Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

IMUNOHISTOCHEMICKÁ ANALÝZA RETRAKČNÍ KAPSY PARS TENSA UŠNÍHO BUBÍNKU U DĚTÍ

Autoři: Urík M.1,2, Hurník P.3,4, Žiak D.3,4, Machač J.1,2, Šlapák I.1,2, Motyka O.5, Dvořáčková J.3, Jabandžiev P.6

Autoři - působiště: 1Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2Fakultní nemocnice Brno, 3Ústav patologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava a FN Ostrava, 4CGB laboratoře, Ostrava, Vítkovice, 5Centrum nanotechnologií, VŠB-Technická univerzita, Ostrava, 6Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 4, pp. 198-204.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 102x

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
uzamčeno uzamčeno

Immunohistochemical Analysis of Pars Tensa Retraction Pocket in Children

Introduction:
Immunohistochemical analysis of pars tensa retraction pocket in children. Identification of signs typical for cholesteatoma and to support the retraction theory of cholesteatoma.

Methods:
Standard process of immunohistochemistry of retraction pockets. For immunohistochemistry we used CD45 LCA (Leukocyte common antigen), CD31 (platelet and endothelial cell adhesion molecule), D2-40 (podoplanin - lymphatic vessels) MMP9 (matrix metalloproteinase 9 - degradation of extracellular matrix) Ki67 (nuclear proliferation).

Results:
In all parameters, except for MMP9, we observed a significantly higher incidence in stage III retraction pockets than at II.

Conclusion:
We have described the immunohistochemical features of the pars tensa retraction pocket of the ear drum in children leading to cholesteatoma. All observed signs occur in the structure of the matrix and perimatrix cholesteatoma. For all monitored parameters except for MMP9, we showed a significantly higher incidence in stage III retraction pockets than in stage II. This observation indicates that the retraction pocket is a progressive disease and that it is a precholesteatoma stage.

KEYWORDS:
retraction pocket, immunohistochemical analysis, cholesteatoma, childhood


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíle:
Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Identifikace znaků typických pro cholesteatom a podpora retrakční teorie vzniku cholesteatomu.

Metody:
Retrakční kapsy zpracované standardním procesem pro účely imunohistochemie. K upřesnění pozorovaných nálezů byly použity protilátky CD45 LCA (společný leukocytární antigen), CD31 (marker endotelií krevních cév), D2-40 (marker endotelií lymfatických cév), MMP9 (marker degradace extracelulární matrix pojivové tkáně) a Ki67 (nukleární marker buněčné proliferace).

Výsledky:
Ve všech sledovaných parametrech kromě MMP9 jsme pozorovali signifikantně vyšší výskyt u retrakčních kapes stadia III než u stadia II dle Charachona.

Závěr:
Popsali jsme imunohistochemické znaky retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí, které se běžně vyskytují ve struktuře matrix a perimatrix cholesteatomu. U všech sledovaných parametrů kromě MMP9 jsme prokázali signifikantně vyšší výskyt u retrakčních kapes stadia III než u stadia II. Na základě našich pozorování se domníváme, že retrakční kapsa je progresivní onemocnění a že se jedná o precholesteatomové stadium.

Klíčová slova:
retrakční kapsa, imunohistochemická analýza, cholesteatom, dětský věk

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články