Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Možnosti prevence nozokomiálních nákaz u pacientů před závažnými chirurgickými výkony

Možnosti prevence nozokomiálních nákaz u pacientů před závažnými chirurgickými výkony

Pacienti, kteří absolvují jakýkoliv větší chirurgický zákrok, jsou vystaveni značné fyzické i psychické zátěži. Operace, zvláště pak např. resekce tlustého střeva pro...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Názory občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů v roce 2016

Názory občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů v roce 2016

Východiska: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP periodicky monitoruje názory občanů na vybrané aspekty činností všeobecných praktických lékařů. Tato publikace navazuje na...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
 
 
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016

V roce 2016 bylo v České republice u 1051 pracovníků hlášeno celkem 1297 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1242 nemocí z povolání a 55 ohrožení nemocí z povolání...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Souvislosti mezi pády pacientů a vybranými rizikovými faktory

Souvislosti mezi pády pacientů a vybranými rizikovými faktory

Cíl: Cílem výzkumu bylo verifikovat souvislost mezi vybranými rizikovými faktory pádů hospitalizovaných pacientů a okolnosti těchto pádů.Metodika: Výzkum probíhal kvantitativní...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Diferenciácie vo vnímaní kvality života u seniorov

Diferenciácie vo vnímaní kvality života u seniorov

Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť, aká je percepcia kvality života u geriatrických pacientov vo vybranej lokalite a porovnať ju s inými krajinami. Štúdiu sme realizovali v...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014

Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014

Cíl: Hlavním cílem studie bylo popsat trendy v nadváze a obezitě u českých adolescentů vzhledem k socioekonomickému statusu (dále SES) rodin v letech 2002–2014 a zjistit, jak...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Srovnání paliativní péče 
v České republice 
a subsaharské Africe

Srovnání paliativní péče 
v České republice 
a subsaharské Africe

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající se vyvíjela napříč celou historií ošetřovatelství. Postoje civilizací a jejich vyspělost byly hlavními ukazateli, jak se daná společnost...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Preeklampsie není jen komplikací v těhotenství

Preeklampsie není jen komplikací v těhotenství

V posledních dekádách se množí důkazy o zvýšeném riziku nemocí srdce a cév a renálních onemocnění u žen, jejichž těhotenství bylo komplikováno preeklampsií. Neexistují...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – výsledky studie EHES 2014

Vybrané ukazatele zdravotního stavu české populace – výsledky studie EHES 2014

Cíl: Hlavním cílem studie EHES (European Health Examination Survey) bylo získat aktuální informace o prevalenci rizikových faktorů chronických onemocnění v české populaci...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Strava založená na potravinách rostlinného původu v prevenci civilizačních onemocnění

Strava založená na potravinách rostlinného původu v prevenci civilizačních onemocnění

Cvičení a dieta založená na potravinách rostlinného původu může snížit riziko diabetu, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Skrytou příčinou těchto onemocnění je...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Kombinace antidepresiv

Autor kurzu: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze