Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Zdravotní gramotnost seniorů a její vliv na zdraví a čerpání zdravotních služeb

Zdravotní gramotnost seniorů a její vliv na zdraví a čerpání zdravotních služeb

Úvod: Zdravotní gramotností je míněna míra, v jaké mají jednotlivci schopnost si zajistit, pojmout a pochopit zdravotní informace a služby tak, aby se mohli správně rozhodnout...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Funkční poruchy pohybového systému

Funkční poruchy pohybového systému

Pohybová soustava je nejčastějším zdrojem bolesti v organismu a bolest je také nejčastějším příznakem poruchy pohybové soustavy, zvláště její funkce. Funkční poruchy pohybového...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Možnosti techniky v domácí rehabilitaci

Možnosti techniky v domácí rehabilitaci

Článek popisuje balanční terapii, její principy a indikace. Zabývá se domácí rehabilitací, výhodami a nevýhodami jak terapeutickými a psychickými, tak i technickými a...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Evropská příručka osvědčených postupů Patient Blood Management

Evropská příručka osvědčených postupů Patient Blood Management

Evropská komise publikovala dvě příručky k implementaci programu Patient Blood Management (PBM) v nemocnicích v Evropské unii. Zkušenosti ukázaly, že implementace PBM snižuje...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Karcinom prostaty a sekundární prevence v ordinacích praktických lékařů

Karcinom prostaty a sekundární prevence v ordinacích praktických lékařů

Úvod: Incidence zhoubných nádorů v České republice v dlouhodobém trendu roste. Karcinom prostaty řadíme od roku 2005 k nejčastějším zhoubným nádorům u mužů. Stanovení PSA není...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Názory občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů v roce 2016

Názory občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů v roce 2016

Východiska: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP periodicky monitoruje názory občanů na vybrané aspekty činností všeobecných praktických lékařů. Tato publikace navazuje na...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016

V roce 2016 bylo v České republice u 1051 pracovníků hlášeno celkem 1297 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1242 nemocí z povolání a 55 ohrožení nemocí z povolání...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Souvislosti mezi pády pacientů a vybranými rizikovými faktory

Souvislosti mezi pády pacientů a vybranými rizikovými faktory

Cíl: Cílem výzkumu bylo verifikovat souvislost mezi vybranými rizikovými faktory pádů hospitalizovaných pacientů a okolnosti těchto pádů.Metodika: Výzkum probíhal kvantitativní...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Diferenciácie vo vnímaní kvality života u seniorov

Diferenciácie vo vnímaní kvality života u seniorov

Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť, aká je percepcia kvality života u geriatrických pacientov vo vybranej lokalite a porovnať ju s inými krajinami. Štúdiu sme realizovali v...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014

Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014

Cíl: Hlavním cílem studie bylo popsat trendy v nadváze a obezitě u českých adolescentů vzhledem k socioekonomickému statusu (dále SES) rodin v letech 2002–2014 a zjistit, jak...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Kreditovaný kurz

 

Léčba arteriální hypertenze

Autor kurzu: MUDr. Marek Vícha
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články