Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PRACOVNÍ ZPŮSOBILOST PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM KŮŽE
– KAZUISTIKY

Autoři: Ševčíková J.1,2, Kollárová H.2, Nakládal Z.2,3

Autoři - působiště: 1Všeobecný praktický lékař, Klinika Orpral, s. r. o, Bohuňovice, vedoucí lékařka MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph. D., 2Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav preventivního lékařství, přednostka doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph. D., 3Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, ředitel MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph. D.

Článek: Pracov. Lék., 69, 2017, No. 1-2, s. 43-49.
Kategorie: Kazuistiky
Počet zobrazení článku: 113x

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství

Working ability of patients with malignant skin melanoma – case reports

Malignant melanoma is the most malignant skin neoplasm and due to its aggressiveness belongs to the most serious human tumor at all. The occurrence of this malignant disease is constantly increasing and at the same time there is a shift to younger age categories. UV radiation is the most significant risk factor. Prevention has been underrated for a long time. Early detection and therapy play key roles in the prognosis of the disease. The care of the patient with malignant melanoma requires an interdisciplinary cooperation. The patients with malignant melanoma cannot be placed into the risk of UV radiation even after a successful therapy.

KEYWORDS:
malignant melanoma – prevention – dispensarization/ register – occupational medical services


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Maligní melanom je nejzhoubnějším kožním novotvarem a díky své agresivitě patří k nejzávažnějším nádorům člověka vůbec. Výskyt tohoto zhoubného onemocnění neustále narůstá a současně se posouvá do stále nižších věkových kategorií. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik maligního melanomu je UV záření. Prevence je dlouhodobě podceňována. V prognóze nemoci hraje klíčovou roli včasný záchyt a terapie. Péče o pacienta s maligním melanomem vyžaduje mezioborovou spolupráci. Pacienti s maligním melanomem nemohou být zařazeni do rizika UV záření, a to ani po úspěšné terapii.

Klíčová slova:
maligní melanom – prevence – dispenzarizace – pracovnělékařské služby

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 5x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články