Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

INDIKACE A PROVEDENÍ DAKRYOCYSTORINOSTOMIÍ U DĚTSKÝCH PACIENTŮ

Autoři: Šlapák I.1, Máchalová M.1, Autrata R.2, Lokaj M.2, Kaliariková A.1

Autoři - působiště: 1Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno, 2Dětská oční klinika FN Brno

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 3, pp. 115-118.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 46x

Specializace: otorinolaryngologie dětská otorinolaryngologie audiologie a foniatrie
uzamčeno uzamčeno

Indications and Performance of Dacryocystorhinostomies in Child Patients

Disorders of the lacrimal system are usually diagnosed and treated in the departments of ophthalmology without surgery. Surgical treatment is provided by an endoscopic endonasal technique in the otolaryngology departments. The most frequent symptoms are excessive lacrimation, frequent inflammation and swelling in the inner eye corner. The type of obstruction of lacrimal system is divided according to localization of blockage into: presacral, sacral and subsacral. Dacryocystorhinostomy (DCR) is the most frequent surgical technique which is used to replace the lacrimal system. A retrospective study of indications, surgical techniques and the results of performed operations was carried out in KDORL LF MU and FN Brno on a group of patients between 2009 – 2015. Fifty operations were performed in all. The main indication of DCR was a congenital obstruction of the lacrimal pathways. A few patients were operated on because of post-traumatic obstruction. During operations a 4 mm rigid endoscope optic with 0 angle lens were used. Before and during operation tampons with solution of adrenaline for nasal mucosa were applied. During the operation, a lacrimal puncture with probe was used to insert a silicon fiber, which was then knotted in the nasal cavity. At the end of the operation a small anterior nasal packing was inserted. This was removed next day. In the last two years, a Thulium laser was used during operations that significantly decreased bleeding, so it was not necessary to use anterior nasal packing. Using a Thulium laser also enables bilateral operation at one time if necessary, for breast-feeding infants. The silicon fibre was usually removed after 3-4 months. Silicon fiber is removed from the nasal cavity or inner eye corner by pulling it together with the small knot. In the case of re -occurrence, when a blockage of the lacrimal ducts appeared again, the silicon fiber was kept in place for more than one year. During this period of 7 years, 22 DCR were performed on girls and 28 on boys. There were in 2009: 3; 2010: 7; 2011: 12; 2012: 4; 2013: 10; 2014:10; 2015:4, i.e. a total of 50 operations. Twenty-eight DCR operations were performed on the age group 0-1 year included 15 operations on girls and 13 operations on boys. In the age group 1-3 years fourteen operations were performed: 5 on girls and 9 on boys. In the age group 6-year-olds, 1 boy was operated on and in the group 8-year-olds also 1 boy. In the 9-year-olds group 2 boys and 1 girl were operated on. During this period one 10-year-old girl was operated on, one 11-year-old boy and one 13-year-old boy. Right side DCR operations were performed in 26 cases; left side in 24 cases. Bilateral operation was performed in 6 cases. In 6 cases (12%) revision surgery was provided because of repeated blockage of the lacrimal duct. The most common rhinoscopy finding was a scarring after an operation performed to open the lacrimal duct. This was especially so in children with multiple craniofacial anomalies.

Keywords:
endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy, indications, performance


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Choroby slzného aparátu jsou diagnostikovány a konzervativně léčeny na oftalmologických pracovištích. Chirurgická léčba je prováděna endonazální endoskopickou technikou na otolaryngologických pracovištích. Nejčastějšími příznaky bývají opakované slzení, opakované záněty a zduření ve vnitřním očním koutku. Neprůchodnost slzných cest se dělí podle lokalizace na presakální, sakální a subsakální. Dakryocystorinostomie - DCR - je nejčastější chirurgickou technikou nahrazující slzné cesty. Pro zhodnocení indikací, operační techniky a výsledků realizovaných DCR na KDORL LF MU a FN Brno byla vykonána retrospektivní studie souboru pacientů operovaných v období let 2009-2015 (7 roků), kdy bylo provedeno celkem 50 dakryocystorinostomií. Nejčastější indikací DCR u dětí byla vrozená neprůchodnost slzných cest. U několika pacientů byla DCR realizována pro poranění slzných cest. Při operaci byla použita 4mm optika s 0 úhlem pohledu, těsně před operací a při operaci byly použity na nosní sliznici tampony s roztokem adrenalinu. Operace začínala vaporizací sliznice v místě před střední lasturou s obnažením části slzné kosti. Kyretou byla snesena část slzné kosti a otevřen pohled na slzný vak, který byl následně otevřen. Slznými body operatér zavedl sondu se silikonovým vláknem, které bylo v nosní dutině zauzleno. Na závěr operace byla vložena lehká mastná tamponáda, která byla následující den odstraněna. Krvácení bylo obvykle velmi malé. V posledních dvou letech byl při operaci použit Thulium laser, které výrazně snížil krvácení (nebylo nutno zavádět mastnou tamponádu) a umožnil u kojenců oboustrannou operaci (v případě nutnosti) v jedné době. Použití laseru, a tím omezení krvácení, výrazně zrychlilo operaci. Silikonové vlákno bylo obvykle odstraněno po 3-4 měsících, a to buď z nosní dutiny, nebo z vnitřního očního koutku protažením i s uzlíkem. V případě recidivy, kdy došlo k opětovné neprůchodnosti slzných cest, byla silikonová kanyla ponechána více jak jeden rok.

Výsledky:
v uvedeném období 7 let bylo u dívek provedeno celkem 22 DCR a u chlapců celkem 28 DCR. V roce 2009 byly se uskutečnily 3 výkony, v roce 2010 celkem 7 dakryocystorinostomií, v roce 2011 celkem 12 DCR a v roce 2012 celkem 4 operace. V roce 2013 byla DCR realizována desetkrát, v roce 2014 bylo operováno rovněž celkem desetkrát a v roce 2015 byly provedeny 4 výkony. Nejvíce výkonů se uskutečnilo ve věkovém rozmezí 0-1 rok, a to 28 DCR, z toho 15 výkonů u dívek a 13 u chlapců. Ve věkovém rozmezí 1-3 roky bylo operováno 14krát, z toho 5krát u dívek a 9krát u chlapců. Ve věku 6 let byla provedena DCR u 1 chlapce a ve věku 8 roků taky u 1 chlapce. Ve věku 9 let byl výkon proveden u 2 chlapců a u 1 dívky. Ve věku 10 let byla operována 1 dívka, ve věku 11 let 1 chlapec a ve věku 13 let taky 1 chlapec. Pravá strana byla operována v 26 případech, vlevo byla provedena DCR v 24 případech. Oboustranný výkon byl realizován ve 6 případech. Celkem v 6 případech (12 %) jsme přistoupili k revizní operaci pro opětovnou neprůchodnost slzné cesty. Nejčastějším rinoskopickým nálezem bylo zajizvení místa po otevření slzného vaku. Šlo o děti s vícečetnými kraniofaciálními anomáliemi.

Klíčová slova:
endonazální endoskopická dakryocystorinostomie, indikace, provedení

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články