Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci

Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci

Cíl: Studie byla zaměřena na hodnocení nutričního příjmu a sledování změn tělesných parametrů u obézních pacientů, kteří podstoupili endoskopickou gastroplikaci.Metodika...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2018

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Akútne renálne zlyhanie a akútne obličkové poškodenie

Akútne renálne zlyhanie a akútne obličkové poškodenie

Akútne renálne zlyhanie a akútne obličkové poškodenie predstavujú jeden z najzávažnejších medicínskych problémov. Vyžadujú spoluprácu špecialistov, často aj náročnú nemocničnú...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2018

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Pacient má rodinu! Individualizovaná péče v systemickém pojetí

Pacient má rodinu! Individualizovaná péče v systemickém pojetí

Článek pojednává o konceptu individualizované péče ze systemické perspektivy. Systemická perspektiva je jedním z důležitých inspiračních zdrojů bio-psycho-sociálního modelu v...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2018

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice

Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice

Otrava oxidem uhelnatým zaujímá prvenství v náhodných otravách v Evropě i v Severní Americe. Obtíže bývají často skryté pod jinou diagnózou a mohou tak uniknout laické i odborné...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2018

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká

Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká

Zdraví a kvalitní život každého z nás jsou v posledních sedmi dekádách velmi často skloňovaná témata na nejrůznějších konferencích a odborných setkáních. Byla přijata řada...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2018

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Metastázy malígneho melanómu do myokardu – raritná príčina srdcového zlyhania

Metastázy malígneho melanómu do myokardu – raritná príčina srdcového zlyhania

Malígny melanóm je agresívne ochorenie s vysokým potenciálom metastazovania do ktoréhokoľvej orgánu, vrátane srdca. Prezentujeme prípad pacienta, u ktorého sa po 16 rokoch od...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Vybrané aspekty životního stylu a zdravotní gramotnost u osob ohrožených chudobou žijících v Jihočeském kraji

Vybrané aspekty životního stylu a zdravotní gramotnost u osob ohrožených chudobou žijících v Jihočeském kraji

Zdravotní gramotnost zahrnuje znalosti lidí, jejich motivace a kompetence získat, porozumět, vyhodnotit a aplikovat adekvátní zdravotní informace tak, aby byli v každodenním...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Následná a dlouhodobá péče na území České republiky – přehled aktuálního stavu a změn lůžkové kapacity z dat Národního zdravotnického informačního systému

Následná a dlouhodobá péče na území České republiky – přehled aktuálního stavu a změn lůžkové kapacity z dat Národního zdravotnického informačního systému

Cíl: Cílem příspěvku je představení možných zdrojů pro popis lůžkové kapacity následné a dlouhodobé péče, identifikace možných rezerv a informací pro plánování jejich účelného...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Studie nových antikoagulancií – dílčí výsledky

Studie nových antikoagulancií – dílčí výsledky

Až donedávna byl warfarin jediné antikoagulancium užívané v lékařské péči. Kvůli jeho četným nežádoucím účinkům, zejména různým druhům krvácení, byla vyvíjena nová orální...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Nanomedicínský přístup v cílené terapii karcinomu prsu: využití uhlíkových nanostruktur

Nanomedicínský přístup v cílené terapii karcinomu prsu: využití uhlíkových nanostruktur

Cíl: Cílem této práce bylo vyvinout nanoléčivo založené na specifickém transportu pomocí oligonukleotidové próby (komplementární k BRCA1 genové mutaci) s předpokládaným účinkem...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články