Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Praktický lékař

Rizikové faktory pádu u hospitalizovaných pacientov

Rizikové faktory pádu u hospitalizovaných pacientov

Cieľ: Identifikovať rizikové faktory pádu u hospitalizovaných pacientov a zistiť, ktoré z nich sú spojené s vysokým rizikom pádu.Metodika: Pilotná prierezová štúdia bola...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Intoxikace paracetamolem

Intoxikace paracetamolem

Paracetamol je široce rozšířené analgetikum, antipyretikum. Časté používání je spojeno s vyšší frekvencí lékových omylů. Snadná dostupnost z léčiva činí rovněž látku používanou...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
 
 
Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Článek podává souhrn problematiky motivace pacien-
ta k léčbě a preventivním opatřením. V této souvislosti analyzuje faktory, které v této oblasti působí, ale též podává...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti

Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti

Zákony o důchodovém pojištění a sociální péči a také zákon o zaměstnanosti přinášejí celou řadu povinností pro praktického lékaře v oblasti invalidních důchodů, poskytování...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Chirurgická léčba pokročilého kolorektálního karcinomu

Chirurgická léčba pokročilého kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších maligních onemocnění ve vyspělých státech, jeho incidence narůstá. Ze všech nádorových onemocnění zaujímá v České republice po...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 1/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Komplexní rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě – projekt iktového centra Thomayerovy nemocnice

Komplexní rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě – projekt iktového centra Thomayerovy nemocnice

V rozvinutých zemích představuje cévní mozková příhoda (CMP) svou epidemiologií a dlouhodobými dopady na zdraví významný problém. Přes pokroky v akutní léčbě zanechává CMP u...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 6/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům

Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům

Generální ředitelka WHO M. Chan prezentuje názor WHO, že zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a základnou jsou praktičtí lékaři (VPL), přináší nejlepší výsledky...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Chorý s demenciou Alzheimerovho typu v kontexte rodinnej starostlivosti

Chorý s demenciou Alzheimerovho typu v kontexte rodinnej starostlivosti

Alzheimerova choroba patrí medzi demencie neurodegeneratívneho pôvodu. Etiológia demencie môže byť rôzna. Liečba zahŕňa terapeutické postupy od farmakoterapie kognitívnych...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Intervence ergoterapeuta u osob s neurogenní dysfagií

Intervence ergoterapeuta u osob s neurogenní dysfagií

Porucha polykání neboli dysfagie je závažná komplikace řady onemocnění, úrazů nebo pooperačních stavů. Nejčastěji k ní však dochází u neurologických chorob, a to konkrétně po...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Článek seznamuje s posudkově medicínským paradigmatem posuzování invalidity u onemocnění diabetem. Posudková kritéria posuzování invalidity jsou upravená vyhláškou č. 359/2009...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze