Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Zdravotní stav zaměstnanců v automobilovém průmyslu<br> – pilotní studie

Zdravotní stav zaměstnanců v automobilovém průmyslu
– pilotní studie

V posledních desetiletích se v České republice pozoruje příznivý klesající trend výskytu profesionálních onemocnění. Nápadnou výjimkou je automobilový průmysl, kde naopak výskyt...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Zdravotní stav cizinců registrovaných u praktických lékařů v Ostravě

Zdravotní stav cizinců registrovaných u praktických lékařů v Ostravě

Úvod: Od roku 1989 se počet cizinců žijících v České republice několikanásobně zvýšil a cizinci tvoří 4 % z obyvatel České republiky. Cílem studie bylo zjistit, jak využívají...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
 
 
Důvody hospitalizace u pacientů s diagnózou schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Důvody hospitalizace u pacientů s diagnózou schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Sdělení se zabývá problematikou hospitalizací pacientů s diagnózami schizofrenie, F20–F29, se zaměřením na indikace k přijetí, způsob a typ přijetí a celkový počet...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Zbrojní průkaz – přehled změn v posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů

Zbrojní průkaz – přehled změn v posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů

V České republice jsou legislativou stanovena jasná pravidla pro držení a nošení zbraní, pro vydávání zbrojních průkazů a licencí i pro zdravotní způsobilost žadatele k držení...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Změny ve výživě českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti (HBSC 2002–2014)

Změny ve výživě českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti (HBSC 2002–2014)

Cíl: Hlavním cílem této studie bylo popsat vývojové trendy šesti stravovacích návyků u českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti v letech 2002–2014. Dílčím cílem...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Praktická aplikace klinických kritérií pro uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování za nemoc z povolání

Praktická aplikace klinických kritérií pro uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování za nemoc z povolání

Úvod: Vertebrogenní algický syndrom bederní páteře je velmi častým steskem pacientů v ordinacích praktických lékařů i specialistů. Jedná se o onemocnění s multifaktoriální...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Použití optické koherentní tomografie v diagnostice a sledování pacientů s idiopatickou intrakraniální hypertenzí

Použití optické koherentní tomografie v diagnostice a sledování pacientů s idiopatickou intrakraniální hypertenzí

Cíl: Cílem práce je na souboru 12 pacientů s idiopatickou intrakraniální hypertenzí prezentovat problematiku diagnostiky tohoto onemocnění a poukázat na studovaném souboru na...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Článek podává souhrn problematiky motivace pacien-
ta k léčbě a preventivním opatřením. V této souvislosti analyzuje faktory, které v této oblasti působí, ale též podává...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti

Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti

Zákony o důchodovém pojištění a sociální péči a také zákon o zaměstnanosti přinášejí celou řadu povinností pro praktického lékaře v oblasti invalidních důchodů, poskytování...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Chirurgická léčba pokročilého kolorektálního karcinomu

Chirurgická léčba pokročilého kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších maligních onemocnění ve vyspělých státech, jeho incidence narůstá. Ze všech nádorových onemocnění zaujímá v České republice po...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Kreditovaný kurz

 

Nová doporučení v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Autor kurzu: MUDr. Martin Šatný
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze