Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Tyreoidální dysfunkce a srdeční postižení

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 9.1.2014

Tyreoidální dysfunkce a srdeční postižení

Tyreoidální hormony mají vliv na srdeční funkce. Tento vliv je zprostředkován jednak ovlivněním exprese některých pro srdeční činnost důležitých proteinů, jednak přímým efektem hormonů na kardiovaskulární systém.

Trijódtyronin (T3) je hormon, který v dospělém věku mimo jiné chrání srdeční morfologii. Má vliv na ionotropii, kontraktilitu myokardu a na vaskulární funkce. Skrze T3 je regulována například transkripce několika důležitých srdečních strukturálních a funkčních proteinů, zejména sarkoplazmatické retikulární kalciové ATPázy (SERCA2), těžkého řetězce α-myosinu, β1-adrenergních receptorů či sodíkovo-draslíkové ATPázy. T3 také moduluje expresi angiotenzinových receptorů ve svalech cév. Vlivem T3 je rovněž snižována exprese některých dalších proteinů, jako jsou těžké řetězce β-myosinu či sodíkovo-vápníková pumpa.

Pro krátce trvající stav hypertyreózy je typický vysoký srdeční výdej s rychlejší srdeční akcí a navýšením parametrů preloadu či snížením periferní cévní rezistence. To vede k hyperdynamické cirkulaci. Dlouhotrvající hypertyreóza včetně subklinické hypertyreózy může negativně ovlivnit také kardiální morfologii. Dlouhodobě zvýšené hladiny tyreoidálních hormonů mohou vést ke zvětšení levé komory, k poruše poddajnosti síní a k narušení diastolické funkce. Dále se u těchto pacientů vyskytují síňové arytmie a vyšší riziko srdečního selhání. Některé studie navíc dokázaly, že hypertyreóza vzniklá na autoimunitním podkladě je často spojená s autoimunitním postižením kardiovaskulárního systému. U Gravesovy-Basedowovy choroby byly popsány vedle plicní arteriální hypertenze také reverzibilní či ireverzibilní autoimunitní dilatační kardiomyopatie.

Naopak hypotyreóza, i když trvá jen krátce, je spojena s nízkým srdečním výdejem, protože dochází ke zpomalení srdeční akce a ovlivnění vydaného objemu. Subklinická hypotyreóza s hladinou TSH > 10 mlU/l je u dospělých jedinců důležitým rizikovým faktorem pro srdeční selhání a koronární postižení. Klinické i experimentální studie ukazují na fakt, že hypotyreóza vede ke kardiální atrofii způsobené poruchou exprese myosinových řetězců a k dilataci komor. Substituce L-tyroxinem může zlepšit kardiovaskulární funkce u pacientů jak se zjevnou, tak i subklinickou hypotyreózou.

Časná detekce onemocnění a efektivní léčba pacientů s tyreoidální dysfunkcí je velmi důležitá pro zlepšení jejich kardiovaskulárního postižení. V péči o tyto nemocné je nutná úzká spolupráce endokrinologa a kardiologa.

(eza)

Zdroj: Biondi B., Kahaly G. J. The Cardiovascular Risk in Thyroid Dysfunction. Thyroid International 3/2013 na www.thyrolink.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přechodná hypotyroxinémie nedonošených dětí

Tranzientní hypotyroxinémie u předčasně narozených dětí (transient hypothyroxinemiea of prematurity, THOP) je definována jako nízké hladiny tyreoidálních hormonů s normálními hladinami TSH v období kritické periody vývoje mozku u dětí předčasně narozených, a to zejména těch s extrémně nízkým gestačním věkem.

Subklinická hypotyreóza – léčit, či ne?

Subklinická hypotyreóza (SCH) je definovaná elevací sérového TSH nad referenční rozmezí, zatímco cirkulující volný tyreoidální hormon zůstává v referenčních mezích. Jedná se o častý klinický problém s prevalencí v populaci mezi 2–10 %. Jen u části jedinců jsou současně přítomné i symptomy typické pro hypotyreózu.

Perkutánní aplikace etanolu pod ultrazvukovou kontrolou – role v terapii krčních uzlinových metastáz u karcinomu štítné žlázy

Karcinom štítné žlázy je nejčastěji se vyskytující malignitou endokrinního systému, přičemž papilární karcinom (PTC) představuje největší podíl nově diagnostikovaných případů. Většina pacientů s PTC přichází v období, kdy je onemocnění lokalizováno pouze v oblasti štítné žlázyVšechny novinky

Odborné centrum

 

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy