Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací

Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací

Úvod: Obezita je onemocnění, které dle epidemiologických studií z posledních let vykazuje vysokou prevalenci. Léčba konzervativními postupy je u mnohých pacientů neefektivní a...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Prevence pádů seniorů – výsledky hodnocení systematických přehledů

Prevence pádů seniorů – výsledky hodnocení systematických přehledů

Pády představují závažný problém u seniorské populace.Cíl: Cílem této přehledové práce je zhodnotit výsledky systematických přehledů zabývajících se prevenci pádů seniorů...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
 
 
Hlavní motivací mediků 
je pomáhat lidem – zatím

Hlavní motivací mediků 
je pomáhat lidem – zatím

Článek se zabývá orientací na druhé jako součástí profesní lékařské role. Patetická slova o volbě medicíny pro pomoc druhým a jako poslání již nevzbuzují důvěru a jsou vnímána...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Vertebroplastika a stentoplastika v léčení osteoporotických zlomenin páteře

Vertebroplastika a stentoplastika v léčení osteoporotických zlomenin páteře

Autoři hodnotí efekt vertebroplastiky a stentoplastiky při léčbě osteoporotických fraktur páteře v tříletém období. U obou skupin bylo hodnoceno ODI, VAS skóre a měřena změna...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Trendy v obezitě a pohybové aktivitě u českých předškoláků 
v letech 2005–2015

Trendy v obezitě a pohybové aktivitě u českých předškoláků 
v letech 2005–2015

Cíl: Cílem studie bylo zjistit trendy ve výskytu obezity a pedometrem monitorované pohybové aktivity (PA) u českých 4–7letých předškolních dětí v letech 2005 a 2015.Metodika...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Problémy s kolenními klouby 
u brankářů ve florbalu

Problémy s kolenními klouby 
u brankářů ve florbalu

Role brankáře ve florbalu v rámci družstva je specifická nejen jeho herní činností a vybavením, ale také dlouhotrvající pozicí v kleku, ve které se snaží zabránit vstřelení...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Principy zdravotní péče zaměřené na člověka – person-centred health care

Principy zdravotní péče zaměřené na člověka – person-centred health care

Zdravotní systémy mnoha vyspělých zemí jsou velmi nepříznivě zatíženy současnými demografickými trendy, a to především v otázce demografického stárnutí. V rámci snah tyto...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Efekt selenových nanočástic v komplexech s Cekolem 
na patogenní bakteriální kultury a kvasinky

Efekt selenových nanočástic v komplexech s Cekolem 
na patogenní bakteriální kultury a kvasinky

Problematika vzniku bakte
riálních a kvasinkových infekcí s komplikovaným průběhem léčby, způsobeným rezistencí původců těchto onemocnění, je častým tématem výzkumu na poli...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Betaglukany – imunomodulační látky v prevenci a podpůrné léčbě

Betaglukany – imunomodulační látky v prevenci a podpůrné léčbě

Historie užívání polysacharidů jako imunomodulátorů je relativně dlouhá. Poprvé byl takto aplikován tzv. Shearův polysacharid na začátku čtyřicátých let 20. století. Zájem na...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2015

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Pacient s aneuryzmatem břišní aorty – diagnostika, sledování a péče v ambulanci praktického lékaře

Pacient s aneuryzmatem břišní aorty – diagnostika, sledování a péče v ambulanci praktického lékaře

Úvod: Incidence pacientů s aneuryzmatem abdominální aorty (AAA) se stále zvyšuje a v případě jeho ruptury zůstává stále velmi vysoká mortalita. Praktický lékař má možnost jako...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2015

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře

Autor kurzu: MUDr. Bohumil Skála, Ph. D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze