tímto onemocněním?Všechny novinky