Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Matčina obezita a nadměrné sledování televize výrazně zvyšují šanci nadváhy/obezity u předškoláků

Matčina obezita a nadměrné sledování televize výrazně zvyšují šanci nadváhy/obezity u předškoláků

Cíl: Hlavním cílem studie bylo odhalit rodinné proměnné zvyšující šanci výskytu nadváhy/obezity u 4–7letých předškolních dětí v pracovních a víkendových dnech týdenního...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Respekt a důstojnost v péči o seniory v agenturách domácí ošetřovatelské péče

Respekt a důstojnost v péči o seniory v agenturách domácí ošetřovatelské péče

Úvod: Respektování důstojnosti seniorů představuje aktuální výzvu v přístupu všeobecných sester.Cíl: Zhodnotit míru důstojného přístupu všeobecných sester k seniorům v domácí...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
 
 
Komplexní rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě – projekt iktového centra Thomayerovy nemocnice

Komplexní rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě – projekt iktového centra Thomayerovy nemocnice

V rozvinutých zemích představuje cévní mozková příhoda (CMP) svou epidemiologií a dlouhodobými dopady na zdraví významný problém. Přes pokroky v akutní léčbě zanechává CMP u...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům

Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům

Generální ředitelka WHO M. Chan prezentuje názor WHO, že zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a základnou jsou praktičtí lékaři (VPL), přináší nejlepší výsledky...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Chorý s demenciou Alzheimerovho typu v kontexte rodinnej starostlivosti

Chorý s demenciou Alzheimerovho typu v kontexte rodinnej starostlivosti

Alzheimerova choroba patrí medzi demencie neurodegeneratívneho pôvodu. Etiológia demencie môže byť rôzna. Liečba zahŕňa terapeutické postupy od farmakoterapie kognitívnych...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Intervence ergoterapeuta u osob s neurogenní dysfagií

Intervence ergoterapeuta u osob s neurogenní dysfagií

Porucha polykání neboli dysfagie je závažná komplikace řady onemocnění, úrazů nebo pooperačních stavů. Nejčastěji k ní však dochází u neurologických chorob, a to konkrétně po...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Článek seznamuje s posudkově medicínským paradigmatem posuzování invalidity u onemocnění diabetem. Posudková kritéria posuzování invalidity jsou upravená vyhláškou č. 359/2009...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Korelace fenotypu a genotypu 
u českých pacientů s komplexem tuberózní sklerózy

Korelace fenotypu a genotypu 
u českých pacientů s komplexem tuberózní sklerózy

Komplex tuberózní sklerózy je genetické onemocnění, které se projevuje benigními tumory v mnoha tkáních a orgánech (především na kůži, mozku, ledvinách a srdci). Příčinou...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Náhled na pohybové aktivity u vybraných nádorových onemocnění

Náhled na pohybové aktivity u vybraných nádorových onemocnění

Řada studií prokázala významný vztah mezi intenzitou pravidelné fyzické aktivity a výskytem a prognózou nádorových onemocnění. Sedavý způsob života je spojen s vyšším rizikem...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015

V roce 2015 bylo v České republice u 911 pracovníků hlášeno celkem 1092 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1035 nemocí z povolání a 57 ohrožení nemocí z povolání. Incidence...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze