Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům

Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům

Generální ředitelka WHO M. Chan prezentuje názor WHO, že zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a základnou jsou praktičtí lékaři (VPL), přináší nejlepší výsledky...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Chorý s demenciou Alzheimerovho typu v kontexte rodinnej starostlivosti

Chorý s demenciou Alzheimerovho typu v kontexte rodinnej starostlivosti

Alzheimerova choroba patrí medzi demencie neurodegeneratívneho pôvodu. Etiológia demencie môže byť rôzna. Liečba zahŕňa terapeutické postupy od farmakoterapie kognitívnych...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
 
 
Intervence ergoterapeuta u osob s neurogenní dysfagií

Intervence ergoterapeuta u osob s neurogenní dysfagií

Porucha polykání neboli dysfagie je závažná komplikace řady onemocnění, úrazů nebo pooperačních stavů. Nejčastěji k ní však dochází u neurologických chorob, a to konkrétně po...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Článek seznamuje s posudkově medicínským paradigmatem posuzování invalidity u onemocnění diabetem. Posudková kritéria posuzování invalidity jsou upravená vyhláškou č. 359/2009...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Korelace fenotypu a genotypu 
u českých pacientů s komplexem tuberózní sklerózy

Korelace fenotypu a genotypu 
u českých pacientů s komplexem tuberózní sklerózy

Komplex tuberózní sklerózy je genetické onemocnění, které se projevuje benigními tumory v mnoha tkáních a orgánech (především na kůži, mozku, ledvinách a srdci). Příčinou...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Náhled na pohybové aktivity u vybraných nádorových onemocnění

Náhled na pohybové aktivity u vybraných nádorových onemocnění

Řada studií prokázala významný vztah mezi intenzitou pravidelné fyzické aktivity a výskytem a prognózou nádorových onemocnění. Sedavý způsob života je spojen s vyšším rizikem...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015

V roce 2015 bylo v České republice u 911 pracovníků hlášeno celkem 1092 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1035 nemocí z povolání a 57 ohrožení nemocí z povolání. Incidence...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha

Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha

Autoři asociovali data Národního onkologického registru s administrativními daty tří nemocnic (Nemocnice Na Bulovce – NNB, Všeobecné fakultní nemocnice – VFN a Thomayerovy...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků

Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků

Měření ankle brachial indexu je neinvazivní metoda, která je široce používána mnohými praktikujícími lékaři ke stanovení onemocnění periferních cév, především ischemické choroby...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Blefaroplastika – pooperační změny subjektivních obtíží 
u pacientů

Blefaroplastika – pooperační změny subjektivních obtíží 
u pacientů

Cíl práce: Autor se věnuje rozboru operační techniky blefaroplastiky horních a dolních víček. Vychází a čerpá z vlastních zkušeností, kdy mu bylo umožněno v letech 2005–2015...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře

Autor kurzu: MUDr. Bohumil Skála, Ph. D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze