Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

JAK ŠEL ČAS – VZNIK OBORU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Autoři: Hana Materová

Autoři - působiště: Klinika nukleární medicíny FN v Ostravě a Katedra biomedicínských oborů LF Ostravské univerzity v Ostravě, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:28-31
Kategorie: Přehledová práce
Počet zobrazení článku: 119x

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
uzamčeno uzamčeno

As time went – arising of the nuclear medicine specialty

We frequently ask how nuclear medicine emerged, what preceded, how the evolution came to the present days. As we looked into the history, we can see that the oldest medical record is dated approximately to the year 2050 BC, the most famous physician of the Ancient Greece Hippokrates lived around the year 400 BC and the Greek philosopher Demokritos described the atomic theory of mass at the same era. Board examinations were introduced in Rome at the year 200 AD and degree MD was established in the Italian city Salerno at the year 1180 AD.

Medicine underwent a monumental development thanks to discoveries in biology, physics and chemistry in the 19th and 20th centuries awarded with several Nobel prices. Wilhelm Röntgen discovered X-ray in 1895, Henry Becquerel natural radioactivity in 1896 and ionizing radiation started to be used for therapeutic and diagnostic purposes in 1897.

Personal dosimeters were used during operation with radiation but personal dosimetry as a discipline emerged only in the seventieths. It is a long time from the thirtieth, when E. O. Lawrence assembled the first cyclotron, J. Chadwick discovered a neutron, radionuclide 99mTc was prepared from 99Mo and radioactive iodine begun to be used to treat thyroid gland thanks to G. Seaborg. Turning point for nuclear medicine was the year 1950 when Hal O. Anger assembled a scintillation gamma camera. This type from 1957 is still in use. SPECT and PET cameras followed and hybrid systems SPECT/CT, PET/CT and PET/MR emerged at the beginning of the 21st century.

Of course, professional societies and other institutions were established together with the specialty.

Key Words:
nuclear medicine, history, specialty formation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Často si klademe otázku, jak vznikl obor nukleární medicína, co mu předcházelo, jak se to vše vyvíjelo až do dnešní moderní podoby.

Když se podíváme do dávné historie, zjistíme, že nejstarší dochovaný lékařský záznam pochází přibližně z roku 2050 př. n. l., největší z lékařů starého Řecka Hippokrates žil kolem roku 400 př. n. l., v té době také řecký myslitel Demokritos popsal atomovou teorii hmoty. Od roku 200 n. l. byly v Římě zavedeny lékařské atestace a v roce 1180 byl v italském městě Salerno úředně zaveden titul doktor ve smyslu lékař.

V 19. a 20. století zaznamenává medicína obrovský rozvoj díky objevům v oblasti biologie, fyziky a chemie, za které bylo uděleno několik Nobelových cen. V roce 1895 Wilhelm Röntgen objevil rentgen, roku 1896 Henry Becquerel přirozenou radioaktivitu a od roku 1897 se začíná využívat záření pro terapeutické a diagnostické účely.

Při práci se zářením se ve 20. letech používaly osobní dozimetry, ale teprve v 70. letech vniká obor osobní dozimetrie. Od 30. let., kdy E. O. Lawrence sestavil první cyklotron, J. Chadwick objevil neutron, kdy byl z izotopu 99Mo uměle vyroben radionuklid 99mTc a kdy se díky G. Seaborgovi používá radioaktivní jód k léčbě štítné žlázy, uplynulo mnoho let. Zlomový pro NM byl rok 1950, kdy Hal O. Anger sestrojil scintilační gamakameru, jejíž model z roku 1957 se používá dodnes. Pak přichází na svět kamera SPECT a PET a od počátku 21. století hybridní systémy SPECT/CT, PET/CT a PET/MR.

Samozřejmě, že se vznikem oboru vznikly i odborné společnosti a další instituce.

Klíčová slova:
nukleární medicína, historie, vznik oboru

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články