Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VARIANTY LIDSKÝCH CHROMOZOMŮ A JEJICH VÝZNAM Z POHLEDU KLINICKÉ GENETIKY

Autoři: Šípek A. jr.1, Mihalová R.1, Panczak A.1, Celbová l.1, Šípek A.2,3,4, Hazdrová I.2, Gregor V.2,3,5

Autoři - působiště: 1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha, Přednostka: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc., 2Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha, Primář: MUDr. Vladimír Gregor, 3Screeningové centrum Praha – Sanatorium PRONATAL, Odborný vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., 4Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha, Přednostka: doc. MUDr. Marie Černá, CSc., 5Katedra lékařské genetiky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Vedoucí: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Článek: Prakt. Lék. 2012; 92(4): 205-209
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 479x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Variants of human chromosomes and their significance from the point of view of clinical genetics

The first association of a chromosomal anomaly (trisomy of chromosome 21) with a pathological phenotype (Down syndrome) was discovered more than 50 years ago. Since that time clinical genetics itself has changed a great deal. Today we know of many numerical and structural abnormalities of the human karyotype, which are causal for different clinical syndromes. However – not each of the chromosomal abnormalities is believed to be pathological. Today we know a number of so called heteromorphisms – variants of the human karyotype that do not affect the phenotype of their carriers. Nearly all of these variants are inherited from one of the parents. The chromosomes with the areas of constitutive heterochromatin (1, 9, 16 and Y) and acrocentric chromosomes (13, 14, 15, 21 and 22) are commonly involved. Although these findings are neither uncommon nor clinically significant, the interpretation of the findings by cytogeneticists and clinical geneticists can be sometimes difficult. Also – whenever there is a complete cytogenetic formula – including the variant – in the clinical report provided to the patient, it is necessary to inform the patient very clearly about the benign character of this finding in order to prevent unnecessary anxiousness.

Keywords:
karyotype, chromosomes, heteromorphism, heterochromatine.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

První souvislost chromozomové anomálie (trizomie chromozomu 21) a patologického fenotypu (Downova syndromu) byla objevena již před více než 50 lety. Od té doby prodělala klinická genetika významný rozvoj. Do dnešního dne byla popsána celá řada numerických i strukturních abnormalit lidského karyotypu, které jsou přímo odpovědné za různé klinické syndromy. Ne každá odchylka ve stavbě lidských chromozomů se však ukázala být patologickou. Dnes již známe celou řadu tzv. heteromorfismů – variant lidského karyotypu, které nikterak neovlivňují fenotyp svého nositele. Prakticky vždy jsou tyto varianty zděděné od jednoho z rodičů. Nejčastěji různé varianty zasahují chromozomy s oblastmi konstitutivního heterochromatinu (chromozomy 1, 9, 16 a Y) a akrocentrické chromozomy (13, 14, 15, 21 a 22). Přestože nejde o klinicky významné ani vzácné nálezy, může být vyhodnocení cytogenetikem i interpretace nálezu klinikem někdy zatíženo určitou nejistotou. Pokud je ve zprávě určené pro pacienta uveden kompletní cytogenetický nález i s variantou, je důležité pečlivé vysvětlení benigní povahy tohoto nálezu, aby se předešlo zbytečnému stresování pacienta.

Klíčová slova:
karyotyp, chromozomy, heteromorfismus, heterochromatin.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články